Sobota, 2 července, 2022

Máte svého Buddyho? Buddy systém v HR

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Poslední věc, kterou chcete slyšet od nového zaměstnance v první den, je: „Nikdo zde nevěděl, že začínám už dnes.“ Na konci prvního měsíce a v následujících týdnech chcete, aby vám zaměstnanci potvrdili, že se pro vás rozhodli správně. Většina nových zaměstnanců začíná svůj první den v práci s očekáváním a určitou dychtivostí. Toto úvodní nadšení může být buď zesíleno, nebo zcela zničeno, v závislosti na jejich prvním dojmu. Co se stane během prvních několika dnů, určí nové dlouhodobé vnímání zaměstnání a organizace. Slabý nebo neexistující proces adaptace může zanechat nového pracovníka se špatným prvním dojmem, který může mít za následek negativní a dlouhodobé dopady, jako například fluktuace nebo snižování výkonu.

Buddy systém v HR

Bez ohledu na to, zda máte podchycený proces adaptace nebo ne, podle starší studie provedené společností a jejich HR oddělení z roku 2016, která se týkala praktických otázek k adaptaci zaměstnanců, více než 80 % dotázaných uvedlo, že mají nějakým vlastním způsob adaptace.

Další článek:  Jak změnit firemní kulturu?

Společnost Watson Wyatt došla ve své další studii k závěru, že organizace, které se zaměřují na adaptaci zaměstnanců, mají značné rozdíly ve finanční výkonnosti a zapojení zaměstnanců od těch, kteří to nedělají. Málo věcí je důležitějších pro dlouhodobý výkon společnosti než výběr správných zaměstnanců a zajištění toho, aby měli správné směřování a zkušenost, již od prvního dne v zaměstnání. Úspěšné firmy jsou obvykle ty, které pracují s vysoce angažovanými pracovníky, tráví v průměru tímto tématem 35 týdnů, ve srovnání s pouhými 15 týdny u ostatních zaměstnavatelů.

Když je adaptační proces dobře proveden, vytváří základ pro dlouhodobý úspěch. Pokud váš proces adaptace spočívá v předání zaměstnanci hromady formulářů na vyplnění první den, můžete si založit na sadu budoucích problémů.

Implementace Buddy systému

Buddy systém může být součástí efektivního programu adaptace zaměstnanců, který poskytuje novým zaměstnancům spolehlivý, motivovaný, průběžný kontaktní bod pro otázky týkající se pracovních procesů, překážek a problémů. Tato socializace a podpora mohou znamenat obrovský pozitivní rozdíl v rané etapě adaptace, pracovním výkonu, sociální integraci a v dlouhodobém udržení zaměstnance.

Kdo je to Buddy

Je to kamarád a také je to obvykle někdo, kdo rád spolupracuje s novým zaměstnancem během prvních několika měsíců jeho zaměstnání. On nebo ona je kolega, který má pomáhat novému zaměstnanci, aby prošel první těžkou a náročnou dobou, kdy je v nové pozici. Poskytuje přehled o každodenních činnostech společnosti a pomáhá v adaptaci, co rychleji. Typicky Buddy ukazuje fungování firmy, kanceláře, oddělení, prezentuje postupy a obecně pomáhá seznámit se s vnitřním fungováním a kulturou společnosti. V ideálním případě je Buddy velkým komunikátorem, který může snadno poskytnout informace a povzbudit, aby nový zaměstnanec vyjadřoval své myšlenky a obavy v bezpečném prostředí. On nebo ona by měla být typem zaměstnance, který organizaci miluje.

Další článek:  Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Odpovědnosti Buddyho

Vědět, co se od mě očekává, je podle studie Gallup jednou z nejdůležitějších otázek, které přispívají k spokojenosti zaměstnanců. Noví zaměstnanci čelí náročnému učení, když začínají s novou společností. Pokud vaše organizace přistupuje k orientaci striktně založenou na informacích týkajících se práce, poskytuje to jen málo příležitostí pro sdělování informací, které socializují nového zaměstnance. Budování kulturní kompetence je proces, nikoli jednorázová událost-záležitost. Dobrou zprávou o tématu Buddy je, že nepotřebujete velký personál, ani hodně času ani prostředků na zahájení takovéhoto efektivního programu.

Vztahy jsou velice důležité. Současní zaměstnanci, kteří působí jako Buddy musí usilovat o to, aby noví zaměstnanci uspěli a byli odhodláni pomoci jim. Chcete, aby se nový zaměstnanec cítil pohodlně a bezpečně kladl a řešil otázky, překážky a problémy se svým Buddym? Účinný program vyžaduje především kulturu otevřenosti a také týmové práce.

Co musí umět Buddy

 • Schopnost učení, prezentace a vysvětlování
 • Schopnost motivace a pozitivní manipulace
 • Schopnost socializace nového zaměstnance podle pokynů, norem, kultury a nepsaných pokynů společnosti
 • Schopnost sdílení pohledů na to, co a jak se v organizaci děje
 • Schopnost zapojení nového zaměstnance do společenských nebo neformálních činností
Další článek:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Charakteristika Buddyho

Při výběru Buddyho je důležité vybrat zaměstnance, který má dobře obousměrnou znalost vaší společnosti a jejího poslání a hodnot. Je stejně důležité, aby měl pozitivní pohled na firmu a je ochoten být tváří vaší organizace. Mezi další vlastnosti, které můžete hledat při výběru Buddyho, patří:

 • Ochota a schopnost mentorovat druhé
 • Již prokázal dobré pracovní výsledky v minulosti
 • Má čas a kapacitu, aby byl přístupný novému zaměstnanci
 • Má odpovídají znalosti a informace o novém zaměstnanci
 • Má vynikající komunikační a interpersonální dovednosti
 • Je akceptován jako autorita současnými zaměstnanci

Buddy by měl symbolizovat hodnoty vaší společnosti a být dostatečně obeznámený s formálními a neformálními organizačními strukturami, aby byl spolehlivým zdrojem informací. Buddy musí mít pozitivní pohled na společnost a bude moci využít svou perspektivu k povzbuzení pocitu hrdosti a loajality u nového zaměstnance. Neočekává se, že bude odborníkem na všechno. Také nelze vše vyřešit ihned. Neměl by se snažit vnucovat. Vždy by si měl udržovat otevřenou mysl a nebýt příliš kritický.

Photo by Bethany Legg

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...