Aby firma byla šťastná, potřebuje Manažera štěstí

2608

Chief Happiness Officer (CHO) je pozicí, která byla postupně definována z důvodu zvyšující se ho zájmu o spokojenost, motivaci a angažovanost zaměstnanců v práci, jejich oddanost a loajalitu. Pozice byla postupně provázána na další oddělení a má tak i přímý vliv na dosahování vyššího výkonu skrze osobní produktivitu zaměstnance.

Manažer štěstí – Chief Happiness Officer

Hlavním úkolem manažera štěstí je reagovat na podněty od zaměstnanců organizace jak z hlediska prostředí a atmosféry firmy, tak z hlediska emocí a vztahů na pracovišti. Když to shrneme do jednoduché formulace, tento člověk má na starosti blaho lidí ve firmě.

Institut rodinných firem

Určitě u vás také vystává otázka, jak toho dosáhnout prostřednictvím jednoho člověka? Vše se totiž odráží ve firemní kultuře, manažerském vedení a procesech, tedy víceméně, je to kolektivní práce, ale pod taktovkou chief happiness officera.

Kdo to je manažer štěstí?

Manažer šťastných momentů nebo také feel-good manager, najdeme v různé literatuře, ale kdo to vlastně je a čím by takový člověk měl být vybaven? Chief happiness officer je především člověk z HR, tedy v podstatě personalista, ale s přesahem do psychologie vztahů, osobnosti a individuální terapie. Jeho úkolem je obdobná činnost jako u firemního ombudsmana, udržovat vše v rovnováze, ale také zabezpečit štěstí i v obdobích, které jsou pro organizaci někdy vypjaté a náročné.

Další článek:  Angažovanost, štěstí a motivace zaměstnanců? Jak na to?

Náplň práce manažere štěstí?

Měl by pro vás v souhrnu a s přesahem realizovat následující činnosti:

  1. rozvoj firemních hodnot a celé oblasti Happiness Managementu
  2. kontinuální analýza potřeb zaměstnanců
  3. aktivní podpora otevřené a transparentní komunikace
  4. poskytování zpětné vazby
  5. kontrola a péče o optimální pracovní prostředí
  6. péče o kariérní a vzdělávací systém firmy
  7. aktivní mentoring konfliktů na pracovišti
  8. poradenství, konzultace a v neposlední řadě osobní nebo týmový koučink

Co vše dělá manažer štěstí?

Co vše dalšího musí tato pozice obsáhnout? Od atmosféry ve firmě, péče o vztahy jak vertikálně, tak horizontálně, vedení párových i kolektivních rozhovorů, individuální poradenství a také celou řadu činností převzatých z HR, jako jsou interview, rozvoj firemní kultury a HR procesy komplexně.

Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak. — Jan Tříska

Kdy zaměstnat manažera štěstí?

To, jestli potřebujete takovou pozici, se dost odvíjí od velikosti vaší firmy. Chief happiness officer = manažer štěstí může fungovat jako součást týmu, ale také jako samostatná pozice nebo externista s dobrou znalostí vaší firmy. V menších firmách plní většinou více rolí, které se obvykle doplňují a mají přesah do dalších oddělení. Pozici manažera štěstí můžeme najít ve start-up firmách, které jsou svým naturelem organizací v začátku a kde vzniká prostředí pro rozvoj komunikace a vztahů. Vše dohromady také spojuje společný cíl v podobě fungující a produktivní firmy. S rychlým a někdy i překotným růstem těchto start-up firem však přibývá zaměstnanců ve firmě a udržet dobré osobní vztahy a firemní kulturu napříč už není tak jednoduché.

Další článek:  Když máte ve firmě problém s pracovní morálkou

Kdy je potřeba manažer štěstí?

Kde je dobré mít manažera štěstí? Firma, kde by se tato pozice mohla dobře umístit, je především tam, kde může rezonovat s aktuální firemní kulturou. Taková kultura, která je otevřena novým nápadům, kreativnímu a inovativnímu způsobu myšlení. Existuje celá řada studií, které ukazují, že šťastní zaměstnanci jsou produktivnější, kreativnější, cítí se býti více motivováni a jsou aktivnější a optimističtější. Když jste více šťastní, jste méně nemocní, zůstáváte u firmy déle a jste více loajální. Celkově se dá říct, že dopad na firmu to může mít takový, že firma vydělává více peněz, má stabilní tým a nemá problém v získávání nových talentů.

Další články:

manažer štěstí

Zdroj grafiky: www.snacknation.com

- Reklama -