Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

316

Když Achilleus zemřel po zásahu Paridova šípu do své paty, nikdo o zranitelnosti nejlepšího válečníka neměl tušení, a přesto ho jeho jediná slabina dokázala zahubit. Já po deseti letech svého podnikání docházím ke zjištění, které jsem již věděl na začátku této cesty, že „lidé jsou firma, lidé jsou síla“. Bez této síly není ani síla firmy. Achillovou patou firem jsou její lidé, ale našli bychom nepochybně i další témata.

Zranitelnost firmy

Kromě celé řady oblastí problémů, v které se firmy nyní nacházejí se nám objevují další místa zranitelnosti firem, ve své skutečné, a navíc rostoucí podobě. Firmy již dlouhodobě naráží ne téma lidí a sledují celou řadu úskalí, které má jejich další vývoj ovlivňovat. Jsme v době, kdy se nám dohromady sečetlo několik negativních vlivů najednou a začíná se jevit jako neřešitelná situace. V mé praxi personálního auditora se setkávám s těmito tématy: problém odbornosti a kompetencí, problém pracovní náplně a kumulace funkcí, včetně zastupitelnosti a problémy v poklese kvality a produktivitě zaměstnanců.

TIP:  Kolik stojí špatný nábor zaměstnance? Chyby v náboru lidí

Problémy odbornosti kandidátů

Problém, na který nám zasely semínko již nejrůznější vlády. Celková neřešitelnost koncepce technického vzdělávání a směřování školství směrem od montovny k pracím s vyšší přidanou hodnotou, jako je tomu u okolních zemí. Mladí ovlivněni marketingem preferují zcela jiné obory a při setkání s odmítnutím trhu práce volí alternativy, které jim náš sociální systém umožňuje. Konfrontuji se se situací, kdy se nesetkávám s jednou celou chybějící generací. Stavem, kdy firmám na trhu práce chybí možná celá generace odborně vybavených zaměstnanců. Možná přeháním, možná ne.

Nízká oborová zdatnost

S odstavcem výše jde ruku v ruce zdatnost. Kvalita vzdělávání, nedostatek žáků, slabá nebo nulová propojenost školství s trhem firem vede k tomu, že na trh přicházejí kandidáti vybaveni slabou odbornou znalostí. Firmy očekávají od kandidátů skutečně mnohem více, než absolventi disponují. Tím, že se v našich firmách dlouhodobě uplatňuje kumulace různých pracovních rolí, vede to k tomu, že na jedno místo se musí nabrat zaměstnanci dva. Téma zastupitelnosti je problémem ve většině dnešních organizací, protože motivační systémy firem s tímto tématem nepracují. Tématem je i systematické školení a rozvoj kvalifikací.

TIP:  Jak je to s termínem „lidské zdroje“. Historie lidských zdrojů a HRM

Problémy pracovní náplně

To, že práci několika lidí vykonává zaměstnanec sám, je sice skvělé z pohledu nákladů a optimalizace, ale je to vizitka managmentu nebo majitele, že na lidské práci poněkud parazituje a personální koncepci neřeší takřka vůbec. Běžně se setkávám s tím, že zaměstnanci zažívají vyhoření, ale z důvodu pandemie a nejisté budoucnosti, se bojí místo opustit. Znám případy firem, kdy se v rámci regionu firmy domlouvají o neútočení, o výši mezd a sdílejí zkušenosti o zaměstnancích. Pandemie možná tyto vazby přetrhá a každý zaměstnavatel se pak pokusí být sám o sobě atraktivní a třeba možná bude i řešit individuální nastavení pracovních náplní svých zaměstnanců.

Pokles kvality a produktivity práce

Vše se tak utahuje a s tématem nedostatku lidských zdrojů nám jde dopředu téma kvality a produktivity. Tak moc jsme si zvykli na to, že je náš pracovní výkon kontrolován, že nemáme mechanismy, jak po pandemii řídit pracovní výkon. Téma jako důvěra a samostatnost v řešení pracovních zadání nyní zažívá těžké chvíle. Když nemáte lidi, bojujete všemi zbraněmi, ale vaše kvalita to dříve nebo později schytá. Co stojí za příčinou klesání produktivity je na individuální posouzení každé firmy, ale symptomy bývají podobné.

TIP:  Are you looking for suitable staff from the Czech labor market?

Ztráta kreditu firem

Zpátky k mému tématu konsolidace firem. Opravdu nejsme na prahu neustálého rozvoje a růstu. Bez lidí se prostě růst nedá. Dostáváme se do času, kdy je nutné se koukat dovnitř a sledovat co se děje uvnitř organizace. Jaké má problémy a čím trpí, kde a co bolí a soustředit se na léčbu již dlouhodobějších ran. Téma stáří zaměstnanců, nedostatečná zastupitelnost, snižující se odbornost kandidátů a vyčerpaný trh práce jsou jasnými ukazateli krize lidských zdrojů.

O patě Achillově již víme, nyní se pojďme zaměřit na to, jak ji co nejvíce uchránit přes šípem Paridovým…

- Reklama -