PETR KMOŠEK

„Žádný problém nemůže být vyřešen
na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ Albert Einstein

Interim manažer / management

Cílem služby interim managementu je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozici v top managementu firmy, prostřednictvím interim manažera.

Krizové řízení a management

Krizový management je expertním nástrojem řízení, který je primárně určený ke zvládání aktuálních krizových a problematických stavů vaší společnosti.

Personálně auditové služby

Personální audit je účinná a efektivní forma sběru cenných informací, kterou následně a efektivně využijete při rozvoji vašich lidských zdrojů a vaší společnosti.

Značka zaměstnavatele

Vaše značka zaměstnavatele, neboli employer branding je klíčovou a trvalou hodnotou na trhu práce. Prostřednictvím této značky zaměstnavatele se identifikujete na trhu práce.