“7” top kvalit uchazeče, které firmy vždy chtějí!

Každý zaměstnavatel má určitý počet zkušeností s oběma skupinami, s dobrými a špatnými zaměstnanci. Z toho důvodu má každý zaměstnavatel jasnou představu, co od dotyčného uchazeče očekává. Představuji Vám velkou “7” top kvalit uchazečů, které zaměstnavatelé vždy poptávají.

1)      Inteligence

Ano, je to intelligence, nečekali jste to? 76% produktivity a přínosu zaměstnance, je určeno jeho úrovní intelligence. Inteligence umožňuje celou řadu schopností, jako jsou schopnosti plánovat, organizovat, nastavit priority, řešit problémy, a dokončit svou práci. Inteligence napomáhá selskému rozumu a praktickým zkušenostem obstát v každodenní výzvě v zaměstnání. Čím více kladete dobré otázky, a posloucháte, tím více chytřejší se jako uchazeč zdáte.

- Reklama -Institut rodinných firem

2)      Leadership

Leadership je vůle a touha akceptovat odpovědnost za výsledky. Je to schopnost převzít odpovědnost, dobrovolně za zadání nebo úkol a akceptovat zodpovědnost za jeho dosažení. Základní rys lídra je, že nedělá vyjímky. Demonstrujete vaši ochotu být lídrem v organizaci, poskytnutím převzetí zodpovědnosti za cíle společnosti a sám se angažujte pro dosažení ještě lepších výsledků.  

3)      Poctivost, čestnost, bezúhonost

Jedná se pravděpodobně o nejvíce důležitou kvalitu člověka, v dlouhodobém měřítku trvajícího úspěchu v životě a práci. S poctivostí začínáme každý sám u sebe. To znamená, že jsme čestní k sobě a k naším vztahům s ostatními lidmi. Jsme ochotni přiznat naše silné a slabé stránky a chyby v naší minulosti. Zejména dokážeme být loajální. Nikdy nepomlouváme předchozí zaměstnavatele, kolegy, i když byla situace jakkoli vyhrocená.

Další článek:  Když firmě chybí šťáva!

4)      Sympatičnost

Zaměstnavatelé mají rádi lidi vřelé, přátelské, pohodové, kooperující s ostatními. Zaměstnavatelé hledají lidi, kteří se mohou rychle připojit k týmu a být součástí pracující rodiny. Týmová práce je klíčem k úspěchu.  

5)      Kompetence

Kompetence jsou ohromně důležité pro Váš úspěch. Je to prakticky základ všeho, co se děje ve Vaší kariéře. V určitém zjednodušení, kompetence je schopnost dokončit vaši práci. Je to schopnost nastavit priority, oddělit důležité od nedůležitého a tak dále.

6)      Odvaha

Odvaha je schopnost převzít risk, akceptovat výzvy k větším úkolům, s určitým rizikem možného selhání. Odvaha také znamená schopnost mluvit hlasitě a říci co cítíte v obtížných situacích. Zaměstnavatelé obdivují muže a ženy, kteří se nebojí hovořit a popsat jejich myšlenky. Schopnost být odvážný u pohovoru a nebát se sdělit co si myslím o společnosti, její budoucnosti a organizaci a o mém vlastním úhlu pohledu se může jevit odvážně, ale ukazuje Vaše schopnosti se prosadit.

7)      Vnitřní síla

Vnitřní síla ukazuje Vaši schopnost odhodlání překonat nejrůznější překážky, kterým čelíte. Také ukazuje schopnost být neústupný, vytrvalý. Demonstrujete vnitřní sílu, když zůstáváte klidný, pohodový  v průběhu pohovoru. Když toto dokážete u pohovoru, pravděpodobně takový budete i ve své práci, kde budete překonávat krize a vyskytující se každodenní problémy.

Další článek:  Angažovanost, štěstí a motivace zaměstnanců? Jak na to?

Nade všech těchto 7 kvalit je nejdůležitější kvalita Vašeho charakteru, která má největší dopad na cokoli, co v práci děláte. Vaše práce bude nyní neustále na sobě pracovat, na svém charakteru a rozvoji svých zkušeností, v následování příkladu chování těch nejlepších osobností=charakterů ve Vaší společnosti.

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...