Máte svého Buddyho? Buddy systém v HR

1397

Poslední věc, kterou chcete slyšet od nového zaměstnance v první den, je: „Nikdo zde nevěděl, že začínám už dnes.“ Na konci prvního měsíce a v následujících týdnech chcete, aby vám zaměstnanci potvrdili, že se pro vás rozhodli správně. Většina nových zaměstnanců začíná svůj první den v práci s očekáváním a určitou dychtivostí. Toto úvodní nadšení může být buď zesíleno, nebo zcela zničeno, v závislosti na jejich prvním dojmu. Co se stane během prvních několika dnů, určí nové dlouhodobé vnímání zaměstnání a organizace. Slabý nebo neexistující proces adaptace může zanechat nového pracovníka se špatným prvním dojmem, který může mít za následek negativní a dlouhodobé dopady, jako například fluktuace nebo snižování výkonu.

Bez ohledu na to, zda máte podchycený proces adaptace nebo ne, podle starší studie provedené společností a jejich HR oddělení z roku 2016, která se týkala praktických otázek k adaptaci zaměstnanců, více než 80 % dotázaných uvedlo, že mají nějakým vlastním způsob adaptace.

Institut rodinných firem

Společnost Watson Wyatt došla ve své další studii k závěru, že organizace, které se zaměřují na adaptaci zaměstnanců, mají značné rozdíly ve finanční výkonnosti a zapojení zaměstnanců od těch, kteří to nedělají. Málo věcí je důležitějších pro dlouhodobý výkon společnosti než výběr správných zaměstnanců a zajištění toho, aby měli správné směřování a zkušenost, již od prvního dne v zaměstnání. Úspěšné firmy jsou obvykle ty, které pracují s vysoce angažovanými pracovníky, tráví v průměru tímto tématem 35 týdnů, ve srovnání s pouhými 15 týdny u ostatních zaměstnavatelů.

Další článek:  Získat práci je čím dál náročnější! Pohled z Velké Británie

Když je adaptační proces dobře proveden, vytváří základ pro dlouhodobý úspěch. Pokud váš proces adaptace spočívá v předání zaměstnanci hromady formulářů na vyplnění první den, můžete si založit na sadu budoucích problémů.

Implementace Buddy systému

Buddy systém může být součástí efektivního programu adaptace zaměstnanců, který poskytuje novým zaměstnancům spolehlivý, motivovaný, průběžný kontaktní bod pro otázky týkající se pracovních procesů, překážek a problémů. Tato socializace a podpora mohou znamenat obrovský pozitivní rozdíl v rané etapě adaptace, pracovním výkonu, sociální integraci a v dlouhodobém udržení zaměstnance.

Kdo je to Buddy

Je to kamarád a také je to obvykle někdo, kdo rád spolupracuje s novým zaměstnancem během prvních několika měsíců jeho zaměstnání. On nebo ona je kolega, který má pomáhat novému zaměstnanci, aby prošel první těžkou a náročnou dobou, kdy je v nové pozici. Poskytuje přehled o každodenních činnostech společnosti a pomáhá v adaptaci, co rychleji. Typicky Buddy ukazuje fungování firmy, kanceláře, oddělení, prezentuje postupy a obecně pomáhá seznámit se s vnitřním fungováním a kulturou společnosti. V ideálním případě je Buddy velkým komunikátorem, který může snadno poskytnout informace a povzbudit, aby nový zaměstnanec vyjadřoval své myšlenky a obavy v bezpečném prostředí. On nebo ona by měla být typem zaměstnance, který organizaci miluje.

Další článek:  Tato tři klíčová témata v rozvoji vaší firmy nepodceňujte

Odpovědnosti Buddyho

Vědět, co se od mě očekává, je podle studie Gallup jednou z nejdůležitějších otázek, které přispívají k spokojenosti zaměstnanců. Noví zaměstnanci čelí náročnému učení, když začínají s novou společností. Pokud vaše organizace přistupuje k orientaci striktně založenou na informacích týkajících se práce, poskytuje to jen málo příležitostí pro sdělování informací, které socializují nového zaměstnance. Budování kulturní kompetence je proces, nikoli jednorázová událost-záležitost. Dobrou zprávou o tématu Buddy je, že nepotřebujete velký personál, ani hodně času ani prostředků na zahájení takovéhoto efektivního programu.

Vztahy jsou velice důležité. Současní zaměstnanci, kteří působí jako Buddy musí usilovat o to, aby noví zaměstnanci uspěli a byli odhodláni pomoci jim. Chcete, aby se nový zaměstnanec cítil pohodlně a bezpečně kladl a řešil otázky, překážky a problémy se svým Buddym? Účinný program vyžaduje především kulturu otevřenosti a také týmové práce.

Co musí umět Buddy

 • Schopnost učení, prezentace a vysvětlování
 • Schopnost motivace a pozitivní manipulace
 • Schopnost socializace nového zaměstnance podle pokynů, norem, kultury a nepsaných pokynů společnosti
 • Schopnost sdílení pohledů na to, co a jak se v organizaci děje
 • Schopnost zapojení nového zaměstnance do společenských nebo neformálních činností
Další článek:  Když máte ve firmě problém s pracovní morálkou

Charakteristika Buddyho

Při výběru Buddyho je důležité vybrat zaměstnance, který má dobře obousměrnou znalost vaší společnosti a jejího poslání a hodnot. Je stejně důležité, aby měl pozitivní pohled na firmu a je ochoten být tváří vaší organizace. Mezi další vlastnosti, které můžete hledat při výběru Buddyho, patří:

 • Ochota a schopnost mentorovat druhé
 • Již prokázal dobré pracovní výsledky v minulosti
 • Má čas a kapacitu, aby byl přístupný novému zaměstnanci
 • Má odpovídají znalosti a informace o novém zaměstnanci
 • Má vynikající komunikační a interpersonální dovednosti
 • Je akceptován jako autorita současnými zaměstnanci

Buddy by měl symbolizovat hodnoty vaší společnosti a být dostatečně obeznámený s formálními a neformálními organizačními strukturami, aby byl spolehlivým zdrojem informací. Buddy musí mít pozitivní pohled na společnost a bude moci využít svou perspektivu k povzbuzení pocitu hrdosti a loajality u nového zaměstnance. Neočekává se, že bude odborníkem na všechno. Také nelze vše vyřešit ihned. Neměl by se snažit vnucovat. Vždy by si měl udržovat otevřenou mysl a nebýt příliš kritický.

Photo by Bethany Legg

- Reklama -