Bez dobré firemní kultury vaše firma brzy zkrachuje!

Často se zabývám tím, jak fungují různá pracoviště a jejich firemní kultury. Často slýchám jednu a tutéž mantru: „Potřebuji důvěřovat svému nadřízenému a chci, aby byl nestranný, spravedlivý a byl pro mě vzorem toho, kam se mohu jednou vypracovat.“ Je těžké nalézt takové manažery, kteří mohou tento vzor následovat. Někdy se setkávám s označením důvěryhodný manažer.

Kdo to je vlastně takový důvěryhodný manažer

Důvěryhodní manažeři a manažerky, nesmíme zapomenout, mají spoustu rozměrů. Například důvěra zahrnuje pocit, že se s vámi zachází spravedlivě, protože se to týká vašich kolegů a kolegyň, a to ať už jde o plat, úkoly, nebo náplň práce. Důvěra se také těžko buduje a lze o ní lehce přijít. Dnešní pracoviště se začínají soustřeďovat na budování důvěryhodných vztahů mezi manažery a zaměstnanci. Zaměstnanci vám řeknou, jestli jsou považováni za lidské bytosti, a ne za nějaký soubor dovedností nebo kompetencí, které manažer využívá od rána do večera.

Další článek:  Chcete mít práci v roce 2030? Co zničí pandemie nebo roboti?

Jaké jsou výhody vytváření skvělé firemní kultury, která je založena na vzájemné důvěře

- Reklama -Institut rodinných firem

Když se vedení organizace skutečně zaměří na vytváření odpovídající kultury, která je pro zaměstnance podnětná, ale dokáže být i příležitostí k růstu, stává se velice úspěšnou. Obrat je sice nižší než u konkurenčních společností, ale na pracovištích vidíte rozpuk rozmanitosti a rozvoj různých projektů a témat. Pokud jsou manažeři důvěryhodní, přístupní a poskytují podporu v rámci pracovního vztahu, dochází k silnému výkonu. Vaše schopnost soutěžit na trhu se stoupajícím nedostatkem zaměstnanců vzrůstá skrze silnější zaměstnavatelskou značku, která není jen tvorbou marketingu, ale je značkou, kterou skutečně žijete.

Proč téma důvěry ve firemní kulturu řešit nyní

Každá firma na dnešním náročném trhu hledá nějakou výhodu. Většina myslících manažerů na určité úrovni vědomí pochopí, že lidé jsou to, co vaše podnikání ovládá a že firemní kultura je vlastně to nejpodstatnější. Kdysi jsem četl článek o nehmotných aktivech společností. Do roku 2015 činil nehmotný majetek společností 80 % průměrného ocenění. Nehmotná aktiva jsou také lidé, je to vše, co je v hlavách vašich lidí, jejich vůle, patentky, kódy, procesy, spolupráce, vztahy, věrnost. Když oceňujeme lidi ve své firmě, vytváříme tak dlouhodobou firemní hodnotu. Což nás přivádí zpět k nalezení výhody na vašem trhu. Lidé jsou vaší hlavní výhodou. Pokud chcete přilákat, rozvíjet a udržet lidi, které potřebujete, musíte být v souladu s vaší firemní kulturou.

Další článek:  Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Chyby a omyly při tvorbě skvělé firemní kultury

Tam, kde končí většina iniciativ týkajících se změn ve firemní kultuře je situace, kdy nejvyšší úroveň vedení nezmění své dosavadní chování. Ředitelé, vedoucí, manažeři, mistři mohou říci jednu věc a dělat něco zcela jiného. Nebo s lidmi zacházejí s neúctou, nebo jsou nedostupní, neohleduplní, nemají zájem a snahu cokoli měnit. Toto vše zabíjí iniciativu za změnu firemní kultury rychleji než cokoli jiného. Potřebujete, aby majitel nebo ředitel spolu s vedoucím týmem říkali, jak se budeme chovat k sobě navzájem, k našim zákazníkům a k trhu. Když kdokoli poruší tento závazek bude existovat důsledek, který je pro všechny zřejmý a také veřejný. Pravidla budou udržovat tuto kulturu v předem určených mantinelech.

Zaměstnanci skutečně chtějí a potřebují věřit svým manažerům. Je těžké veřejně reagovat na otázky skrze firemní kulturu, pokud odpovědi nejsou pozitivní nebo mají chyby. Ale tak vytváříte důvěru a důvěra opravdu je základem pro posun firemní kultury vpřed. Jestli jsou lidi to, co vaše podnikání ovládá, pak mi věřte, že kultura vaší organizace je vše.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...