5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!

20

Téměř každý personalista ví, že personální audity jsou cenným nástrojem, který může použít při hodnocení personálních postupů své společnosti. Někteří personalisté však možná nevědí, proč by měli audit vůbec provádět. Právě k tomu slouží tento příspěvek na blogu! Zde je pět důvodů, proč vaše společnost potřebuje personální audit!

  1. Vyhodnocení zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů.
  2. K posouzení úrovně spokojenosti zaměstnanců.
  3. K vytvoření budoucí strategie v oblasti lidských zdrojů.
  4. Vyhodnotit postupy náboru zaměstnanců.
  5. Vyhodnotit, jak dobře se daří udržet zaměstnance…a možná nejen to…

V poslední době jsou personální audity více než jen činnost personálního auditu, který shromažďuje a předkládá důkazy o personálním stavu společnosti. Personální audity jsou stále častěji nástrojem, od něhož se očekává, že se bude zabývat nejen řízením lidských zdrojů v organizaci, ale že se ponoří i do takových oblastí, jako je porovnávání procesů organizace s konkurencí a poskytování zpětné vazby, která pomůže společnosti nebo podniku dosáhnout jeho obchodních cílů.

TIP:  Jak budovat značku zaměstnavatele? Začněte zevnitř

Důvod číslo 1: Vyhodnocení zásad a postupů v oblasti HR

Možná se ptáte, jak na vyhodnocení zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů? Personální audity obvykle spočívají v tom, že tým personalistů hodnotí postupy a zásady organizace v oblasti lidských zdrojů pomocí kontrolního seznamu. Personální audit posoudí, zda systém řízení lidských zdrojů plní své cíle, zda je účinný při dosahování výsledků, které jsou v souladu s obchodními plány, a určí oblasti, v nichž je možné provést zlepšení.

Důvod číslo 2: Posouzení úrovně spokojenosti zaměstnanců

Možná se také ptáte, jak postupovat při hodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců? Tento proces hodnocení by měl zahrnovat jak pocity zaměstnanců z jejich bezprostředního pracovního prostředí, tak i celkovou organizační kulturu. Celkové hodnocení morálky zaměstnanců může naznačovat některé interní problémy, zatímco hodnocení týkající se externích faktorů, jako je balíček benefitů, může ukazovat na nespokojenost určitých demografických skupin zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je důležité, aby tato zjištění vzali v úvahu při plánování budoucích strategií

Důvod číslo 3: Vytvoření budoucí strategie v oblasti lidských zdrojů

No a co tedy od personálního auditu očekávát? Audity lidských zdrojů se obvykle provádějí pravidelně v závislosti na hlavních cílech oddělení lidských zdrojů. Personální audity mohou být prováděny jednou ročně nebo čtvrtletně, ale mnoho společností je nyní provádí častěji, aby vyhodnotily veškeré změny, ke kterým ve společnosti a jejím personálním prostředí dochází.

TIP:  Jak na efektivní personální audit v praxi?

Důvod číslo 4: Vyhodnocení postupů náboru zaměstnanců

Další věcí, se kterou může personální audit pomoci, je vyhodnocení postupů při přijímání zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je důležité zjistit, zda se v jejich systému řízení lidských zdrojů nevyskytují problémy související s náborem, výběrem, školením a rozvojem zaměstnanců.

Důvod číslo 5: Vyhodnocení udržení zaměstnanců

Personální audit také pomáhá vyhodnotit, jak se daří udržet zaměstnance. Proces náboru nových zaměstnanců obvykle zahrnuje vysoké náklady, pokud jde o čas strávený hledáním kandidátů i peníze vynaložené na inzerci volných pracovních míst nebo na outsourcing profesionálních personálních agentur. Proto má smysl pro podniky, které chtějí tyto náklady snížit se zaměřit na témata, která je nejvíce omezují.

Proč se obávat personálního auditu asi skutečně není důvod. Čeho se ale skutečně obávat je nemít zpětnou vazbu o těchto pěti tématech:

  1. Jak si stojím se zásadami a postupy v oblasti lidských zdrojů?
  2. Jaká je úroveň spokojenosti mých zaměstnanců?
  3. Jaká je strategie v oblasti lidských zdrojů?
  4. Jaké jsou postupy náboru zaměstnanců a jak si stojím v oblasti náboru zaměstnanců obecně?
  5. Jak se daří udržet své zaměstnance?
- Reklama -