Pondělí, 27 června, 2022

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako zostuzování, hanobení, zesměšňování, dehonestování muže nebo ženy. Možná by pro vás také bylo překvapením, jak moc je toto téma aktuální v době po pandemii, kdy jsme všichni byli výrazně omezeni nebo se potýkali s dopadem onemocnění. V pracovním prostředí se toto chování bohužel stává také. Podle německé studie YouGov se s tímto zostuzováním a hanbou za své tělo setkalo již 25 % Němců. Ženy jsou obzvláště často uráženy kvůli svému tělu 29 % oproti 20 % mužů.

Někdy je pro nás skutečně těžké uniknout každodennímu tlaku na to, abychom vypadali dobře, ale jsou výsledné a někdy i falešné představy o sobě příčinou toho, že se pak následně stáváme pachateli a urážíme nebo diskriminujeme jiné lidi kvůli jejich tělu? Pokud se zeptáte lidí, zda může být důvodem diskriminace jejich vlastní nejistota, odpověď zní jednoznačně ano: 43 % považuje za spouštěcí faktor nízké sebevědomí pachatele.

Tlak na dodržování ideálů krásy vychází nejen z reklam a médií, ale také ze sociálního prostředí každého jednotlivce. Postižení jsou nejčastěji negativně hodnoceni lidmi ze svého sociálního okolí na základě svého vzhledu. 44 % obětí se stalo terčem útoku známých, kolegů z práce nebo klubu kvůli svému tělu. V překvapivém počtu případů jsou za ponižování zodpovědní přátelé a bohužel také rodina. Slovo dokáže někdy pěkně ublížit…

Další článek:  Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?

57 % spotřebitelů ve Velké Británii považuje nevhodná sdělení o váze nebo velikosti za urážlivá. 50 % spotřebitelů se pohoršuje nad tím, že značky využívají menšinové skupiny vykořisťujícím, neuctivým nebo stereotypním způsobem. Více než třetina 37 % považuje za urážlivé reklamy s náboženským poselstvím nebo podtextem, zatímco 34 % považuje za nechutnou úplnou nahotu, sexuálně sugestivní obrázky a genderové stereotypy a 30 % nadávky. O něco více než desetina 11 % považuje za urážlivou částečnou nahotu, 12 % se pohoršuje nad vztahy mezi osobami stejného pohlaví a 20 % nerado vidí obrázky závislostí. Zdroj: https://www.marketingweek.com/

Urážky kvůli vzhledu

S podobnými urážkami se často setkávají i mladí Němci. V Norsku se téměř třetina obětí stydí za svůj vzhled 35 %. V porovnání s ostatními sledovanými zeměmi 19 % jsou oběti ve Švédsku 23 % častěji vystaveny zneužívání ze strany rodinných příslušníků. V Itálii naopak nejméně často 14 %. S rostoucím věkem počet obětí výrazně klesá. 14 % osob starších 55 let uvedlo, že byli negativně hodnoceni na základě svého vzhledu. Výsledky jsou zarážející, pokud jde o osoby, které uvedly, že urazily jinou osobu na základě tělesných znaků: 64 % pachatelů uvádí, že se již sami stali obětí body shamingu.

Lidé mají také různé zkušenosti kvůli svému původu. Například více než třetina 36 % Němců s migračním pozadím uvedla, že již byla alespoň jednou diskriminována kvůli svému vzhledu, zatímco mezi Němci bez migračního pozadí je to 23 %. Vyplývá to z průzkumu mezinárodní datové a analytické skupiny YouGov, kde bylo dotázáno 2 064 osob starších 18 let.

Další článek:  Jak nalézt uspokojení z práce nebo spokojenost v práci?

Chci být krásná/krásný

Je těžké uniknout každodennímu tlaku vypadat krásně, ale jsou výsledné a někdy falešné představy o sobě příčinou toho, že se člověk stává pachatelem a uráží nebo diskriminuje druhé kvůli jejich tělu? Zeptáte-li se lidí v Německu, zda může být důvodem diskriminace jejich vlastní nejistota, odpověď zní jednoznačně ano: většina 43 % považuje za spouštěcí faktor nízké sebevědomí pachatele. Druhou nejčastěji uváděnou příčinou je nespokojenost s vlastním tělem 32 % ze strany pachatelů. U postižených hraje tlak vrstevníků rozhodující roli v tom, proč jsou lidé, kteří neodpovídají ideálům krásy, ostatními uráženi. U každého třetího 30 % je to příčinou stydění se za své tělo.

Druhy body shamingu

S různými druhy se můžete potkat jak v osobním, tak pracovním životě.

Fat shaming

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé stydí za své tělo, je jejich váha. Někdo se může stydět za to, že je příliš velký nebo zase naopak moc hubený. Říct cokoli negativního o tom, že je člověk tlustý, znamená stydět se za tělo. Říká se tomu také „fat-shaming“. Za svou váhu se mohou stydět i lidé s hubenějším tělem. Často se tomu říká „skinny-shaming“.

Lookismus

Známé je také stydění se za krásu, šikana nebo diskriminace lidí za to, že jsou atraktivní, je něco, co se děje pravidelně. A ještě častěji jsou lidé šikanováni za to, že jsou považováni za neatraktivní, což je také známé jako „lookismus“, nenašel jsem pro něj vhodný překlad. Lookismus popisuje předsudky nebo diskriminaci lidí, kteří jsou považováni za fyzicky neatraktivní nebo jejichž fyzický vzhled podle názoru společnosti neodpovídá představám o kráse.

Pretty shaming

Příkladem pretty-shamingu je, že atraktivní ženy mají menší pravděpodobnost, že budou přijaty do zaměstnání, v němž by zastávaly vedoucí pozice, naopak příkladem lookismu by bylo to, že neatraktivní lidé mohou dostat méně příležitostí.

Další článek:  Ageismus existuje. Věková diskriminace tu stále je!

Food shaming

Se obvykle děje v souvislosti s tělesnou velikostí. Například když někdo pronese poznámku o tom, co člověk jí nebo nejí, může se to považovat za food-shaming.

Age shaming

Ten je známý také jako ageismus, je diskriminace nebo šikana lidí kvůli jejich věku. Obvykle se zaměřuje na starší osoby nebo starší populaci. V pracovním prostředí bohužel běžná praxe.

Závěrem

Výsledky studie ukazují, že stydění za tělo je fenomén, který již zasáhl mnoho lidí, ale terminologii zná jen málokdo – bez ohledu na to, zda jde o oběti, pachatele nebo nezúčastněné osoby. Zdá se, že starší věkové skupiny se s tímto tématem téměř nesetkávají: Mezi lidmi staršími 55 let nezná tento pojem a jeho význam ani každý desátý 7 %. Zatímco polovina lidí ve věku 18 až 24 let 50 % zná pojem stydění se za tělo. Zdá se, že původ a sociální prostředí lidí také určují jejich povědomí o zahanbování těla.

Není reálné myslet o sobě jen pozitivně, ale můžete své pocity vyjádřit způsobem, který je pro ostatní méně škodlivý. Pokud vidíte, že někdo komentuje tělo jiné osoby, ať už jde o její oblečení, věk nebo velikost, můžete mu jemně dát najevo, že mluvit o těle jiných lidí je nezdvořilé. A pokud se to děje pravidelně s přáteli nebo blízkými, můžete na to upozornit ve větší míře a dát jim najevo, že jejich způsoby komunikace o tělech nejsou pro vás a ostatní vždy příjemné. Stydění za tělo je sice rozšířené, ale můžete se přičinit o to, aby přestalo přetrvávat, a pomoci léčit jeho škodlivé účinky tím, že budete u sebe i u ostatních praktikovat pozitivní přístup k tělu.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Nejnovější články

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Top články týdne

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...