DomůKariéra | CareerBody shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako zostuzování, hanobení, zesměšňování, dehonestování muže nebo ženy. Možná by pro vás také bylo překvapením, jak moc je toto téma aktuální v době po pandemii, kdy jsme všichni byli výrazně omezeni nebo se potýkali s dopadem onemocnění. V pracovním prostředí se toto chování bohužel stává také. Podle německé studie YouGov se s tímto zostuzováním a hanbou za své tělo setkalo již 25 % Němců. Ženy jsou obzvláště často uráženy kvůli svému tělu 29 % oproti 20 % mužů.

Někdy je pro nás skutečně těžké uniknout každodennímu tlaku na to, abychom vypadali dobře, ale jsou výsledné a někdy i falešné představy o sobě příčinou toho, že se pak následně stáváme pachateli a urážíme nebo diskriminujeme jiné lidi kvůli jejich tělu? Pokud se zeptáte lidí, zda může být důvodem diskriminace jejich vlastní nejistota, odpověď zní jednoznačně ano: 43 % považuje za spouštěcí faktor nízké sebevědomí pachatele.

Tlak na dodržování ideálů krásy vychází nejen z reklam a médií, ale také ze sociálního prostředí každého jednotlivce. Postižení jsou nejčastěji negativně hodnoceni lidmi ze svého sociálního okolí na základě svého vzhledu. 44 % obětí se stalo terčem útoku známých, kolegů z práce nebo klubu kvůli svému tělu. V překvapivém počtu případů jsou za ponižování zodpovědní přátelé a bohužel také rodina. Slovo dokáže někdy pěkně ublížit…

Další článek:  Jak tvořit zdravou firemní kulturu?

57 % spotřebitelů ve Velké Británii považuje nevhodná sdělení o váze nebo velikosti za urážlivá. 50 % spotřebitelů se pohoršuje nad tím, že značky využívají menšinové skupiny vykořisťujícím, neuctivým nebo stereotypním způsobem. Více než třetina 37 % považuje za urážlivé reklamy s náboženským poselstvím nebo podtextem, zatímco 34 % považuje za nechutnou úplnou nahotu, sexuálně sugestivní obrázky a genderové stereotypy a 30 % nadávky. O něco více než desetina 11 % považuje za urážlivou částečnou nahotu, 12 % se pohoršuje nad vztahy mezi osobami stejného pohlaví a 20 % nerado vidí obrázky závislostí. Zdroj: https://www.marketingweek.com/

Urážky kvůli vzhledu

S podobnými urážkami se často setkávají i mladí Němci. V Norsku se téměř třetina obětí stydí za svůj vzhled 35 %. V porovnání s ostatními sledovanými zeměmi 19 % jsou oběti ve Švédsku 23 % častěji vystaveny zneužívání ze strany rodinných příslušníků. V Itálii naopak nejméně často 14 %. S rostoucím věkem počet obětí výrazně klesá. 14 % osob starších 55 let uvedlo, že byli negativně hodnoceni na základě svého vzhledu. Výsledky jsou zarážející, pokud jde o osoby, které uvedly, že urazily jinou osobu na základě tělesných znaků: 64 % pachatelů uvádí, že se již sami stali obětí body shamingu.

Lidé mají také různé zkušenosti kvůli svému původu. Například více než třetina 36 % Němců s migračním pozadím uvedla, že již byla alespoň jednou diskriminována kvůli svému vzhledu, zatímco mezi Němci bez migračního pozadí je to 23 %. Vyplývá to z průzkumu mezinárodní datové a analytické skupiny YouGov, kde bylo dotázáno 2 064 osob starších 18 let.

Chci být krásná/krásný

Je těžké uniknout každodennímu tlaku vypadat krásně, ale jsou výsledné a někdy falešné představy o sobě příčinou toho, že se člověk stává pachatelem a uráží nebo diskriminuje druhé kvůli jejich tělu? Zeptáte-li se lidí v Německu, zda může být důvodem diskriminace jejich vlastní nejistota, odpověď zní jednoznačně ano: většina 43 % považuje za spouštěcí faktor nízké sebevědomí pachatele. Druhou nejčastěji uváděnou příčinou je nespokojenost s vlastním tělem 32 % ze strany pachatelů. U postižených hraje tlak vrstevníků rozhodující roli v tom, proč jsou lidé, kteří neodpovídají ideálům krásy, ostatními uráženi. U každého třetího 30 % je to příčinou stydění se za své tělo.

Další článek:  5 lekcí o podnikání, které jsem dostal od buddhistického mnicha

Druhy body shamingu

S různými druhy se můžete potkat jak v osobním, tak pracovním životě.

Fat shaming

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé stydí za své tělo, je jejich váha. Někdo se může stydět za to, že je příliš velký nebo zase naopak moc hubený. Říct cokoli negativního o tom, že je člověk tlustý, znamená stydět se za tělo. Říká se tomu také „fat-shaming“. Za svou váhu se mohou stydět i lidé s hubenějším tělem. Často se tomu říká „skinny-shaming“.

Lookismus

Známé je také stydění se za krásu, šikana nebo diskriminace lidí za to, že jsou atraktivní, je něco, co se děje pravidelně. A ještě častěji jsou lidé šikanováni za to, že jsou považováni za neatraktivní, což je také známé jako „lookismus“, nenašel jsem pro něj vhodný překlad. Lookismus popisuje předsudky nebo diskriminaci lidí, kteří jsou považováni za fyzicky neatraktivní nebo jejichž fyzický vzhled podle názoru společnosti neodpovídá představám o kráse.

Pretty shaming

Příkladem pretty-shamingu je, že atraktivní ženy mají menší pravděpodobnost, že budou přijaty do zaměstnání, v němž by zastávaly vedoucí pozice, naopak příkladem lookismu by bylo to, že neatraktivní lidé mohou dostat méně příležitostí.

Další článek:  Tvořivost v podnikání. Jak vytvořit kreativní firmu?

Food shaming

Se obvykle děje v souvislosti s tělesnou velikostí. Například když někdo pronese poznámku o tom, co člověk jí nebo nejí, může se to považovat za food-shaming.

Age shaming

Ten je známý také jako ageismus, je diskriminace nebo šikana lidí kvůli jejich věku. Obvykle se zaměřuje na starší osoby nebo starší populaci. V pracovním prostředí bohužel běžná praxe.

Závěrem

Výsledky studie ukazují, že stydění za tělo je fenomén, který již zasáhl mnoho lidí, ale terminologii zná jen málokdo – bez ohledu na to, zda jde o oběti, pachatele nebo nezúčastněné osoby. Zdá se, že starší věkové skupiny se s tímto tématem téměř nesetkávají: Mezi lidmi staršími 55 let nezná tento pojem a jeho význam ani každý desátý 7 %. Zatímco polovina lidí ve věku 18 až 24 let 50 % zná pojem stydění se za tělo. Zdá se, že původ a sociální prostředí lidí také určují jejich povědomí o zahanbování těla.

Není reálné myslet o sobě jen pozitivně, ale můžete své pocity vyjádřit způsobem, který je pro ostatní méně škodlivý. Pokud vidíte, že někdo komentuje tělo jiné osoby, ať už jde o její oblečení, věk nebo velikost, můžete mu jemně dát najevo, že mluvit o těle jiných lidí je nezdvořilé. A pokud se to děje pravidelně s přáteli nebo blízkými, můžete na to upozornit ve větší míře a dát jim najevo, že jejich způsoby komunikace o tělech nejsou pro vás a ostatní vždy příjemné. Stydění za tělo je sice rozšířené, ale můžete se přičinit o to, aby přestalo přetrvávat, a pomoci léčit jeho škodlivé účinky tím, že budete u sebe i u ostatních praktikovat pozitivní přístup k tělu.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik minut na to, abyste ho přesvědčili. Stejně tak toto platí i pro někoho, kdo se...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...