PETR KMOŠEK

„Konstruktivní kritika, zpětná vazba a komunikace
jsou primární energií vaší firmy, bez nich brzy zkrachujete!“

Interim manažer - Management

Cílem služby interim managementu je vám dočasně obsadit roli manažera nebo ředitele, případně pozici v top managementu firmy, prostřednictvím interim manažera.

Personální audit - Firemní audit

Personální audit je účinná a efektivní forma sběru cenných informací, kterou následně a efektivně využijete při rozvoji vaší firmy nebo určité oblasti.

Krizové řízení - Management

Krizový management je expertním nástrojem řízení, který je primárně určený ke zvládání aktuálních krizových a problematických stavů vaší společnosti.

Personální marketing - HR marketing

Realizujeme personální marketing pro správné a efektivní marketingové fugování vaší společnosti na trhu práce, zaměřený na vaši lidi a kandidáty.

Revitalizace - Restrukturalizace firem

Cílem naší služby je dosáhnutí celkového oživení firmy nebo její oblasti, případně obnovy původní či plánované výkonnosti a celkové produktivity.

Externí personální poradenství

Naše služba pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Od náboru a výběru kandidátů až po adaptaci, hodnocení a rozvoj.

Rodinné firmy - Rodinné podnikání

Řešíme problémy rodinných firem a rodinného podnikání celkově. Někdy je třeba hledat cesty a způsoby, jak nechat někoho způsobilého nahlédnout do toho, jak je vaše rodinná firma řízena.

Employer branding - Značka zaměstnavatele

Řídíme komplexní projekty vaší zaměstnavatelské značky na trhu práce. Umíme efektivně rozvíjet a propagovat váš employer brand dovnitř i ven tak, aby byl atraktivní.