Bohatství vaší firmy? Jsou přece vaši zaměstnanci!

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Bohužel má praxe ukazuje, že většina manažerů velmi podceňuje bohatství znalostí, myšlenek a vynalézavosti, které leží v hlavách členů jejich skupiny nebo týmu a zůstávají zcela nevyužité. Celý potenciál firmy pak leží uvnitř organizace zcela opomenut.

Když se někdo stane manažerem týmu zdá se, že jen málokdo dokáže odolat pokušení chytit otěže, zahájit své řízení, ponořit se do projektu a úkolů a třeba ještě vyřešit všechny problémy sám.

Pochopitelně, prvotním zájmem většiny nových manažerů je, co nejdříve odůvodnit jejich výběr těm, kdo je jmenovali. Chtějí vypadat dobře a čím dříve, tím lépe. Koneckonců, k čemu je manažer, pokud nemá vstoupit přímo do akce a převzít odpovědnost?

Převzít velení

Naneštěstí, ponořením se do vedení se mohou manažeři dostat na velmi tenký led. Lídři, kteří chtějí dosáhnout rychlých reforem, okamžitých vyléčení a dramatického zvýšení produktivity, podlehnou známému pokušení nového koštěte. S velkým očekáváním, že zametou nepořádek, který zanechal předchozí šéf.

Další článek:  Kvalita pracovního prostředí je klíč k výkonu a snížení flukutace!

Přesto zřídkakdy to mohou vůdci dělat sami, bez ochoty a spolupráce členů skupiny. Skupiny a týmy skvěle odolávají změnám a vytrvale vycházejí ze svých obvyklých způsobů. Tyto týmové normy mají silný vliv na celkové chování členů týmu. Norma firmy se stává jakýmsi vrozeným vzorcem chování.

Norma produktivity

Například skupiny a týmy obecně vytvářejí své vlastní standardy toho, co je odpracovaný den nebo ještě lépe, co je norma produktivity. Když realizuji personální audit ve firmě, je zřejmé, že si každá firma a každý manažer představuje pod slovem produktivita zcela něco jiného.

Členové skupiny jasně rozumí normě svému vzoru produktivity a neformálně jí prosazují v rámci své skupiny. Každé jednání nového manažera je pak vnímáno jako hrozba, pro tuto normu. Pro zachování této normy, se silně brání a nový manažer začíná být na obtíž.

Dalším způsobem, jak se dívat na tyto odporové síly uvnitř skupin, je termín spravedlivá směna. Skupiny silně odolávají jednání vůdce, které by mohlo narušit definici skupiny spravedlivého poměru nákladů a přínosů. Získání spravedlivých výhod, platu ve vztahu k množství energie vynaložené na práci. Spravedlivá odměna je také z pohledu norem jednou z diskutovaných témat.

Další článek:  Tak vy chcete být dobrým manažerem?

Na nového vůdce s novým koštětem, teda spíše manažer = koště, se může nahlížet jako na nevhodný poměr odměna versus energie práce a skupina se bude chtít zákonitě chránit před zneužitím. Cítíte to, kam to celé směřuje?

Skupiny silně odolávají zavádění nových metod a postupů, zejména pokud je manažer svévolně a jednostranně zavádí. Všichni víme, jak si lidé zvykají dělat věci určitým způsobem roky, takže když se musí něco naučit novým způsobem, často se zdá, že to vyžaduje více energie, než jsou ochotni členové skupiny poskytnout. Začíná sílit pocit nerovnováhy.

Manažer koště

Mnoho nových manažerů – košťat, zaujímá postoj ostražitého orla, budou mít na svých členech skupiny velmi blízké zaměření a nic jim neunikne. Vyžadování podrobných zpráv o činnosti nebo pokroku v úkolu je jedna z možný cest.

Pamatuji si manažera, který na dveře svých zaměstnanců kreslil koláče procent, kolik jim chybí do splnění zadaného úkolu.

Jedním z nevyhnutelných důsledků nadměrné kontroly je rozhořčení vůči manažerskému využívání moci. Dalším účinkem je pasivní odolnost vůči novým požadavkům, zprávy o činnosti a pokroku v úkolu se tak nějak neobjeví. Ještě horší pro skupinu je, že díky přílišnému dohledu a nejasnosti v manažerském rozhodování členové týmu začnou záměrně být závislí na rozhodování svého manažera.

Firma jednoho manažera

Členové skupiny začnou přicházet s každým problémem, samostatnost a autonomie je pryč. Jejich motivace klesá, iniciativa je obvykle potlačena. Ve svých pracovních příležitostech již nebudou růst, manažer postupně zjišťuje že je přetížený a musí dělat všechno sám. Pracovní skupina se nyní stává manažerem jednoho člověka. Nový manažer neumí tedy získat prospěch ze všech zdrojů skupiny.

Další článek:  Umíte ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Bohatství firmy

A jsme u toho, zní to možná divně, ale manažer nemusí vždy převzít plnou odpovědnost za řešení problémů, spíše se musí naučit získat zdroje členů skupiny, aby mu pomohli. Ideální skupina nebo tým by měla seskupovat tvůrčí zdroje každého člena, včetně vůdce, protože čelí jeho problémům a hledá nejlepší řešení.

Ne každý člen musí být zapojen do řešení problémů, ale v ideální skupině jsou zdroje všech členů k dispozici, pokud je to vhodné nebo nutné. Bohužel má praxe ukazuje, že většina manažerů velmi podceňuje bohatství znalostí, myšlenek a vynalézavosti, které leží v hlavách členů skupiny a zůstávají zcela nevyužité.

Naučte se získávat bohatství vaší firmy ve spolupráci s vašim týmem. Nepodceňujte to, jaké lidi máte ve své firmě. SWOT analýza, kterou dodávám jako součást svých zpráv o stavu organizace, často nese spoustu podnětů a námětů od zaměstnanců k rozvoji organizace, ale nikdo jim bohužel nenaslouchá, jejich hlas byl potlačen a potenciál zcela nevyužit.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Bohatství vaší firmy? Jsou přece vaši zaměstnanci!No jen, aby to ten nahoře věděl také.