Mgr. Petr Kmošek | Personální audit, marketing a konzultace | Praha, Pardubice, Brno
Zavolejte mi: +420 605 733 267

Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Firemní kultura neznamená pouze poskytnutí firemních výhod a benefitů, jako jsou pingpongové stoly a sick days. Zatímco tyto výhody mohou určitě existovat ve vysoce výkonné kultuře, nepředstavují samy o sobě podnikovou…

Útočí Facebook na LinkedIn?

Útočí Facebook na LinkedIn?

Facebook se stále snaží zůstat pohodlnou aplikací nejen pro zábavu, ale i pro prodej produktů a nově by rád skočil i po svém konkurentovi v oblasti hledání práce a firemní, profesní síti, mluvme o jeho…

Vyprávění příběhů v náboru funguje, nevěříte?

Vyprávění příběhů v náboru funguje, nevěříte?

Být skvělým náborářem samo o sobě někdy bohužel nestačí. Ptáte se, proč to říkám? Důvod je prostý, pokud nemám i dobrý příběh o firmě pro kandidáta, nemám moc šanci, jak uspět, totiž přesvědčit.…

Začněte krystalizovat svoji firmu

Začněte krystalizovat svoji firmu

Správné nastoupení cesty firmy a její zvládnutí je podmíněno jedním na pohled jednoduchým, přesto velice důležitým krokem. Krystalizací neboli obrácením pozornosti do jádra organizace. Jak bychom mohli…

Starší zaměstnanci nepatří přece do šrotu!

Starší zaměstnanci nepatří přece do šrotu!

Zdá se být zřejmé, že nábor starších pracovníků nad 50 let by dlouhodobě vyřešil problémy s poptávkou a nedostatkem zkušeností a dovedností, ale zaměstnavatelé tuto možnost nějak nechtějí…

Tři pilíře efektivních týmů

Tři pilíře efektivních týmů

Není žádným překvapením, že po úspěšném zavedení každého funkčního týmu se kolektivní znalosti v organizaci zvyšují a také se sdružují zaměstnanci s různými dovednostmi a…

Personální marketing & HR marketing

Konzultuji a školím oblast personálního marketingu, vedení a řízení firemního HR marketingu.

Více o službě ►

Personální poradenství & HR konzultace

Konzultuji a rozvíjím personální řízení, procesy a strategii firem a společností.

Více o službě ►

Personální audit & HR audit

Řeším personální problémy, hrozby a fluktuaci zaměstnanců.

Více o službě ►

Personální audit, personální marketing a poradenství v HR prakticky

Má nabídka personální auditu, personálního marketingu a poradenství pro Vás

Ve většině případů jednám přímo s majiteli anebo s personálními manažery firem, které vedu k hlubšímu povědomí o aktuálních personálních trendech, marketingu a problematice angažovanosti, motivace a kariérního rozvoje zaměstnanců, včetně tvorby hodnot, vizí, misí a etického kodexu. V rámci dlouhodobé spolupráce poskytuji také personální servis pro menší a střední společnosti skrze HR, který zahrnuje nábor a výběr zaměstnanců nebo personální marketing a specifické projekty v personalistice a HR.

 

Úvodní spolupráce s novým klientem má obvykle podobu vstupního auditu. V několika dnech se seznámím se společností, včetně vlastní analýzy a další den věnuji vyhodnocení auditu a jeho zpracování, včetně mého doporučení a zprávy. Na má zjištění navazuji další spoluprací, jako je mentoring, školení, workshop nebo dlouhodobá konzultační a poradenská spolupráce.

 

Moje vlastní práce se odehrává tam, kde se překrývá potřeba náboru zaměstnanců s jejich rozvojem a personálním auditem, ale také tam, když firma cítí potřebu se personálně posunout vpřed, zpracovat celou řadu HR oblastí a najít své místo na trhu práce. Jako externí personální poradce a konzultant, personální marketér a personální auditor pomáhám společnostem řešit personální a HR problémy, na které firemní personalista nebo majitel firmy nestačí, protože je tento obor vysoce dynamický a skrývá v sobě různé důležité kompetence a praxi. Své klienty a jejich personalisty připravuji na nový trh práce 4.0, který se stává čím dál více náročný a konkurenční. Do společností přináším své know-how v oblastech HR a řízení organizací. Ze všech společností si odnáším to nejlepší a přenáším do jiných, kterým to může výrazně pomoci v jejich personálním, ale i celkovém rozvoji.

 

Jsem držitelem licence Ministerstva práce s certifikací a akreditací pro práci personalisty a HR ředitele. Mám za sebou manažerskou praxi z mezinárodních i českých společností, více než stovky personálních zadání, projektů a kampaní a tisíce pohovorů a hodin školení.

 

Personální marketér | HR marketér | detail služby

Audituji, školím a konzultuji oblast personálního marketingu v organizacích napříč Českou republikou. Předávám mé know-how ve vedení a řízení firemního, personálního HR marketingu a employer brandingu.

 

 

Personální poradce | HR poradce | detail služby

Konzultuji a předávám zkušenosti a praxi v personálním řízení a strategii firem a společností. Sdílím to, co v jiných společnostech funguje s těmi, které mají problémy se svou personalistikou, řízením a rozvojem lidí.

 

 

Personální auditor | HR auditor | detail služby

Audituji, nalézám a identifikuji personální problémy a hrozby v náboru, fluktuaci, personálním řízení a procesech, včetně manažerského vedení a řízení. Výstupy z mého auditu jsou klíčem k řešení vašich problémů firemní personalistiky.

 

 

Navigace služeb

Advisor | Copywriting | Employer Branding | Employer Branding audit | Externí a interní personální marketing audit | Externí náborář | Externí personalista | Externí personální ředitel | Firemní ombudsman | HR business partner | HR Interim management | HR Marketing | Kariérní poradenství a koučink | Mentoring | Náborové kampaně | Osobnostní diagnostika | Personální agentura Brno | Personální agentura Hradec Králové | Personální agentura Pardubice | Personální agentura Praha | Personální audit | Personální marketing | Personální poradenství | Personální procesy a personální audit | Personální projekty na klíč | Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců | Školení, workshopy, kurzy | Talent management | Webdesign

 

Tagy

#hrsluzby #personalnisluzby #hrmarketing #personalnimarketing #personalniaudit #hraudit #personalniporadenstvi #hrskoleni #hrworkshop #hrkonzultant #hrporadce #hrprojekty #nabor #recruitment #externipersonalista #externinaborar #interimhr #socialrecruting #hrbusinesspartner #hrpartner

 

Sledujte mě na mých sociálních kanálech nebo se přihlaste k odběru mého newsletteru.

LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube | Odebírejte Newsletter

 


Personální poradenství

Zabýváme se expertním personálním poradenstvím, procesním a krizovým personálním poradenstvím.

Personální marketing

Realizujeme celý cyklus personálního marketingu. Aplikujeme marketingové principy do personalistiky.

Personální audit

Efektivní jednorázová analýza lidských zdrojů a personalistiky ve Vaší organizaci.

Hledání zaměstnanců

Kompletní pokrytí služby hledání zaměstnanců formou outsourcingu náboru.

Školení personalistika a lidské zdroje

Školíme oblast personalistiky a celého tématu kolem HR.

Employer Branding

Zabýváme se budováním zaměstnanecké značky v rámci služby personální marketing.

Naši klienti

Spolupráce, projekty, školení, koučink
Spolupráce, projekty, školení, koučink
Spolupráce, projekty, školení, koučink
Spolupráce, projekty, školení, koučink
Spolupráce, projekty, školení, koučink