Tvořte obsah, který kandidáti chtějí a rozšiřuje šance, že se na Váš obsah znovu a rádi vrátí. Stále se snažte doručovat přisliby a benefity Vaší zaměstnanecké značky-employer branding. Zaměstnanci jsou Vaši reprezentanti, stávají se online advokáti Vaší organizace. Zdravá konkurence nikomu neuškodí, buďte lepší než Vaši konkurenti.Vybudujte si efektivní sociální strategii, s vysokým výkonem a výsledky zacílení.

Základy náborového marketingu

 

- Reklama -