12 základních pilířů úspěšného kariérního růstu

674

Pokora se projevuje Vaším jednáním, v němž vědomě neuplatňujete svou nadvládu nad ostatními lidmi a nepociťujete ji. Oceňujte se podle svého skutečného vědění. Nemyslete si, že něco víte s naprostou jistotou a že máte právo soudit. Nesmíte se cítit povzneseni nad ostatní. Více v článku…

1)      Přestaňte ubližovat

Když upustíte od ubližování, dosáhnete rovnováhy, klidu, jistoty, ale také odvahy.

2)      Snažte se mluvit pravdu

Pravdomluvností se rozumí to, že člověk popisuje události tak, jak je viděl a jak je pochopil, i když je to pohled individuální.

3)      Nekraďte

Vezmete-li něco, co Vám nepatří, stanete se vnitřně závislí na tom, koho jste okradli.

4)      Buďte trpělivý

Vždy se snažte dosáhnout cíle, který jste si zvolili jako první, abyste poznali jeho hloubku a hodnotu.

5)      Buďte zdrženlivý

Je třeba se občas zdržet Vašeho úsudku, nečinit rychle závěry, nebýt impulzivní.

6)      Občas prostě mlčte

Mlčenlivost je jednou z nejpřednějších ctností, kterou stále rozvíjejte.

7)      Vaše pevnost. Pevnost Vaší povahy a charakteru

Stůjte si vždycky za tím, co říkáte, co myslíte a po čem toužíte!

TIP:  9 důvodů kdy říct NE

8)      Pokora

Pokora se projevuje Vaším jednáním, v němž vědomě neuplatňujete svou nadvládu nad ostatními lidmi a nepociťujete ji. Oceňujte se podle svého skutečného vědění. Nemyslete si, že něco víte s naprostou jistotou a že máte právo soudit. Nesmíte se cítit povzneseni nad ostatní.

9)      Sdílejte dobromyslnost

Snažte se přemýšlet o každém člověku jako by byl dobrý, i když Vám ublížil.

10)   Rozvíjejte dobročinnost

Vykonávejte dobro proto, že je to nutné, ale nečiňte si tím nároky na jakoukoli odměnu ani zásluhy.

11)   Budujte svou laskavost

Nedělejte nic s odporem ani tak s nikým nejednejte. Buďte vždy plni ochoty.

12)   Studujte

Stále se vzdělávejte, rozvíjejte, pracujte na sobě!

- Reklama -