3 klíče k motivaci vašeho týmu

1022

Každý zaměstnanec má svůj vlastní zdroj motivace, když uvažuje nad tématem své práce. Někteří z nás jsou motivováni výhradně penězi, jiní jsou řízeni nutností zajistit stabilitu a příjem své rodině, jiní jsou inspirováni samotnou příležitostí, aby se naučili něco nového a uplatnili tak svůj potenciál.

Motivace týmu

Splnění těchto různých potřeb začíná u manažera, a to pochopením individuálních, motivačních potřeb. Manažeři každé společnosti mají za úkol zapojit, angažovat a motivovat zaměstnance. Podle aktuální studie celých 51% manažerů však s individuálními motivacemi a potřebami zaměstnanců nepracuje.

Jak zvýšit toto procento a zlepšit budování vztahů se zaměstnanci a pochopení jejich individuálních zdrojů motivace? Zde jsou 3 typické zaměstnanecké stimuly – klíče, které pohání vaše zaměstnance.

1. Uznání individuality

Někteří zaměstnanci chtějí být vnímáni jako osobnosti, jako talenti a mít pocit uznání a respektu, skrze jejich jedinečné vlastnosti a schopnosti. Umožnit těmto zaměstnancům uvolnit jejich ego a individualismus, který slouží jako významný zdroj pro jejich výkon. Zde je nutné ohlídat to, aby velikost ega neobrátila společnost vzhůru nohama a nenarušila tak firemní rovnováhu.

TIP:  Vyhrajte válku o talenty! Global Talent Trends 2020

2. Motivace spojením

Schopný manažer pozná a odhadne své zaměstnance a je schopen jim naslouchat, diskutovat i o jiných tématech, než jsou jen pracovní záležitosti. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že mohou jít za svým manažerem s čímkoli, je pouhých 54%. Pro srovnání, 65% zaměstnanců, kteří nemají tuto možnost nebo vztah s nadřízeným se cítí být zcela neangažovaní anebo nemotivovaní. Manažeři musí vytvářet smysluplné, originální a podněcující spojení a prostředí ve svém týmu.

3. Inspirace vášní

Největší bariéra v motivaci zaměstnanců je pocit, že není využit jejich plný potenciál nebo vášeň. Povzbudit zaměstnance, aby sám nesl osobní odpovědnost za svou práci. Ujistit se, že rozpoznáte a následně odměníte vaše zaměstnance za jejich tvořivost a vášeň nebo inovativní, kreativní řešení.

Poté, co vaši manažeři pochopili nebo vy sám, co pohání zaměstnance jako jednotlivce, využijte vlivu těchto motivačních faktorů. Nedopusťte, aby obavy týkající se velkých eg ničili vaši firemní kulturu či strach z najímání zapálených zaměstnanců s inovativními nápady nebo snad přestali zkoumat, co vaše lidi vlastně motivuje.

TIP:  Jak motivovat zaměstnance? Mýty o motivaci zaměstnanců

S vaší soustavnou péčí, otevřeným myšlením a vnitřní touhou se skutečně spojit s vašimi zaměstnanci, máte sílu a schopnost zlomit negativní cyklus nemotivovaných i neangažovaných zaměstnanců a nahradit je výkonnou kulturou zaměstnanců, kteří budou pro svou práci hořet.

Snad to nezní moc idealisticky.

- Reklama -