Pátek, 1 července, 2022

Jaké jsou dovednosti budoucnosti?

V 90. letech minulého století Deep Blue porazil v šachu velmistra Garyho Kasparova. Před deseti lety se řadový zaměstnanec obával, že se jeho práce přesune do zahraničí a on ztratí své místo. Před pěti lety NASA trvalo několik let, než označila miliony fotografií pořízené dalekohledem. Globální konektivita, inteligentní stroje a nová média jsou jen některá z témat měnícího se trhu dovedností. Přetváříme vnímání toho, jak myslíme a přemýšlíme o naší práci. Nemám rád predikce odborníků v tom, jaké pozice zaniknou a jaké budou potřeba. Jako HR odborník raději pracuji s tématem kompetencí. Jaké dovednosti budou třeba v budoucnosti, zní dle mne mnohem konkrétněji.

100 let změn

Dá se s jistotou říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které dnes vyžadují naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Střední a také vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy učí o zaměstnání, které již nebudou existovat.

- Reklama -Institut rodinných firem

Nyní musíme být schopni žonglovat s desítkou pracovních úkolů současně a upřednostňovat je odpovídajícím způsobem, přičemž dodržujeme lhůty a KPI, které přesahují pracovní dobu a často i běžný rytmus a naše stávající schopnosti. Technologie přeměnila práci z domova nejen na možnost, ale často i nutnost, a to v mnoha případech. V dnešním světě můžete pracovat odkudkoliv a zároveň denně komunikovat s kolegy po celém světě současně.

Další článek:  Šikana nebo mobbing? Kdo to má vydržet?

Vzhledem k tomu, že tento trend pokračuje, musíme udržet naše dovednosti aktuální a relevantní, a to díky neustálému profesnímu rozvoji a vzdělávání. Naštěstí je k dispozici řada zdrojů, které nám pomáhají v našem hledání znalostí a dovedností. Google, YouTube, Linkedin, Udemy, Lynda a další zdroje, které dnes nabízejí bezplatné i placené kurzy na téměř jakýkoli předmět a oblast, kterou si můžeme představit. To vám umožní studovat a učit se nezávisle bez narušení vašich životních povinností. Pokud chceme být úspěšní, musíme držet krok s poptávkou pracovního trhu.

Měnící se trh práce

 • Vyšší dlouhověkost: lidé žijí déle, populace stárne a klesá úroveň určitých kompetencí zaměstnanců.
 • Vzestup inteligentních strojů a systémů: technologie může rozšiřovat vlastní schopnosti a následná automatizace pracovišť omezuje opakované úlohy.
 • Počítačový svět: zvýšením počtu senzorů a rozšíření IT zpracování je svět programovatelný systém. Údaje nám dávají možnost vidět věci v měřítku, které nebylo doposud možné.
 • Nové platformy médií: nové komunikační nástroje vyžadují mediální gramotnost. Vizuální komunikační média se stávají novou mutací obsahu.
 • Vysoce strukturované organizace: sociální technologie pohánějí nové formy výroby a vytváření hodnot. Sociální nástroje umožňují organizacím pracovat v extrémních měřítkách a rozsahu.
 • Globálně připojený a propojený svět: rozmanitost a přizpůsobivost jsou v centru zájmu. USA a Evropa už nemají monopol na vytváření pracovních míst, inovace a politickou moc. Probíhá významná transformace pracovního trhu.
Další článek:  Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Budoucí pracovní dovednosti

 • Sociální inteligence: schopnost spojit se s ostatními v hlubokém a přímém směru, cítit emoce a stimulovat reakce a požadované interakce. Důvodem je rozvoj vysoce inteligentních strojů a systémů a také globálně propojený svět.
 • Smyslové vnímání: schopnost určit hlubší význam nebo význam toho, co se popisuje a vyjadřuje. Důvodem je růst inteligentních strojů a systémů.
 • Nové a adaptivní myšlení: schopnost přemýšlet a přicházet s řešeními a reakcemi nad rámec toho, co je založeno na pravidlech nebo omezeních. Důvodem je vzestup inteligentních strojů a systémů.
 • Kulturní kompetence: schopnost pracovat v různých kulturních podmínkách. Důvodem jsou vysoce strukturované organizace a samozřejmě globálně propojený svět.
 • Matematické myšlení: schopnost překládat obrovské množství dat do abstraktních pojmů a porozumět uvažování založenému na datech a číslech. Důvodem je růst světa IT.
 • Nová mediální gramotnost: schopnost kriticky posuzovat a rozvíjet obsah, který využívá nové formy médií, a využít těchto médií k přesvědčivé komunikaci. Důvodem jsou nové mediální a komunikační platformy.
 • Transdisciplinární myšlení: schopnost porozumět koncepcím v různých oborech a segmentech. Důvodem je růst IT světa.
 • Adaptace myšlení: schopnost reprezentovat a rozvíjet úkoly a pracovní postupy pro požadované výsledky. Důvodem jsou strukturovanější organizace a měnící se svět IT.
 • Kognitivní řízení: schopnost rozlišovat a filtrovat informace pro význam a také pochopit, jak maximalizovat kognitivní funkce. Důvodem jsou globální organizace a nový druh médií.
 • Virtuální spolupráce: schopnost pracovat produktově, zapojit se do řízení a demonstrovat přítomnost člena virtuálního týmu. Důvodem je globálně propojený svět.
Další článek:  Být nebo nebýt autorita v oboru? Pozor na fake autoritu!

Student – zaměstnanec budoucnosti

Vzdělávací instituce na primární i nejvyšší úrovni vzdělávání musí koukat více do budoucnosti. Krajina kolem se již změnila a vzdělávací instituce by se měly přizpůsobovat jako první. Klást větší důraz na rozvoj dovedností, jako je kritické myšlení, vhled a analýza. Začlenění nových médií do vzdělávacích programů a rozvoj schopností jako je spolupráce, týmová hra, adaptivní myšlení. Integrace interdisciplinárního vzdělávání, které studentům umožňuje rozvíjet dovednosti a znalosti v řadě předmětů a oblastí.

Tak co myslíte, budete mít co nabídnout v roce 2020 a co v roce 2030?

Zdroj studie: theatlantic.com

Photo by Franck V.
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jaké jsou dovednosti budoucnosti?Rekvalifikace?