5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!

Téměř každý personalista ví, že personální audit je cenným nástrojem, který může použít při hodnocení personálních postupů své společnosti. Někteří personalisté však možná nevědí, proč by měli audit vůbec provádět. Právě k tomu slouží tento příspěvek na blogu! Zde je pět důvodů, proč vaše společnost potřebuje personální audit!

Hlavní důvody pro personální audit

  1. Vyhodnocení zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů.
  2. K posouzení úrovně spokojenosti zaměstnanců.
  3. K vytvoření budoucí strategie v oblasti lidských zdrojů.
  4. Vyhodnotit postupy náboru zaměstnanců.
  5. Vyhodnotit, jak dobře se daří udržet zaměstnance…a možná nejen to…

V poslední době jsou personální audity více než jen činnost personálního auditu, který shromažďuje a předkládá důkazy o personálním stavu společnosti. Personální audity jsou stále častěji nástrojem, od něhož se očekává, že se bude zabývat nejen řízením lidských zdrojů v organizaci, ale že se ponoří i do takových oblastí, jako je porovnávání procesů organizace s konkurencí a poskytování zpětné vazby, která pomůže společnosti nebo podniku dosáhnout jeho obchodních cílů.

Další článek:  Když se nedaří nalézt nebo hledat nové zaměstnance

Důvod číslo 1: Vyhodnocení zásad a postupů v oblasti HR

Možná se ptáte, jak na vyhodnocení zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů? Personální audity obvykle spočívají v tom, že tým personalistů hodnotí postupy a zásady organizace v oblasti lidských zdrojů pomocí kontrolního seznamu. Personální audit posoudí, zda systém řízení lidských zdrojů plní své cíle, zda je účinný při dosahování výsledků, které jsou v souladu s obchodními plány, a určí oblasti, v nichž je možné provést zlepšení.

Důvod číslo 2: Posouzení úrovně spokojenosti zaměstnanců

Možná se také ptáte, jak postupovat při hodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců? Tento proces hodnocení by měl zahrnovat jak pocity zaměstnanců z jejich bezprostředního pracovního prostředí, tak i celkovou organizační kulturu. Celkové hodnocení morálky zaměstnanců může naznačovat některé interní problémy, zatímco hodnocení týkající se externích faktorů, jako je balíček benefitů, může ukazovat na nespokojenost určitých demografických skupin zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je důležité, aby tato zjištění vzali v úvahu při plánování budoucích strategií

Důvod číslo 3: Vytvoření budoucí strategie v oblasti lidských zdrojů

No a co tedy od personálního auditu očekávát? Audity lidských zdrojů se obvykle provádějí pravidelně v závislosti na hlavních cílech oddělení lidských zdrojů. Personální audity mohou být prováděny jednou ročně nebo čtvrtletně, ale mnoho společností je nyní provádí častěji, aby vyhodnotily veškeré změny, ke kterým ve společnosti a jejím personálním prostředí dochází.

Další článek:  Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Důvod číslo 4: Vyhodnocení postupů náboru zaměstnanců

Další věcí, se kterou může personální audit pomoci, je vyhodnocení postupů při přijímání zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je důležité zjistit, zda se v jejich systému řízení lidských zdrojů nevyskytují problémy související s náborem, výběrem, školením a rozvojem zaměstnanců.

Důvod číslo 5: Vyhodnocení udržení zaměstnanců

Personální audit také pomáhá vyhodnotit, jak se daří udržet zaměstnance. Proces náboru nových zaměstnanců obvykle zahrnuje vysoké náklady, pokud jde o čas strávený hledáním kandidátů i peníze vynaložené na inzerci volných pracovních míst nebo na outsourcing profesionálních personálních agentur. Proto má smysl pro podniky, které chtějí tyto náklady snížit se zaměřit na témata, která je nejvíce omezují.

Proč se obávat personálního auditu asi skutečně není důvod. Čeho se ale skutečně obávat je nemít zpětnou vazbu o těchto pěti tématech:

  1. Jak si stojím se zásadami a postupy v oblasti lidských zdrojů?
  2. Jaká je úroveň spokojenosti mých zaměstnanců?
  3. Jaká je strategie v oblasti lidských zdrojů?
  4. Jaké jsou postupy náboru zaměstnanců a jak si stojím v oblasti náboru zaměstnanců obecně?
  5. Jak se daří udržet své zaměstnance?
Další článek:  Jak koronakrize postupně rozdrtí trh práce

Potřebujete personální audit? Přečtěte si další informace: Personální audit služba

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Téměř každý personalista ví, že personální audit je cenným nástrojem, který může použít při hodnocení personálních postupů své společnosti. Někteří personalisté však možná nevědí, proč by měli audit vůbec provádět. Právě k tomu slouží tento příspěvek na blogu! Zde je pět důvodů, proč vaše...5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!