„3K“ úspěchu vaší kariéry!

426

Tyto „3K“ se budou stále vyskytovat ve Vaší kariéře, jako klíčové pilíře její úspěšnosti. Stále je rozvíjejte a veďte v patrnosti. Sám jsem si při jejich analýze ověřoval, jak se mi daří je systematicky rozvíjet.

Kontakty

Máte skutečně dostatek kontaktů? Jsou to kontakty, které Vám v určitých situacích mohou pomoci k nějakému cíli? Pracujete na jejich rozvoji a udržujete je aktivní? Čím více máte kontaktů, tím více můžete vydělávat a získat vhodné zaměstnání, zakázku, cokoli, nevěříte? 85% pracovních pozic není vůbec inzerováno. Nikdo je nikde a nikdy nezveřejní, protože jsou obsazeny lidmi, kteří se znají a mají vzájemné kontakty. V rámci hledání zakázek je to velice podobné. Spojování skrze asociace, kluby, neformální setkávání, získávání referencí a doporučení je běh na dlouhou trať, ale vyplatí se. Svůj kruh kontaktů stále rozšiřujte, ať jste kdekoliv a kdykoliv. Skrytý trh práce a businessu musíte objevit.

Kredit

Vaše reputace a důvěryhodnost je důležitá. úroveň vaší reputace a kvalita Vašeho charakteru. Vaše důvěryhodnost je klíčová kvalita, k získání doporučení a získávání referencí. Važte výsledky Vašeho jednání, chování, sdělení, kvalitu výstupu Vaší práce, vše se stává součástí Vašeho kreditu. Lidé Vás rádi doporučí, pokud Vás budou respektovat a budou k Vám mít důvěru, protože i s tím souvisí i jejich kredit.

TIP:  Naučte se vyprávět příběhy a budete úspěšní

Kompetence

Buďte nejlepší v tom, co děláte, anebo se o to alespoň pokuste. V závěrečné analýze potenciálního zaměstnavatele nebo klienta rozhoduje, jak jste si vedli v předchozím zaměstnání, zakázce a jaké kompetence máte pro poptávanou pozici. úroveň Vašich kompetencí je rozhodující faktor pro úspěch ve Vaší kariéře. Své klíčové kompetence musíte stále zdokonalovat, skrze studium, osobní rozvoj a zpětnou vazbu.

3K jsou hlavní pilíře Vašeho kariérního úspěchu. Pokud je ovládnete, Váš úspěch v kariéře je zaručen.

- Reklama -