4 klíčová témata růstu Vaší organizace.

248

Ano vím, že se staráte o růst vašich společností, ale jaké konkrétní kroky tedy děláte pro růst Vaší firmy, popište si je. Jsou to skutečně výrazné kroky pro růst firmy? Je to Váš osobní pocit nebo pro to máte dostatečnou zpětnou vazbu?

Klíčová témata růstu vaší firmy

1. Starejte se o růst Vaší firmy

Ano vím, že se staráte o růst vašich společností, ale jaké konkrétní kroky tedy děláte pro růst Vaší firmy, popište si je. Jsou to skutečně výrazné kroky pro růst firmy? Je to Váš osobní pocit nebo pro to máte dostatečnou zpětnou vazbu? Jako majitel, manažer nebo vedoucí musíte jednat podle výsledků, jež vidíte, měnit svůj přístup, je-li to třeba, nikdy neměnit hlavní cíle organizace a stále trvat na onom směru.

2. Sbírejte data

Analyzujte, jaké lidi máte ve společnosti, víte to? Rozdělte si lidi podle výkonu a jejich hodnocení. Jak vlastně hodnotíte zaměstnance? Mzdou a benefity to nestačí! Víte, kdo jsou hlavní tahouni Vaší firmy? Proč právě oni. Vše analyzujte s jejich podřízenými týmy. Jak je vnímají podřízení, jak práci s týmem vlastně realizují, čeho se u nich váží, atd..

3. Dělejte si průzkumy

Pravidelně se věnujte svým lidem! Vytvořte si pro to svůj vlastní systém, neopomeňte žádnou charakteristiku, detail.

4. V rámci Vašeho bodu 2 již víte, kdo jsou ti nejlepší, proč jich nemít víc?

Snažte se, aby ti nejlepší to nejlepší ze sebe sdíleli s ostatními. Prostřednictvím školení, workshopů, koučinku, mentoringu.

Naučte své nejlepší předávat a sdílet a budete růst.

- Reklama -