5 lekcí o podnikání, které jsem dostal od buddhistického mnicha

473

Rád s vámi nasdílím několik témat, o kterých se dnes učí v buddhistických centrech po celém Thajsku. Osobně se s řadou těchto témat ztotožňuji a možná budou i pro vás jistou inspirací ve vašem podnikání.

Obdivuji tu pravdu a krásu v popisu věcí, které nazýváme v našem západním světě tak složitě. Obdivuji tu lehkost žití a pochopení smyslu života. „Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik“, řekl kdysi Ford.

Institut rodinných firem

Když hledáte cestu ve svém podnikání často je úspěch měřen tím, kolik skutečně vyděláte. Už se tak moc nezabýváte tím, jestli to, co děláte vás baví, jestli naplňuje vaše poslání, zdali je tím, co nazýváte svobodou a jak to vše zapadá do vašeho života. Někdy slyšíte pouze slova jako zisk, zisk a zisk.

Kdysi mně jeden kandidát upozornil na to, že rakev nemá kapsy, proto hledá práci, která ho bude naplňovat. Když to připojím k lekcím od tohoto mnicha vše do sebe zapadá.

Další článek:  Máte své Ikigai, máte pro co žít?

I já dnes vnímán podnikání zcela jinak než na svém začátku. Vnímám ho jako cestu poznání, učení se, pokoře a pochopení, pomoci a porozumění. Je to cesta objevování pravdy a krásy života. Netoužím po několikapatrovém sídle firmy, ani po 200 koních v motoru mého vozu. Hledám pravdu o všem, a to je má podnikatelská cesta.

5 lekcí o podnikání od buddhistického mnicha

Koukejte pouze do své mísy

Když se staráte o to, co jíte, starejte se pouze o svou vlastní mísu. Proč je to tak důležité, protože často se řada lidí kouká do mísy toho druhého. Co skvělého jí druzí a jak je to asi dobré. Jaké by to bylo, mít mísu toho druhého a ochutnat ji. Důvod, proč má smysl nahlížet pouze do své mísy, je zůstat na své vlastní cestě, nesledovat ostatní, netoužit po tom, co mají, co vlastní.

Naučte se samotě

Pro někoho zcela nepřijatelné nebo také nedosažitelné, pokud vychováváte děti nebo jsou zde jisté okolnosti, ale samota má obrovský potenciál, který je třeba nalézt. Každý den se snažte být sami. Najděte si prostor pro to být zticha mentálně. Nalézt svůj vnitřní klid, být sám sebou. Je to cenné téma naučit se být sám, být přítomný v aktuálním čase a místě. Neutíkat v myšlenkách do předu ani dozadu. Být sám a naučit se ocenit vlastní společnost. V samotě je totiž moudrost.

Další článek:  Místo trestu zkuste meditaci

Hledejte dobré přátele

Přátelství je naprosto klíčové, především opravdové a hluboké přátelství. Měli bychom se nesnažit se obklopovat přáteli za každou cenu, ale vyhledávat taková přátelství, která nás vzájemně podněcují na naší cestě životem. Mít takové přátele, kteří vás podporují, inspirují, jsou vám oporou. Možná, když se podíváme touto metrikou na naše přátelství nyní, uznáme, že takovou kvalitu nemají a pouze vyplňují nějakou mezeru, tak by to být určitě nemělo.

Mějte plány a přizpůsobte se

Nic není trvalé, to platí i pro podnikání. Vše se neustále mění. Když máte plán v kariéře nebo podnikání, může vždy dojít ke změně. Změna je zcela pořádku, ale důležité je především to, jak na ní nahlížíte. Je to výzva, která se nazývá adaptace. Když se věci změní, mění svůj směr, stačí se pouze naučit adaptovat na nové. Vnímat změnu jako novou příležitost a opět se vrátit na svou cestu. Nikdo z nás nemůže naplánovat zítřek, důležité je naučit se správně reagovat na to, co se může změnit.

Další článek:  Jak se neztratit a nepos*** v dnešním náročném světě?

Kultivujte vaše štěstí

Když rozvíjíte sebe sama, když podporujete ostatní, když konáte dobro. Představte si vaši každodenní rutinu jako sběr zrnek písku. Je to neustálý sběr zrnek, jedno po druhém. Za každý dobrý úkon, krok, laskavost si do své misky štěstí přidejte jedno zrnko. Až se miska naplní, uvidíte své štěstí v tom velkém množství dobra, které jste vykonali. Štěstí ale vyžaduje kázeň, morálku, naučit se dávat a meditovat.

Zkratky ke štěstí neexistují. Zkratky k úspěšnému podnikání také ne. Využijte těchto 5 lekcí k tomu, abyste byli šťastní, protože to je v těžkých časech to nejpodstatnější.

- Reklama -