Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Jak úspěšně předat rodinnou firmu
Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018) Předání rodinné firmy Zkusme přirovnat rodinnou firmu k automobilu, který jede dejme tomu po silnici, některý tedy...

Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva
Mezi mé hlavní klienty patří rodinné firmy, tak nějak mně přirostly k srdci. Od roku 2010 jsem s některými prošel velký kus cesty. To, co nás ale nyní začíná postupně tlačit je čas. Většina mých klientů se dostává do období, kdy už sil není tolik, a přitom je dnešní doba tak turbulentní, plná změn a vyžaduje zcela nové přístupy...

Jaké lidi potřebuje vaše firma v krizi? Ty co jsou…

9 grid box model model 9 mřížek
Tato otázka už mně několikrát přišla v zasedačkách opakovaně, ale než jsem se rozhodl majitelům a představenstvům vysvětlovat ji na nějakém příkladu, hledal jsem zajímavé uchopení tohoto tématu, které by již za sebou mělo delší praxi a bylo praxí ověřené. I když jsem používal označování velice podobné, metoda 9 boxů mně přišla jako ta nejucelenější. Když hodnotíte zaměstnance nebo manažera? ...

Jak je to s termínem „lidské zdroje“. Historie lidských zdrojů a HRM

Historie lidskych zdroju HR a HRM
Pravděpodobně si v šedesátých letech manažeři a výzkumníci uvědomili, že to, že má zaměstnanec lepší pracovní podmínky ještě neznamená, že bude pracovat tvrději. Místo toho se objevila nová teorie. Manažeři, ale i vědci dospěli k závěru, že každý pracovník má individuální potřeby a vyžaduje více přizpůsobenou formu motivace, aby mohl produkovat více a více. Podniky začaly se zaměstnanci zacházet jako...

Personální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní HR audit

Personální audit a jeho vývoj. O čem je dnešní personáln
Personální audit je stejně starý jako účetnictví a existují známky jeho existence ve všech starověkých kulturách, jako je Mezopotámie, Řecko, Egypt, Řím, Velká Británie a Indie. V dávných dobách bylo klíčovým účelem auditů získání informací o finančním systému a záznamech o podnikání. Původ personálního auditu lze vysledovat až do 18. století, kdy se v důsledku průmyslové revoluce vyvinula praxe velkovýroby....