DomůKrizový management | Crisis management5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!

5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Téměř každý personalista ví, že personální audit je cenným nástrojem, který může použít při hodnocení personálních postupů své společnosti. Někteří personalisté však možná nevědí, proč by měli audit vůbec provádět. Právě k tomu slouží tento příspěvek na blogu! Zde je pět důvodů, proč vaše společnost potřebuje personální audit!

Hlavní důvody pro personální audit

  1. Vyhodnocení zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů.
  2. K posouzení úrovně spokojenosti zaměstnanců.
  3. K vytvoření budoucí strategie v oblasti lidských zdrojů.
  4. Vyhodnotit postupy náboru zaměstnanců.
  5. Vyhodnotit, jak dobře se daří udržet zaměstnance…a možná nejen to…
Další článek:  Nestaňte se v kariéře NPC

V poslední době jsou personální audity více než jen činnost personálního auditu, který shromažďuje a předkládá důkazy o personálním stavu společnosti. Personální audity jsou stále častěji nástrojem, od něhož se očekává, že se bude zabývat nejen řízením lidských zdrojů v organizaci, ale že se ponoří i do takových oblastí, jako je porovnávání procesů organizace s konkurencí a poskytování zpětné vazby, která pomůže společnosti nebo podniku dosáhnout jeho obchodních cílů.

Důvod číslo 1: Vyhodnocení zásad a postupů v oblasti HR

Možná se ptáte, jak na vyhodnocení zásad a postupů v oblasti lidských zdrojů? Personální audity obvykle spočívají v tom, že tým personalistů hodnotí postupy a zásady organizace v oblasti lidských zdrojů pomocí kontrolního seznamu. Personální audit posoudí, zda systém řízení lidských zdrojů plní své cíle, zda je účinný při dosahování výsledků, které jsou v souladu s obchodními plány, a určí oblasti, v nichž je možné provést zlepšení.

Důvod číslo 2: Posouzení úrovně spokojenosti zaměstnanců

Možná se také ptáte, jak postupovat při hodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců? Tento proces hodnocení by měl zahrnovat jak pocity zaměstnanců z jejich bezprostředního pracovního prostředí, tak i celkovou organizační kulturu. Celkové hodnocení morálky zaměstnanců může naznačovat některé interní problémy, zatímco hodnocení týkající se externích faktorů, jako je balíček benefitů, může ukazovat na nespokojenost určitých demografických skupin zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je důležité, aby tato zjištění vzali v úvahu při plánování budoucích strategií

Další článek:  Malé a střední podniky bijí na poplach kvůli nedostatku zaměstnanců

Důvod číslo 3: Vytvoření budoucí strategie v oblasti lidských zdrojů

No a co tedy od personálního auditu očekávát? Audity lidských zdrojů se obvykle provádějí pravidelně v závislosti na hlavních cílech oddělení lidských zdrojů. Personální audity mohou být prováděny jednou ročně nebo čtvrtletně, ale mnoho společností je nyní provádí častěji, aby vyhodnotily veškeré změny, ke kterým ve společnosti a jejím personálním prostředí dochází.

Důvod číslo 4: Vyhodnocení postupů náboru zaměstnanců

Další věcí, se kterou může personální audit pomoci, je vyhodnocení postupů při přijímání zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je důležité zjistit, zda se v jejich systému řízení lidských zdrojů nevyskytují problémy související s náborem, výběrem, školením a rozvojem zaměstnanců.

Důvod číslo 5: Vyhodnocení udržení zaměstnanců

Personální audit také pomáhá vyhodnotit, jak se daří udržet zaměstnance. Proces náboru nových zaměstnanců obvykle zahrnuje vysoké náklady, pokud jde o čas strávený hledáním kandidátů i peníze vynaložené na inzerci volných pracovních míst nebo na outsourcing profesionálních personálních agentur. Proto má smysl pro podniky, které chtějí tyto náklady snížit se zaměřit na témata, která je nejvíce omezují.

Další článek:  Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Proč se obávat personálního auditu asi skutečně není důvod. Čeho se ale skutečně obávat je nemít zpětnou vazbu o těchto pěti tématech:

  1. Jak si stojím se zásadami a postupy v oblasti lidských zdrojů?
  2. Jaká je úroveň spokojenosti mých zaměstnanců?
  3. Jaká je strategie v oblasti lidských zdrojů?
  4. Jaké jsou postupy náboru zaměstnanců a jak si stojím v oblasti náboru zaměstnanců obecně?
  5. Jak se daří udržet své zaměstnance?

Potřebujete personální audit? Přečtěte si další informace: Personální audit služba

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!Téměř každý personalista ví, že personální audit je cenným nástrojem, který může použít při hodnocení personálních postupů své společnosti. Někteří personalisté však možná nevědí, proč by měli audit vůbec provádět. Právě k tomu slouží tento příspěvek na blogu! Zde je pět důvodů, proč vaše...