Aby firma byla šťastná, potřebuje Manažera štěstí

2024

Chief Happiness Officer (CHO) je pozicí, která byla postupně definována z důvodu zvyšující se ho zájmu o spokojenost, motivaci a angažovanost zaměstnanců v práci, jejich oddanost a loajalitu. Pozice byla postupně provázána na další oddělení a má tak i přímý vliv na dosahování vyššího výkonu skrze osobní produktivitu zaměstnance.

Manažer štěstí – Chief Happiness Officer

Hlavním úkolem manažera štěstí je reagovat na podněty od zaměstnanců organizace jak z hlediska prostředí a atmosféry firmy, tak z hlediska emocí a vztahů na pracovišti. Když to shrneme do jednoduché formulace, tento člověk má na starosti blaho lidí ve firmě.

Určitě u vás také vystává otázka, jak toho dosáhnout prostřednictvím jednoho člověka? Vše se totiž odráží ve firemní kultuře, manažerském vedení a procesech, tedy víceméně, je to kolektivní práce, ale pod taktovkou chief happiness officera.

Kdo to je manažer štěstí?

Manažer šťastných momentů nebo také feel-good manager, najdeme v různé literatuře, ale kdo to vlastně je a čím by takový člověk měl být vybaven? Chief happiness officer je především člověk z HR, tedy v podstatě personalista, ale s přesahem do psychologie vztahů, osobnosti a individuální terapie. Jeho úkolem je obdobná činnost jako u firemního ombudsmana, udržovat vše v rovnováze, ale také zabezpečit štěstí i v obdobích, které jsou pro organizaci někdy vypjaté a náročné.

Přečtěte si také:
Kdo je pro Vás vhodnější? Headhunter nebo Recruiter?

Náplň práce manažere štěstí?

Měl by pro vás v souhrnu a s přesahem realizovat následující činnosti:

  1. rozvoj firemních hodnot a celé oblasti Happiness Managementu
  2. kontinuální analýza potřeb zaměstnanců
  3. aktivní podpora otevřené a transparentní komunikace
  4. poskytování zpětné vazby
  5. kontrola a péče o optimální pracovní prostředí
  6. péče o kariérní a vzdělávací systém firmy
  7. aktivní mentoring konfliktů na pracovišti
  8. poradenství, konzultace a v neposlední řadě osobní nebo týmový koučink

Co vše dělá manažer štěstí?

Co vše dalšího musí tato pozice obsáhnout? Od atmosféry ve firmě, péče o vztahy jak vertikálně, tak horizontálně, vedení párových i kolektivních rozhovorů, individuální poradenství a také celou řadu činností převzatých z HR, jako jsou interview, rozvoj firemní kultury a HR procesy komplexně.

Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak. — Jan Tříska

Kdy zaměstnat manažera štěstí?

To, jestli potřebujete takovou pozici, se dost odvíjí od velikosti vaší firmy. Chief happiness officer = manažer štěstí může fungovat jako součást týmu, ale také jako samostatná pozice nebo externista s dobrou znalostí vaší firmy. V menších firmách plní většinou více rolí, které se obvykle doplňují a mají přesah do dalších oddělení. Pozici manažera štěstí můžeme najít ve start-up firmách, které jsou svým naturelem organizací v začátku a kde vzniká prostředí pro rozvoj komunikace a vztahů. Vše dohromady také spojuje společný cíl v podobě fungující a produktivní firmy. S rychlým a někdy i překotným růstem těchto start-up firem však přibývá zaměstnanců ve firmě a udržet dobré osobní vztahy a firemní kulturu napříč už není tak jednoduché.

Přečtěte si také:
Jak měříte vaše personální oddělení?

Kdy je potřeba manažer štěstí?

Kde je dobré mít manažera štěstí? Firma, kde by se tato pozice mohla dobře umístit, je především tam, kde může rezonovat s aktuální firemní kulturou. Taková kultura, která je otevřena novým nápadům, kreativnímu a inovativnímu způsobu myšlení. Existuje celá řada studií, které ukazují, že šťastní zaměstnanci jsou produktivnější, kreativnější, cítí se býti více motivováni a jsou aktivnější a optimističtější. Když jste více šťastní, jste méně nemocní, zůstáváte u firmy déle a jste více loajální. Celkově se dá říct, že dopad na firmu to může mít takový, že firma vydělává více peněz, má stabilní tým a nemá problém v získávání nových talentů.

Další články:

manažer štěstí

Zdroj grafiky: www.snacknation.com

- Reklama -