Pokora se projevuje Vaším jednáním, v němž vědomě neuplatňujete svou nadvládu nad ostatními lidmi a nepociťujete ji. Oceňujte se podle svého skutečného vědění. Nemyslete si, že něco víte s naprostou jistotou a že máte právo soudit. Nesmíte se cítit povzneseni nad ostatní. Více v článku…

1)      Přestaňte ubližovat

Když upustíte od ubližování, dosáhnete rovnováhy, klidu, jistoty, ale také odvahy.

Reklama

2)      Snažte se mluvit pravdu

Pravdomluvností se rozumí to, že člověk popisuje události tak, jak je viděl a jak je pochopil, i když je to pohled individuální.

3)      Nekraďte

Vezmete-li něco, co Vám nepatří, stanete se vnitřně závislí na tom, koho jste okradli.

4)      Buďte trpělivý

Vždy se snažte dosáhnout cíle, který jste si zvolili jako první, abyste poznali jeho hloubku a hodnotu.

5)      Buďte zdrženlivý

Je třeba se občas zdržet Vašeho úsudku, nečinit rychle závěry, nebýt impulzivní.

6)      Občas prostě mlčte

Mlčenlivost je jednou z nejpřednějších ctností, kterou stále rozvíjejte.

7)      Vaše pevnost. Pevnost Vaší povahy a charakteru

Stůjte si vždycky za tím, co říkáte, co myslíte a po čem toužíte!

8)      Pokora

Pokora se projevuje Vaším jednáním, v němž vědomě neuplatňujete svou nadvládu nad ostatními lidmi a nepociťujete ji. Oceňujte se podle svého skutečného vědění. Nemyslete si, že něco víte s naprostou jistotou a že máte právo soudit. Nesmíte se cítit povzneseni nad ostatní.

9)      Sdílejte dobromyslnost

Snažte se přemýšlet o každém člověku jako by byl dobrý, i když Vám ublížil.

10)   Rozvíjejte dobročinnost

Vykonávejte dobro proto, že je to nutné, ale nečiňte si tím nároky na jakoukoli odměnu ani zásluhy.

11)   Budujte svou laskavost

Nedělejte nic s odporem ani tak s nikým nejednejte. Buďte vždy plni ochoty.

12)   Studujte

Stále se vzdělávejte, rozvíjejte, pracujte na sobě!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here