Sobota, 2 července, 2022

Aby vám zpětná vazba nezhořkla!

Manažeři, kteří realizují pravidelné setkání se svými podřízenými zaměstnanci, mají o 15 % vyšší míru udržení svých zaměstnanců než ti, kteří tak nečiní.

Získání zpětné vazby od zaměstnanců je někdy ne zcela jistý akt nalezení rovnováhy ve vaší firmě. Na jedné misce vah máte zaměstnance, který vždy najde něco, na co si stěžovat, bez ohledu na to, jak triviální to může být. Na druhé misce vah máte člena týmu, který je pracovitý, zdvořilý a nic negativního nedá nikdy najevo. Tady je potřeba hodně bádání, abychom se dostali pod první slupku zpětné vazby.

- Reklama -Institut rodinných firem

Lidé jsou často zastrašováni těmi, kteří jsou v postavení moci. Vedoucí pracovníci a manažeři mají velký vliv na kariéru svých podřízených. Zaměstnanci jsou spíše nakloněni postoji mlčet namísto mluvit, pokud se obávají, že to bude mít dopad na jejich další působení v organizaci. Z mých auditových zkušeností vím, že obecně nepanuje tendence cokoli sdílet o svých emocích, postojích nebo názorech.

Falešná zpětná vazba

Je znepokojivé, že zaměstnanci také pravděpodobně poskytnou raději falešnou pozitivní zpětnou vazbu, místo aby doručili zprávu, kterou opravdu potřebuje management slyšet. Pokud jste řídící manažer nebo kohokoli vedete, je pro úspěch vašeho oddělení a často celé organizace nezbytné získání pravdivé odezvy od vašich zaměstnanců. Získání zpětné vazby je klíčem k lepšímu pochopení dynamiky vašeho pracoviště. Nejen to, že zaměstnanci, kterým je poskytována příležitost poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu, jsou ve své práci angažovanější a spokojenější než ti, kde tomu tak není.

Další článek:  Roční, bilanční, hodnotící pohovor je minulost, je tady „Nepřetržitá zpětná vazba“

Bariéry zpětné vazby

Jak můžete jako vedoucí manažer překonat tyto bariéry, abyste získali hodnotnou zpětnou vazbu, kterou potřebujete k posunutí vaší organizace směrem dopředu? Identifikace vašich cílů je prvním nezbytným krokem. Co a čeho chcete dosáhnout? Je například vaše touha přivést vaši společnost na úroveň, která z ní dělá pracoviště s možností volby? Pouze spoluprací se zaměstnanci můžete zjistit, jak se tam dostat. Po zúžení cílů musíte přijít s řadou otázek, které budou použity k získání informací, které potřebujete. Je užitečné položit výběrem následující otázky:

  • Co funguje ve vaší firmě dobře?
  • Jak pokračovat v tomto úspěchu?
  • Jaké oblasti zlepšit?
  • Co proto můžete udělat?

Tím, že budete mít jasné cíle, budete moci přizpůsobit svůj přístup k získání čestné odezvy od zaměstnanců. To vám nejen ušetří čas, ale také připraví půdu pro váš budoucí úspěch.

Studie ukazují, že 65 % zaměstnanců se v práci necítí dobře. Společnosti, které se účastní pravidelných setkání se zaměstnanci, mají navíc o 15 % vyšší míru udržení zaměstnanců než ti, kteří tak neučiní.

Cílem je oslovit vaše zaměstnance způsobem, který je oboustranně prospěšný. Poskytněte si čas, abyste mohli se svými zaměstnanci dávat i přijímat zpětnou vazbu tím, že konverzaci učiníte obousměrnou. Tímto způsobem získáte nejen zpětnou vazbu, kterou potřebujete o svých technikách manažerského nebo personálního řízení, ale i vaši zaměstnanci budou těžit z konstruktivní zpětné vazby od vás.

Vytváření prostoru pro prospěšný dialog vám pomůže upřesnit vaše manažerské techniky a podpořit zapojení zaměstnanců na pracovišti.

Další článek:  Marketing pro personalisty? Jak na sociální sítě?

Pravidelnost vaší komunikace

Naplánujte si schůzky se svými zaměstnanci. Ať už se konají každý týden nebo čtrnáct dní, případně měsíčně, ujistěte se, že se často setkáváte, protože pravidelnost poskytne správné důvody pro důvěru a otevřenou komunikaci. Zde je také důležité soukromí. Naplánujte si schůzky, které se budou konat v tiché místnosti nebo v kancelářském prostoru, od ostatních zvědavých uší. Ne všechna zpětná vazba bude vždy pozitivní, takže nastavení správného prostředí bude zásadní pro získání čestné zpětné vazby.

Obecně manažeři a vedoucí pracovníci jsou notoricky zaneprázdněni a může se zdát neškodné je opakovaně rušit, pokud se objeví něco důležitého, ale pozor na to. Je přijatelné, pokud musíte přeplánovat sem a tam, ale nezvykněte si rušit tyto schůzky, které jsou pro druhou stranu klíčové.

Průzkumy a dotazování

Provádění průzkumu je efektivní způsob, jak získat od zaměstnanců čestnou zpětnou vazbu. Zde nabízená anonymita umožňuje zaměstnancům odpovídat na otázky a odpovídat na ně tak, jak by jen zřídka měli odvahu čelit tváří v tvář. Ale jako každá metoda i tato má svou slabou stránku.

Měli byste měřit různé oblasti a vhodně formulovat své dotazování na témata jako je zapojení zaměstnanců, jejich uspokojení z práce, vztahy, komunikace, problematická místa a procesy apod. I zde je klíčová frekvence a forma. Mnoho společností provádí roční průzkum a na základě výsledků provádí změny a rozhodnutí, avšak nedostatek zpětné vazby může být problematický. Míra odezvy v průzkumech zaměstnanců je kolem 75–90 %, vyvstává zde však otázka skrze pravdivost, případně povrchnost.

Personální audit

Zaměstnanec, který má špatný den, může poskytnout negativní zpětnou vazbu, která neodráží celkovou realitu situace. Z tohoto důvodu je lepší provádět jinou formu průzkumu, která dokáže hloubkově prověřit stav organizace a získat bohatou zpětnou vazbu, kterou lze křížově ověřit. Tato metoda pak více vykresluje přesnější obrázek pro vás jako manažera.

Další článek:  Přichází období výpovědí! Bez zpětné vazby se nepohneme, říkají zaměstnavatelé!

Klíčem k posunu vpřed je jednat podle získané zpětné vazby. Nejdůležitějším krokem v procesu získání čestné zpětné vazby od zaměstnanců je provedení nezbytných změn. Sběr veškeré zpětné vazby nemá smysl, pokud ji nebudete používat k provádění pozitivních změn ve vaší společnosti. Vaši zaměstnanci se také budou těšit na zpětnou vazbu, kterou vám poskytli. Personální audit je někdy zcela zbytečně s obavami vnímán, ale v rámci zjištění má nejpozitivnější dopad na rozvoj organizací.

Zaměstnanci, kteří jsou na tuto formu sběru zpětné vazby zvyklí, poskytují i celou řadu dalších informací, které organizace mohou použít i v dalších oblastech, procesech nebo strategických rozhodnutích.

Transparentnost zpětné vazby

V případě průzkumů zaměstnanců může být pro vaši organizaci užitečné sdílet některé výsledky a poskytovat informace o cílech, které byly stanoveny na základě shromážděných informací. Důležitá je také transparentnost. Buďte se svými zaměstnanci co nejotevřenější a čestní ohledně výsledků průzkumu a kroků, které budou učiněny k jejich následnému sledování.

Poctivá zpětná vazba od vašich zaměstnanců je nezbytná k provedení změn, které potřebujete, abyste zůstali v horní části hry jako vedoucí nebo manažer. Tím, že vám budou jasné vaše cíle, můžete zacílit na zpětnou vazbu způsobem, který smysluplným postupem zvýší hodnotu a standard vaší firmy nebo organizace.

Dejte se do sběru zpětné vazby co nejdříve 🙂

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...