DomůManažerské řízení | ManagementBez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Podíval jsem se na aktuální klesající data vývoje počtu podnikatelů a živnostníků a na studie potřeb dovedností firem od roku 2021 a dále. Scénář nevypadá vůbec dobře, protože likvidací a nedostatečnou podporou státu skončí celá řada podnikatelů, která pomohla rozvoji zaměstnavatelů v dovednostech, znalostech, know-how nebo v infrastruktuře, které prostě nemají a výhledově mít nebudou. Stávající zaměstnanci se sice mohou dále vzdělávat, ale je to běh na dlouhou trať, navíc s omezeným školstvím máme před sebou potenciálně velký nedostatek znalostí a dovedností.

Počty klesajících živnostníků sice nejsou tak dramatické, ale toto číslo odpovídá spíše hledání alternativ na trhu práce pro propuštěné zaměstnance. Vše má vždy svůj další přesah, to platí i pohled nad čísly končících podnikatelů.

Kam sáhne zaměstnavatel, když nemá potřebné znalosti nebo dovednosti v osazenstvu svých zaměstnanců? Přece k dodavateli, ale ten již nebude podnikat, pandemie a tato vláda ho bohužel zlikvidovala.

Klesající počet živnostníků a podnikatelů

 • 31.12.2020
 • Aktuální počet obyvatel 10 707 839
 • Počet živnostenských oprávnění na 1 podnikatele 1,52
 • Celkem platných živnostenských oprávnění: 3 921 322
Pohlaví Podnikatelé Živnostenských oprávnění
Muži 1319483 2018399
Ženy 756527 1005357
v ČR celkem 2076010 3023756

„Covid a dopady vládních opatření připravily o živnost už 130 tisíc lidí, zbankrotovalo sedm tisíc podnikatelů a 600 firem. Byl to tvrdý rok pro všechny. Hlavně pro nejmenší podniky a pro živnostníky. Vloni skoro 100 tisíc živnostníků muselo přerušit svou živnost a ani letošní rok bohužel nevypadá příznivěji, od ledna přerušilo živnost dalších více než 30 tisíc lidí,“ prohlásil Dlouhý. www.seznamzpravy.cz/clanek

Další článek:  Jak na angažovanost a loajalitu zaměstnanců?

„Lidé během posledních 12 měsíců, které byly v České republice ovlivněny řadou opatření proti šíření nového typu koronaviru, utlumili svoji podnikatelskou aktivitu méně, než se očekávalo. Během posledního roku začalo podnikat necelých 59 tisíc lidí, téměř o 5,5 tisíce méně než o rok dříve. Počet přerušených živností vzrostl o 9,5 tisíce na 103 tisíc, zatímco počet ukončených živností klesl o 12 tisíc na 36 tisíc. Své podnikání tak ukončilo nebo přerušilo 139 tisíc lidí, což je o necelých 2,5 tisíce méně než ve stejném období před pandemií.“ Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Leden patří z pohledu počtu nově přerušených živností dlouhodobě mezi nejsilnější období. Ovšem letos první měsíc překonal všechny dosavadní rekordy. Podnikatelské aktivity během něj pozastavilo 25 534 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je o 50 % víc než vloni. Podnikání v roce 2020 pozastavilo téměř sto tisíc živnostníků, což bylo o 40 procent více než v roce 2019. „Nepříznivý trend pokračuje i letos. Podnikatelé se v čím dál větším měřítku dostávají do existenčních problémům a dochází jim síly. Důvodem je především dlouhotrvající lockdown, který zasahuje zejména segment stravování, ubytování, cestovního ruchu, maloobchodu a služeb, nicméně tvrdě jsou postiženy i navazující obory,“ komentuje situaci analytička.“ www.idnes.cz/ekonomika/domaci

Pokud se na toto téma podíváme z dlouhodobého pohledu, tak pokud nám skončí postupně takové množství živnostníků, firmy nebudou mít možnost pokrýt potřeby dovedností, které budou aktuálně a do budoucna potřeba. Rozhodně to neznamená, že končící živnostník se vrací jako zaměstnanec do svého oboru, spíše volí jiné obory a svoji odbornost nemá možnost uplatnit v celé své míře. S odchodem živnostníka nebo podnikatele končí i lokální know-how a provázanost na další dodavatele, odběratele atd.

Nové pracovní role a potřeba nových dovedností

Vzhledem k tomu, že nové role se v budoucnu stanou trendem, zaměstnavatelé kromě svých základních dovedností stále více požadují, aby zaměstnanci měli doplňkové dovednosti, jako je analýza dat, řízení projektů a další.

Další článek:  Čakra management - Role čaker při rozvoji firmy a managementu

Podle zprávy NTUC LearningHub’s (NTUC LHUB) The New Normal of Sector Skills 71 % z 367 vedoucích podniků, dotazování u vyšších manažerů nebo ředitelů a výše, kteří uvedli, že mají v úmyslu v budoucnu najmout kandidáty se širšími dovednostmi, ale kde je vzít, že?

Vzhledem k tomu, že téměř všichni zaměstnavatelé 99 % souhlasí s tím, že pro splnění současných obchodních cílů organizace je větší potřeba, aby zaměstnanci převzali nové role, se od zaměstnanců stále více očekává, že budou mít doplňkové dovednosti, jako je analýza dat 54 %, dovednosti projektového řízení 52 %, digitální marketing 35 % a základní podpora IT 31 % atd.

Pět hlavních pracovních rolí a dovedností

Zpráva také odhalila pět hlavních technických rolí, technologických dovedností a adaptivních dovedností, které zaměstnavatelé chtějí nabrat v sedmi průmyslových odvětvích. Výroba, životní prostředí, obchod, základní domácí služby, moderní služby, životní styl, IT služby.

Více než polovina zaměstnavatelů 57 % uvedla záměr najmout nové zaměstnance s níže uvedenými dovednostmi.

 • Kontrola kvality inženýrských služeb – 23 %
 • Technická a inženýrská elektronika – 19 %
 • Provoz a údržba inženýrských služeb – 19 %
 • Inženýrské služby – nákup – 17 %
 • Údržba letadel v kosmickém prostoru – 15 %
 • Analýza dat – 44 %
 • Schopnosti projektového řízení – 39 %
 • Základní IT podpora – 28 %
 • Rozhodovací schopnosti založené na datech – 28 %
 • Automatizace robotických procesů – 17 %
 • Inovace – 52 %
 • Designové myšlení – 46 %
 • Analytické uvažování a komplexní řešení problémů – 44 %
 • Kreativita – 38 %
 • Vedení – 35 %
 • Správa projektů v integrovaném prostředí – 42 %
 • Bezpečnostní poradenství – 26 %
 • Inženýrské poradenství a design pro stavěné prostředí – 26 %
 • Správa výstavby v zastavěném prostředí – 26 %
 • Architektonické poradenství a design pro zastavěné prostředí – 21 %

Mezi další klíčová zjištění zprávy patří:

Další článek:  Máte svého Buddyho? Buddy systém v HR

Polovina zaměstnavatelů 52 % uvedla nedostatek zaměstnanců se správnými dovednostmi k dosažení současných obchodních cílů. Pouze jedna třetina zaměstnanců 32 % souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že jim jejich společnost poskytuje správné vzdělávací příležitosti ke zvýšení pracovního výkonu. Téměř polovina zaměstnanců 47 % si není jistá, že by jim jejich současné zaměstnání pomohlo v kariérním růstu.

Nevyužitý potenciál zaměstnanců

Pouze každý čtvrtý zaměstnanec 27 % souhlasí s tím, že jeho potenciál je na pracovišti maximalizován. Velká většina zaměstnanců 71 % si přeje, aby jejich společnost poskytla větší podporu při zlepšování dovedností. Podle zaměstnanců je „nedostatek iniciativy společnosti“ jedním z hlavních důvodů, proč nezvyšují kvalifikaci 34 %. Mezi další důvody, proč nekvalifikovat dovednosti, patří nedostatek času na školení 55 %, nejistota dovedností pro upgrade 42 %, nejistota ohledně typů vzdělávacích zdrojů a také neví, kde vůbec začít 33 %.

Pandemie tlačí rozvoj zaměstnanců

Pandemie zvýšila naléhavost zvyšování kvalifikace, a proto by poskytování správných vzdělávacích příležitostí pro zaměstnance posílilo konkurenceschopnost společností tváří v tvář budoucím narušením. Společnosti se musí transformovat prostřednictvím nových obchodních modelů, ale aby dosáhly pokroku, musí být jejich zaměstnanci vybaveni příslušnými dovednostmi, aby mohli plnit své nové role a odpovědnosti. Zaměstnavatelé musí nyní jednat ve prospěch zvýšení svých kompetencí v oblasti pracovní síly tak, aby byli připraveni vytrvat a prosperovat v novém normálu.

Pokud ovšem vláda bude nadále pokračovat v tom co dělá, je dost pravděpodobné, že nám tato dovednostní a znalostní mezera bude velkou a dlouhodobou překážkou v rozvoji naší ekonomiky. Vůbec se zde nebavíme o tom, jak fatální dopad budeme mít rok odložené vzdělávání. Jak se služby a produkty začnou nahrazovat jinými globálními dodavateli, kteří si budou určovat svoji cenu. Jak budou zaměstnavatelé ovlivněni podmínkami globálních dodavatelů. Pandemie po sobě zanechá obrovskou díru, která opět posune naši zemi zpět o několik let dozadu.

Zdroj: http://ntuclearninghub.com/

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Roboti postupně proniknou do všech míst lidské společnosti a...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...