Jsem váš průvodce krizí v podnikání

Provázím klienty skrze podnikatelskou krizi.
Disponuji metodikou a postupy,
jak zvládnout a překonat krizi ve vašem podnikání.

Analýza zaměstnanců

Budu s vámi spolupracovat na tématu vašich lidí. Vše, co se týká problematiky lidských zdrojů společně zvládneme. Začneme personálním auditem. Můžeme společně také řešit témata propouštění zaměstnanců nebo produktivity zaměstnanců.

Konsolidace firmy

Společně budeme pracovat na konsolidaci vaší firmy. Pokles zakázek sebou ponese nutnost zmenšování společnosti a personálního obsazení. Některé oblasti firmy budou naopak potřebovat zpevnit, k tomu účelu disponuji zkušenými kolegy – interim manažery.

Podnikatelský koučink

Provést někoho krizí vyžaduje určité postupy spolupráce. Podnikatelský koučink je jedním ze způsobů, jak formovat myšlení k překonání krize. V rámci spolupráce mohu fungovat i jako konzultant při krizovém managementu