(AI) Umělá inteligence v náboru a personalistice

1128

Novým trendem v oblasti HR je určitě integrace ATS a řízení vztahů s kandidáty CRM do jedné velké databáze, která slouží k celému životnímu cyklu kandidáta. Systém bude narážet na ochranu osobních údajů, ale povede to k lepší péči o kmen uchazečů a jeho správě, ale to ještě není takový přelom, jako je vývoj AI – umělé inteligence pro účely náboru a personalistiky.

„Technologie v oblasti náboru a talent managementu se rychle vyvíjí a role AI – umělé inteligence se dostává hlouběji do problematiky HR.“

Umělá inteligence pomůže náborářům vytvořit hlubší lidské spojení. 52 % vědců a profesionálů při hlubším seznámení s funkcemi a možnostmi umělé inteligence tvrdí, že v nejtěžší části náboru, myšlena selekce a diagnostika profilu, umělá inteligence správně identifikuje vhodného kandidáta z velké skupiny různých uchazečů. Umělá inteligence v náboru bude používat techniky datové vědy k odhalení vzorků týkajících se pracovních zkušeností a celkové praxe žadatelů, aby rychle vyřadila nekvalifikované kandidáty a přišla s krátkým seznamem těch kvalifikovaných.

TIP:  Black Mirror na pracovišti. Zneužitá umělá inteligence ve firmách

Umělá inteligence a nábor

Umělá inteligence bude umět porovnat a vyhodnotit stovky profilů za jednotku času, s přihlédnutím k nejrůznějším parametrům hledání a vyhodnocování. Pokud jeden ze systémů selže, učením se si zvolí jiný postup. Lidský faktor v tomto momentě může být kritický, protože se personalista může dopustit fatálních chyb, omylů, přehlédnutí, diskriminace a osobních postojů.

Práce personalisty – náboráře se bude uplatňovat v širším a hlubším měřítku. Náplň činnosti bude více o kultuře, atmosféře, motivaci, angažovanosti, kariérních plánech, budování značky a dalších doteď upozaděných tématech.

Umělá inteligence by měla především sloužit tam, kde dochází k chybné selekci, nevhodném posuzování, pomalé nebo zdlouhavé činnosti a opakujícím se pracovním cyklům personální práce. Role personalisty bude pak o tom tyto činnosti zaštítit a pomoci relevantních dat pracovat dále na hlubších tématech rozvoje HR.

Vzhledem k tomu, že se lidské zdroje ve skutečnosti zaměřují na lidskou stránku podnikání, považuji za zvláštní to, že my jako odborníci v oblasti HR a získávání talentů bychom hledali technologii, která by zlepšila angažovanost a práci s lidskými zdroji. Přesto potřebujeme technologii, která pomůže HR být strategičtější, stejně jako člověk. V opačném případě budeme i nadále brzděni opakovanými úkoly a nudným papírováním.

TIP:  Co je outplacement a proč do něj investovat?

Umělá inteligence má pro HR vysoký potenciál – zejména pokud jde o získávání talentů. Od angažovanosti kandidátů až po komunikaci. Abychom porozuměli umělé inteligenci, musíme pochopit, jak počítač a technologie postupují. Tímto způsobem nám pomůže vytvořit přechod jak pro spotřebitele, tak pro podniky.

Téma čtyř transformací

Čtyři transformace jsou soustředěny kolem vzestupu počítače a toho, jak tato technologie změnila náš život. První transformace nastala, když lidé začali v sedmdesátých letech používat textové znaky pro komunikaci s počítači. Druhou transformací bylo vytvoření GUI a Apple Macintosh v roce 1984. Třetí přišla v roce 2007 s iPhone. Nyní jsme vstoupili na začátek čtvrté transformace, odkud se technologie přemisťuje z toho, co přinášíme k tomu, co budeme nosit. Čtvrtá transformace zahrnuje virtuální realitu, smíšenou realitu a umělou inteligenci. Takže proč to ještě nebylo přímo spojeno s tématem lidských zdrojů?

Konflikt v oblasti HR

Náš průmysl je konfliktní. Na jedné straně existuje řada personálních a náborových týmů, které již pracují v rámci čtvrté transformace. Na druhou stranu velká většina z nás stále pracuje ve druhé a třetí. Technologie umožňují, aby HR a získávání talentů byly pro naše zaměstnání strategičtější. Umělá inteligence je skvělá pro predikci, nicméně stále je mnoho etických otázek. Ještě důležitější může být to, jak efektivně umí pomoci náborářům identifikovat kandidáty podle rasy, pohlaví, inteligence, výkonu, spolehlivosti nebo kultury? Nejníže zavěšené ovoce na stromě bude určitě pro umělou inteligenci v našem průmyslu zaměření se na získávání talentů a konkrétně na kandidátské zkušenosti – praxi kandidáta.

TIP:  Hledáte práci? Máte pouze 5 sekund někoho zaujmout!

Seznam technologií v náboru a talent managmentu, využívající umělou inteligenci.

- Reklama -