DomůKrizový management | Crisis managementAktuální studie: Trh práce je v rozkladu, přichází velké otřesy!

Aktuální studie: Trh práce je v rozkladu, přichází velké otřesy!

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Pohyby nebo spíše stagnace ve změně zaměstnání narušuje podnikání už po celém světě. Společnosti se snaží problém vyřešit a mnohé z nich budou i nadále bojovat z jednoho prostého důvodu, ve skutečnosti totiž nechápou, proč jejich zaměstnanci odcházejí.

Spíše, než věnovat čas zkoumání skutečných příčin proč zaměstnanci odchází, skočí na již v minulosti osvědčený lep a například zvyšují mzdu nebo finanční výhody, nabízejí bonusy atd. Celé to jde bohužel do ztracena a stálo to už kupu peněz a bez výsledku. Spíše se v hlavách zaměstnanců rozrostl pocit, jestli si jich vlastně někdo váží a uvědomuje si jejich přínos pro organizaci. K tomuto článku mě přiměl článek: „Great Attrition“ or „Great Attraction“? The choice is yours společnosti McKinsey & Company    

Abychom lépe porozuměli tomu, co vede k dobrovolnému oslabování na trhu práce, provedli jsme samostatné průzkumy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v Austrálii, Kanadě, Singapuru, Velké Británii a USA. Oba průzkumy zahrnovaly více průmyslových odvětví. Průzkum mezi zaměstnanci zahrnoval 5 774 lidí v produktivním věku; průzkum zaměstnavatelů, 250 manažerů specializujících se na talenty (například vedoucí talentů). Tito manažeři byli rovnoměrně rozděleni mezi velké organizace (s příjmy více než 1 miliardu dolarů) a středně velké (s příjmy od 50 milionů do 1 miliardy dolarů).

Co sakra zaměstnanci chtějí?

Pokud nás posledních 1,5 roku něčemu naučilo, pak je to téma, že zaměstnanci touží po obnoveném a revidovaném smyslu a účelu jejich práce. Chtějí sociální a interpersonální spojení se svými kolegy a manažery. Chtějí cítit pocit sdílené identity. Ano, chtějí také výhody, ale víc než to, se chtějí cítit oceněni svými organizacemi a manažery.

Další článek:  Bez dobré firemní kultury vaše firma brzy zkrachuje!

Vedoucí společností tím, že nechápou, před čím jejich zaměstnanci utíkají a k čemu by mohli tíhnout, vystavují riziku své podnikání. Navíc, protože mnoho zaměstnavatelů situaci řeší podobně, neschopnost investovat do plnějšího zážitku zaměstnanců a nesplnění nových požadavků na samostatnost a flexibilitu v práci, někteří zaměstnanci se záměrně rozhodují zcela práci opustit a vystoupit z tradičních forem zaměstnání na plný úvazek a v uzavřené kanceláři bez oken.

Když zaměstnanci odcházejí ve velkém

40 % zaměstnanců v průzkumu uvedlo, že je pravděpodobné, že přestanou v příštích třech až šesti měsících pracovat pro svou společnost. 18 % respondentů uvedlo, že jejich záměry se pohybují od pravděpodobných po téměř jisté. Tato zjištění platila ve všech pěti zemích, které se zkoumali, tedy Austrálie, Kanada, Singapur, Spojené království a Spojené státy, a byly v zásadě konzistentní napříč odvětvími.

Podniky v odvětví volného času a pohostinství jsou nejvíce ohroženy ztrátou zaměstnanců, ale mnoho pracovníků ve zdravotnictví a na THP pozicích tvrdí, že také plánují skončit. Dokonce i mezi pedagogy, u nichž je pravděpodobné, že by mohli období online výuky přestat, téměř třetina uvedla, že je to alespoň trochu pravděpodobné.

Zaměstnanci ve Spojených státech uvedli, že opustili své staré zaměstnání, aniž by měli již zajištěné nové a to celých 40 %. Dle oblastí to udělalo 42 % zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální pomoci, samozřejmě to může souviset s prací v první linii při boji s covidem.

Mezi zaměstnanci, kteří uvedli, že se změnou práce vůbec nepočítají, 65 % uvedlo, že primárním důvodem, proč zůstat ve své práci, bylo to, že se jim zkrátka líbilo, kde žili. Ale mezi respondenty průzkumu, kteří během posledních šesti měsíců přijali novou práci v nových městech, se téměř 90 % nemuselo přestěhovat, protože mnohem více společností umožňuje práci na dálku.

Další článek:  Proč lidé nemají HR a personalisty rádi? Nenáviděné a nemilované HR

Když nerozumíte svým lidem, nic neopravíte!

Zaměstnavatelé nemohou opravit to, čemu nerozumí, aby zastavili odchod lidí, musí vedoucí pracovníci pochopit, proč jejich zaměstnanci odcházejí. Mnozí se s tím potýkají již dlouhodobě a jen nečině přihlíží. Když se například zaměstnavatelů zeptali, proč jejich lidé skončili, uvedli kompenzaci, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a špatné fyzické a emocionální zdraví.

Na těchto problémech zaměstnanci záleželo jen ne tolik, jak si zaměstnavatelé mysleli, podívejte se na graf vnímání zaměstnavatelů a zaměstnanců. Naproti tomu tři nejlepší faktory, které zaměstnanci uváděli jako důvod ukončení zaměstnání, byly to, že se necítili oceněni svými organizacemi 54 % nebo svými manažery 52 % nebo proto, že necítili pocit sounáležitosti v práci 51 %.

Grafy

Jak to vidí zaměstnanci
Jak to vidí zaměstnanci

A podívejte se na následující graf

Jak to vidí zaměstnavatelé
Jak to vidí zaměstnavatelé

Jste majitel nebo ředitel firmy? Vylezte už z té bubliny

Výzkum zdůrazňuje mnoho témat, jak pandemie neodvolatelně změnila to, co lidé od práce očekávají. Situace se bohužel bude i nadále měnit, protože společnosti zkouší nové přístupy hybridní práce. Pokud jste majitelem, generálním ředitelem nebo členem týmu, nyní je nejlepší se zastavit a vzít si čas na promyšlení nové strategie.

Ale již mimo vaši bublinu, nyní je třeba zapojit do procesu své zaměstnance. Zapojte je tak, aby vám pomohli utvořit plán a řešení. Výzkum totiž naznačuje, že vedoucí pracovníci neposlouchají své lidi dostatečně. Nebuďte jedním z těchto pracovníků.

Vyhoďte toxické manažery

Toxičtí manažeři, o kterých jsem psal v mém předchozím článku: Když máte ve firmě toxického manažera nebo se podívejte na odkaz slovníku: Toxický leadership, nedávají svým lidem pocit, že si jich váží a mohou je snadno vyhnat z firem. Pokud nemáte ve firmě manažery, kteří motivují a inspirují své týmy potřebujete je nyní o to více. Mnoho zaměstnavatelů v průzkumu uvedlo, že mají sice správné lidi, ale ne nutně na správných místech.

Pokud jde o manažery, tento problém může být obzvláště škodlivý, zejména v hybridních prostředích, kde jsou vyžadovány nové vůdčí schopnosti. Školení a budování schopností bude zásadní pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří nepocházejí z hybridních nebo virtuálních prostředí. Jak silná byla naše firemní kultura před pandemií? Pokud jste jako mnoho vedoucích pracovníků, které znám, vidíte návrat do kanceláře jako způsob, jak řešit přetrvávající problémy s kulturou a konektivitou něco je špatně. Nebo dáváte přednost úplnému návratu do kanceláře, protože vám to prostě chybí?

Další článek:  Jak na úspěšnou firemní kulturu?

Nějak se nám zaměstnanci změnili – transakce nefungují

Zaměstnanci budou jen málo tolerovat návrat ke stavu, který se jim dříve nelíbil. Je naše pracovní prostředí transakční? Pokud je vaší jedinou reakcí na oslabování zvýšení kompenzace, nevědomky říkáte svým lidem, že váš vztah s nimi je transakční a že jediným důvodem, proč s vámi zůstat, je výplata.

Mezi respondenty průzkumu, kteří opustili práci, 45 % uvedlo, že jako důležitý faktor při jejich rozhodování je jejich potřeba starat se o rodinu. Podobná část lidí, kteří uvažují o ukončení, uvedla požadavky na péči o rodinu. Rozšíření péče o děti, pečovatelských služeb nebo jiných výhod zaměřených na domov a rodinu by mohlo těmto zaměstnancům zabránit v odchodu a ukázat, že si jich vážíte jako celých lidí.

Rodinné podnikání a rodičovství

Téma rodinného podnikání a rozvoje školení rodičovství, v poslední době cítím, jako hlavní téma mého podnikání, protože v těchto nestabilních vodách, je právě rodina ten pevný ostrov. Pokud jste podnikatel nebo majitel firmy, rád vám představím, jak lze přispět k rozvoji Institutu rodinných firem.

Zaměstnanci chtějí kariérní cesty a možnosti rozvoje. Můžete jim to poskytnout? Zaměstnanci hledají práci s lepšími a silnějšími vizemi kariéry. Touží po uznání a rozvoji. Chytré společnosti nacházejí způsoby, jak odměňovat lidi tím, že je povyšují nejen do nových rolí, ale také na další úrovně v rámci svých stávajících. Toto je jeden ze způsobů, jak mohou společnosti rychleji odměňovat a uznávat lidi za dobrou práci.

Zdroj: https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...