„Z vašich lidí dostanete to nejlepší jen tehdy,
když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.“

Od roku 2010 podnikám v oblasti lidských zdrojů a managementu.
Pomáhám firmám a organizacím v rozvoji lidského a sociálního kapitálu.