“7” top kvalit uchazeče, které firmy vždy chtějí!

409

Každý zaměstnavatel má určitý počet zkušeností s oběma skupinami, s dobrými a špatnými zaměstnanci. Z toho důvodu má každý zaměstnavatel jasnou představu, co od dotyčného uchazeče očekává. Představuji Vám velkou “7” top kvalit uchazečů, které zaměstnavatelé vždy poptávají.

1)      Inteligence

Ano, je to intelligence, nečekali jste to? 76% produktivity a přínosu zaměstnance, je určeno jeho úrovní intelligence. Inteligence umožňuje celou řadu schopností, jako jsou schopnosti plánovat, organizovat, nastavit priority, řešit problémy, a dokončit svou práci. Inteligence napomáhá selskému rozumu a praktickým zkušenostem obstát v každodenní výzvě v zaměstnání. Čím více kladete dobré otázky, a posloucháte, tím více chytřejší se jako uchazeč zdáte.

Institut rodinných firem

2)      Leadership

Leadership je vůle a touha akceptovat odpovědnost za výsledky. Je to schopnost převzít odpovědnost, dobrovolně za zadání nebo úkol a akceptovat zodpovědnost za jeho dosažení. Základní rys lídra je, že nedělá vyjímky. Demonstrujete vaši ochotu být lídrem v organizaci, poskytnutím převzetí zodpovědnosti za cíle společnosti a sám se angažujte pro dosažení ještě lepších výsledků.  

3)      Poctivost, čestnost, bezúhonost

Jedná se pravděpodobně o nejvíce důležitou kvalitu člověka, v dlouhodobém měřítku trvajícího úspěchu v životě a práci. S poctivostí začínáme každý sám u sebe. To znamená, že jsme čestní k sobě a k naším vztahům s ostatními lidmi. Jsme ochotni přiznat naše silné a slabé stránky a chyby v naší minulosti. Zejména dokážeme být loajální. Nikdy nepomlouváme předchozí zaměstnavatele, kolegy, i když byla situace jakkoli vyhrocená.

Další článek:  Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

4)      Sympatičnost

Zaměstnavatelé mají rádi lidi vřelé, přátelské, pohodové, kooperující s ostatními. Zaměstnavatelé hledají lidi, kteří se mohou rychle připojit k týmu a být součástí pracující rodiny. Týmová práce je klíčem k úspěchu.  

5)      Kompetence

Kompetence jsou ohromně důležité pro Váš úspěch. Je to prakticky základ všeho, co se děje ve Vaší kariéře. V určitém zjednodušení, kompetence je schopnost dokončit vaši práci. Je to schopnost nastavit priority, oddělit důležité od nedůležitého a tak dále.

6)      Odvaha

Odvaha je schopnost převzít risk, akceptovat výzvy k větším úkolům, s určitým rizikem možného selhání. Odvaha také znamená schopnost mluvit hlasitě a říci co cítíte v obtížných situacích. Zaměstnavatelé obdivují muže a ženy, kteří se nebojí hovořit a popsat jejich myšlenky. Schopnost být odvážný u pohovoru a nebát se sdělit co si myslím o společnosti, její budoucnosti a organizaci a o mém vlastním úhlu pohledu se může jevit odvážně, ale ukazuje Vaše schopnosti se prosadit.

7)      Vnitřní síla

Vnitřní síla ukazuje Vaši schopnost odhodlání překonat nejrůznější překážky, kterým čelíte. Také ukazuje schopnost být neústupný, vytrvalý. Demonstrujete vnitřní sílu, když zůstáváte klidný, pohodový  v průběhu pohovoru. Když toto dokážete u pohovoru, pravděpodobně takový budete i ve své práci, kde budete překonávat krize a vyskytující se každodenní problémy.

Další článek:  Nebojte se uznat práci vašich zaměstnanců

Nade všech těchto 7 kvalit je nejdůležitější kvalita Vašeho charakteru, která má největší dopad na cokoli, co v práci děláte. Vaše práce bude nyní neustále na sobě pracovat, na svém charakteru a rozvoji svých zkušeností, v následování příkladu chování těch nejlepších osobností=charakterů ve Vaší společnosti.

 

- Reklama -