Vše

  Automatizace, robotizace a zánik pracovních míst

  Automatizace jednoznačně mění způsob, jakým pracujeme a také v rostoucí míře i způsob, jakým dnes žijeme. Automatizace zvyšuje naši produktivitu a umožňuje firmám stát se konkurenceschopnými. Pomáhá společnostem zvýšit efektivitu a flexibilitu dodávek výrobků a služeb a jejich přidané hodnoty, to všechno najdeme o tom, jak je toto téma aktuální.

  Zánik profesí

  Pokaždé, když se zavádí nová vlna automatizačních technologií, existují obavy, že řada profesí zanikne, když zaměstnanci nebudou moci najít alternativní práci. Jak ale již známe z minulosti, některé profese skutečně vyhynuly. Sice v některých případech automatizace nahradila specifické úkoly, ale také vytvořila větší poptávku po jiných profilech práce.

  Mnoho společností dnes čelí rostoucí nerovnosti v příjmech a vyšší konkurenci na trhu práce. Automatizace je snadným obětním beránkem kvůli obavám o práci a zabezpečení příjmů. Navíc roboti již delší dobu doslova ztělesňují naše největší obavy z křehkosti naší dlouhodobě nesporné role jako vládců naší planety. Nikdo a zdůrazňuji nikdo dnes nemůže přesně předpovědět, kam nás technologie za 50 nebo 200 let donese.

  Technologie jako konkurenční výhoda

  Lidská práce bude i nadále konkurenceschopná. Lidé nadále zůstanou klíčovým bodem úspěšných strategií automatizace. Výzkum ukazuje, že společnosti, které využívají technologii efektivně, jsou desetkrát produktivnější než ty, které ne. Firmy musí posoudit, kde technologie může přinést nejvyšší výnosy, a také tam, kde lidská zkušenost, a to i v rutinních úkolech, poskytuje konkurenční výhodu.

  Další článek:  Chyby dnešních manažerů: nechválí a nemotivují

  Dnes asi všichni zaměstnavatelé cítí, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců brzdí jejich růst. Zatímco ve většině zemí úroveň zaměstnanosti znovu dosahuje úrovně před recesí, v našich třech odvětvích zaměřených na hlavní oblasti již existují významné propady v kvalifikacích.

  Trh s roboty rychle roste, ale přijetí robotů a dalších automatizačních technologií je v mnoha průmyslových odvětvích stále nízké. Do konce roku 2020 vzroste počet robotů na více než 3 miliony, což představuje průměrný meziroční růst o 14 %.

  Automatizace mění profily pracovních úloh. Roboti, jako součást širších strategií automatizace, budou mít významný dopad na produktivitu, obchodní modely, a dokonce i tradiční průmyslové hranice a v důsledku toho i na práci jako celek.

  Konec pracovních míst

  Většina výzkumů akademiků a konzultantů dospěla k závěru, že automatizace nevede k ničení čistých pracovních míst a že jen velmi málo přibližně 10 % pracovních míst bude v dohledné době nahrazeno automatizací. Jedná se spíše o úkoly, které jsou automatizovány, přičemž pracovníci přijímají nové úkoly, které vedou k vyšším kvalifikačním a lépe placeným pracovním místům.

  Roboti budou mít v portfoliu stále větší množství rutinních, opakujících se úkolů, z nichž mnohé jsou zdrojem chronického zranění. Obecně se pracovníci budou stále více zaměřovat na nestrukturované úkoly, jako je řízení výrobních toků, řešení výjimek a oblastí jednání se zákazníky nebo pacienty.

  Další článek:  Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

  Nové pracovní profily budou obecně kvalifikovanější, lépe placené a pracovníkům poskytnou větší autonomii. Pracovníci však budou i nadále vykonávat rutinní úkoly, buď proto, že to není ekonomicky životaschopné je automatizovat, nebo proto, že automatizace vytvořila nové rutinní úkoly, které vyžadují lidské dovednosti.

  Měkké dovednosti na vzestupu

  Zaměstnavatelé budou klást větší důraz na měkké dovednosti, jako je řešení problémů, rozhodování pod tlakem a komunikace. Digitální dovednosti budou klíčové ve všech průmyslových odvětvích. Nové profily pracovních míst budou pravděpodobně obsahovat silný digitální prvek. Odborné znalosti procesu však zůstanou vysoce ceněny a jejich získání trvá déle než digitální dovednosti.

  Asistenční systémy, včetně virtuální reality, budou podporovat pracovníky při učení a plnění úkolů. Roboti a asistenční systémy budou stále více využívány na podporu zdravotnických pracovníků při rehabilitaci pacientů a péči o seniory atd. Nalezneme spoustu oblastí, kde se práce zaměstnancům může značně usnadnit a stát se tak produktivnější a méně namáhavou nebo stresující.

  Potřeba flexibility zaměstnanců

  Požadavky na dovednosti zaměstnanců nebudou statické, ale každý pracovník bude muset rozvíjet své dovednosti tak, aby vyhovovaly řadě projektů. Pracovníci budou stále více využívat digitální nástroje pro školení a podporu při plnění úkolů. Například technici údržby, kteří předtím měli telefon a počítač s omezenou technickou databází, budou v budoucnu vybaveni kamerami, geolokačními systémy a online přístupem k plné databázi technických dat, které značně rozvinou jejich kompetence.

  Další článek:  Jak na inspirativní leadership

  Roboti nenahradí lidi. Lidé jsou ústředním bodem úspěšných automatizačních strategií, zejména v náročných pracovních prostředích. Společnosti se nyní musí zaměřit na navrhování procesů pro co nejefektivnější využívání lidí, strojů a IT. To se stane zdrojem konkurenční výhody.

  Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců brzdí růst, ne nedostatek pracovních míst. Vzdělávací osnovy často neposkytují dovednosti v poptávce, zejména pro technické profese. Malé a střední podniky, které nemají dostatek prostředků na rozvoj svých vlastních vzdělávacích programů, budou muset těžit z práce těch největších nebo pak z regionálních skupin mezi jednotlivými zaměstnavateli a vysokými školami.

  Závěrem

  Vlna technologických změn, stejně jako v minulosti, změní profily pracovních míst a bude vyžadovat, aby se někteří pracovníci přesouvali do jiného odvětví. Současným problémem nejsou mizející pracovní místa, ale nevyplněné pracovní příležitosti kvůli nedostatku odpovídajících dovedností na trhu práce. Společnosti a vzdělávací instituce musí pokračovat v trendu užší spolupráce s cílem zajistit vzdělávání zaměřené na poskytování specifických dovedností, které jsou aktuálně v poptávce.

  Pro zajištění toho, aby stávající pracovníci mohli neustále zvyšovat své dovednosti, jsou zapotřebí průběžné, technologicky založené vzdělávací programy. Dle mne však otázkou je, kdo tyto programy bude financovat. Hlavní roli zde musí jednoznačně sehrát vláda, která hraje důležitou úlohu při stimulaci podnikových investic a poskytování přímého financování vzdělávacím institucím.

  Zdroj grafiky: www.oecd.org

  Petr Kmošek
  Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

  Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

  V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

  Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

  Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

  Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

  Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

  Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

  Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

  Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

  Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

  Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

  SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

  Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

  Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

  Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože...

  Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

  Celkem 3 tis. zaměstnanců se v aktuálním průzkumu rozhodlo sdílet skutečné pocity o svých manažerech a manažerkách. Co by jejich manažeři mohli udělat pro...

  ZANECHAT ODPOVĚĎ

  Zadejte prosím svůj komentář!
  Zde zadejte své jméno

  Nejnovější články

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Top články týdne

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a...

  Nejnovější články

  Top články týdne

  Výběr z článků pro vás

  Automatizace jednoznačně mění způsob, jakým pracujeme a také v rostoucí míře i způsob, jakým dnes žijeme. Automatizace zvyšuje naši produktivitu a umožňuje firmám stát se konkurenceschopnými. Pomáhá společnostem zvýšit efektivitu a flexibilitu dodávek výrobků a služeb a jejich přidané hodnoty, to všechno najdeme o...Automatizace, robotizace a zánik pracovních míst