Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

559

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší kariérní úspěch, protože jsou proaktivnější než lidé, kteří mají svůj výkonnostní vrchol až večer. Christoph Randler prozkoumal 367 vysokoškolských studentů, kterých se dotazoval, v jakém denním čase byli nejvíce energičtí a jak jsou ochotní a schopní podniknout kroky k tomu, aby změnili situaci ve svůj prospěch. Vyšší procento lidí, s nejvyšší výkonností ráno souhlasilo s prohlášením, jako je například: „Trávím čas tím, že identifikuji své dlouhodobé cíle. “

Biorytmy a jejich vliv na naši kariéru

I když se může zdát, že lidé, kteří jsou nejproduktivnější večer mají nevýhodu, jiné studie odhalují, že mají tendenci být chytřejší a kreativnější, než je tomu ráno, mají lepší smysl pro humor a jsou více otevření. Pokud jde o obchodní úspěch, ranní ptáčata drží důležité karty. Předchozí výzkum ukázal, že mají tendenci získat lepší známky ve škole, které je dostanou do lepších vysokých škol, což pak vede k lepším pracovním příležitostem. Ranní ptáčata také předvídají problémy a snaží se je minimalizovat, ukázal průzkum. Jsou také více proaktivní. Řada studií spojila tento rys, proaktivitu s lepší výkonností práce, větším profesním úspěchem a vyšší mzdou.

Nejstarší známá vědecká studie o biorytmech pochází až z roku 1729. Vypracoval ji francouzský astronom Jean Jacques d´Ortous De Marian, který objevil, že sapanovitá rostlina tamarind indický na noc pravidelně listy zavírá a ráno je zase otevírá. Nejstarší studie biorytmů člověka byla napsána až v roce 1814. Napsal ji Virey a zaměřil se v ní na zdravotní stav osob v závislosti na střídání světla a tmy.

Změna našeho typu

Další fascinující věcí z těchto zkoumaných zjištění je, že doba spánku nemá nic společného se zvýšenou proaktivitou a ranní bdělostí, kterou vidíme mezi lidmi s výkonností ráno. Přestože na počtu hodin spánku nezáleží, spíše jde o načasování spánku. Takže můžeme zkusit přesunout svůj denní cyklus tím, že jdeme spát dříve a další věc, kterou můžeme udělat, je, že vycházíme ven brzy ráno a ze denního světla. Denní světlo resetuje naše denní hodiny a pomáhá nám v posunutí našeho rytmu.

TIP:  Kariéra ve 21. století

Jak být více proaktivní?

Jednou teorií je, že ráno jsou lidé proaktivnější, protože vstávání včas jim dává více času na denní přípravu. Pokud je to pravda, pak brzké ranní vstávání může zlepšit vaši proaktivitu. Další studie ukazují, že svědomitost je také spojena s dřívějším ránem. Možná proaktivita vyrůstá ze svědomitosti.

Ranní lidé mají tendenci vstávat přibližně ve stejnou dobu o víkendech jako ve všední dny, zatímco večerní lidé spí, když k tomu dostanou šanci. Ale toto se obvykle mění v průběhu života člověka. Děti vykazují výrazný nárůst večerní aktivity a přibližně od 13 let až do pozdního dospívání, a navíc více lidí ve věku do 30 let jsou večer nejvíce aktivní. Od 30 do 50 let je populace rovnoměrně rozdělena, ale po 50 letech je většina lidí nastavena na ranní výkonnost.

Pozitivní postoje k aktivnímu ránu jsou hluboce zakořeněné. Například v Německu je hodnota vzkvétajícího aktivního rána stále velice rozšířena. Po celém světě jsou lidé, kteří spí dlouho a příliš často považováni za líné. Výsledkem je, že převážná většina školních a pracovních plánů je přizpůsobena ranním typům. Jen málo lidí si je vědoma toho, že výkonnost ráno a večer má svou silnou biologickou složku.

TIP:  Jaké je úskalí kariérního koučinku?

Noční kanceláře pro noční sovy

Za prvé je zapotřebí více výzkumů. Stále máme hodně oblastí, kterým nerozumíme o cyklech lidí. Ale pokud se objeví současné zjištění a večerní výkonnost bude pro organizace důležitá, doufáme, že organizace budou hledat způsoby, jak co nejlépe podpořit noční sovy. Máme kolem sebe kolegy, kteří jsou ráno vysoce aktivní a také takové, kteří píší své emaily až kolem 20 hodiny večerní.

Ranní a večerní typy

Ranní typ se dá charakterizovat jako svědomitý a více orientovaný na cíle a plány. Oproti tomu večerní typ se prosazuje díky své tvořivosti, humoru a inteligenci, která je pro organizace obrovským a nevyužitým potenciálem.

Možná celá studie stojí za úvahu, že pokud bychom lépe pochopili naše genetické biorytmy, byli bychom schopni dosahovat vyšší výkonnosti a produktivity a možná i lepší duševní pohody. Ale jak toto celé realizovat, když většinová populace je nastavena na denní režim? Celý systém je nastaven tak, že práce v noci je více namáhavá a stresující, a proto i více hodnocená, ale co když ji zaměstnanec preferuje právě proto, že je v tento čas nejvíce výkonný a cítí se nejlépe? Je stále hodně toho, co můžeme v oblasti pracovní výkonnosti objevovat.

TIP:  Skrytý potenciál kariérového poradenství

PS: Skvělé album Biorytmy od Tata Bojs:

- Reklama -