Bez dobré firemní kultury vaše firma brzy zkrachuje!

910

Často se zabývám tím, jak fungují různá pracoviště a jejich firemní kultury. Často slýchám jednu a tutéž mantru: „Potřebuji důvěřovat svému nadřízenému a chci, aby byl nestranný, spravedlivý a byl pro mě vzorem toho, kam se mohu jednou vypracovat.“ Je těžké nalézt takové manažery, kteří mohou tento vzor následovat. Někdy se setkávám s označením důvěryhodný manažer.

Kdo to je vlastně takový důvěryhodný manažer

Důvěryhodní manažeři a manažerky, nesmíme zapomenout, mají spoustu rozměrů. Například důvěra zahrnuje pocit, že se s vámi zachází spravedlivě, protože se to týká vašich kolegů a kolegyň, a to ať už jde o plat, úkoly, nebo náplň práce. Důvěra se také těžko buduje a lze o ní lehce přijít. Dnešní pracoviště se začínají soustřeďovat na budování důvěryhodných vztahů mezi manažery a zaměstnanci. Zaměstnanci vám řeknou, jestli jsou považováni za lidské bytosti, a ne za nějaký soubor dovedností nebo kompetencí, které manažer využívá od rána do večera.

Institut rodinných firem
Další článek:  K čemu slouží personální audit a jak na to?

Jaké jsou výhody vytváření skvělé firemní kultury, která je založena na vzájemné důvěře

Když se vedení organizace skutečně zaměří na vytváření odpovídající kultury, která je pro zaměstnance podnětná, ale dokáže být i příležitostí k růstu, stává se velice úspěšnou. Obrat je sice nižší než u konkurenčních společností, ale na pracovištích vidíte rozpuk rozmanitosti a rozvoj různých projektů a témat. Pokud jsou manažeři důvěryhodní, přístupní a poskytují podporu v rámci pracovního vztahu, dochází k silnému výkonu. Vaše schopnost soutěžit na trhu se stoupajícím nedostatkem zaměstnanců vzrůstá skrze silnější zaměstnavatelskou značku, která není jen tvorbou marketingu, ale je značkou, kterou skutečně žijete.

Proč téma důvěry ve firemní kulturu řešit nyní

Každá firma na dnešním náročném trhu hledá nějakou výhodu. Většina myslících manažerů na určité úrovni vědomí pochopí, že lidé jsou to, co vaše podnikání ovládá a že firemní kultura je vlastně to nejpodstatnější. Kdysi jsem četl článek o nehmotných aktivech společností. Do roku 2015 činil nehmotný majetek společností 80 % průměrného ocenění. Nehmotná aktiva jsou také lidé, je to vše, co je v hlavách vašich lidí, jejich vůle, patentky, kódy, procesy, spolupráce, vztahy, věrnost. Když oceňujeme lidi ve své firmě, vytváříme tak dlouhodobou firemní hodnotu. Což nás přivádí zpět k nalezení výhody na vašem trhu. Lidé jsou vaší hlavní výhodou. Pokud chcete přilákat, rozvíjet a udržet lidi, které potřebujete, musíte být v souladu s vaší firemní kulturou.

Další článek:  Nejistá a rozpačitá budoucnost personalistiky malých firem

Chyby a omyly při tvorbě skvělé firemní kultury

Tam, kde končí většina iniciativ týkajících se změn ve firemní kultuře je situace, kdy nejvyšší úroveň vedení nezmění své dosavadní chování. Ředitelé, vedoucí, manažeři, mistři mohou říci jednu věc a dělat něco zcela jiného. Nebo s lidmi zacházejí s neúctou, nebo jsou nedostupní, neohleduplní, nemají zájem a snahu cokoli měnit. Toto vše zabíjí iniciativu za změnu firemní kultury rychleji než cokoli jiného. Potřebujete, aby majitel nebo ředitel spolu s vedoucím týmem říkali, jak se budeme chovat k sobě navzájem, k našim zákazníkům a k trhu. Když kdokoli poruší tento závazek bude existovat důsledek, který je pro všechny zřejmý a také veřejný. Pravidla budou udržovat tuto kulturu v předem určených mantinelech.

Zaměstnanci skutečně chtějí a potřebují věřit svým manažerům. Je těžké veřejně reagovat na otázky skrze firemní kulturu, pokud odpovědi nejsou pozitivní nebo mají chyby. Ale tak vytváříte důvěru a důvěra opravdu je základem pro posun firemní kultury vpřed. Jestli jsou lidi to, co vaše podnikání ovládá, pak mi věřte, že kultura vaší organizace je vše.

- Reklama -