Jaké jsou dovednosti budoucnosti?

1233

V 90. letech minulého století Deep Blue porazil v šachu velmistra Garyho Kasparova. Před deseti lety se řadový zaměstnanec obával, že se jeho práce přesune do zahraničí a on ztratí své místo. Před pěti lety NASA trvalo několik let, než označila miliony fotografií pořízené dalekohledem. Globální konektivita, inteligentní stroje a nová média jsou jen některá z témat měnícího se trhu dovedností. Přetváříme vnímání toho, jak myslíme a přemýšlíme o naší práci. Nemám rád predikce odborníků v tom, jaké pozice zaniknou a jaké budou potřeba. Jako HR odborník raději pracuji s tématem kompetencí. Jaké dovednosti budou třeba v budoucnosti, zní dle mne mnohem konkrétněji.

100 let změn

Dá se s jistotou říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které dnes vyžadují naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Střední a také vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy učí o zaměstnání, které již nebudou existovat.

Institut rodinných firem

Nyní musíme být schopni žonglovat s desítkou pracovních úkolů současně a upřednostňovat je odpovídajícím způsobem, přičemž dodržujeme lhůty a KPI, které přesahují pracovní dobu a často i běžný rytmus a naše stávající schopnosti. Technologie přeměnila práci z domova nejen na možnost, ale často i nutnost, a to v mnoha případech. V dnešním světě můžete pracovat odkudkoliv a zároveň denně komunikovat s kolegy po celém světě současně.

Další článek:  Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Vzhledem k tomu, že tento trend pokračuje, musíme udržet naše dovednosti aktuální a relevantní, a to díky neustálému profesnímu rozvoji a vzdělávání. Naštěstí je k dispozici řada zdrojů, které nám pomáhají v našem hledání znalostí a dovedností. Google, YouTube, Linkedin, Udemy, Lynda a další zdroje, které dnes nabízejí bezplatné i placené kurzy na téměř jakýkoli předmět a oblast, kterou si můžeme představit. To vám umožní studovat a učit se nezávisle bez narušení vašich životních povinností. Pokud chceme být úspěšní, musíme držet krok s poptávkou pracovního trhu.

Měnící se trh práce

 • Vyšší dlouhověkost: lidé žijí déle, populace stárne a klesá úroveň určitých kompetencí zaměstnanců.
 • Vzestup inteligentních strojů a systémů: technologie může rozšiřovat vlastní schopnosti a následná automatizace pracovišť omezuje opakované úlohy.
 • Počítačový svět: zvýšením počtu senzorů a rozšíření IT zpracování je svět programovatelný systém. Údaje nám dávají možnost vidět věci v měřítku, které nebylo doposud možné.
 • Nové platformy médií: nové komunikační nástroje vyžadují mediální gramotnost. Vizuální komunikační média se stávají novou mutací obsahu.
 • Vysoce strukturované organizace: sociální technologie pohánějí nové formy výroby a vytváření hodnot. Sociální nástroje umožňují organizacím pracovat v extrémních měřítkách a rozsahu.
 • Globálně připojený a propojený svět: rozmanitost a přizpůsobivost jsou v centru zájmu. USA a Evropa už nemají monopol na vytváření pracovních míst, inovace a politickou moc. Probíhá významná transformace pracovního trhu.
Další článek:  Pozor na růžovou práci. Jednou vaši firmu zlikviduje!

Budoucí pracovní dovednosti

 • Sociální inteligence: schopnost spojit se s ostatními v hlubokém a přímém směru, cítit emoce a stimulovat reakce a požadované interakce. Důvodem je rozvoj vysoce inteligentních strojů a systémů a také globálně propojený svět.
 • Smyslové vnímání: schopnost určit hlubší význam nebo význam toho, co se popisuje a vyjadřuje. Důvodem je růst inteligentních strojů a systémů.
 • Nové a adaptivní myšlení: schopnost přemýšlet a přicházet s řešeními a reakcemi nad rámec toho, co je založeno na pravidlech nebo omezeních. Důvodem je vzestup inteligentních strojů a systémů.
 • Kulturní kompetence: schopnost pracovat v různých kulturních podmínkách. Důvodem jsou vysoce strukturované organizace a samozřejmě globálně propojený svět.
 • Matematické myšlení: schopnost překládat obrovské množství dat do abstraktních pojmů a porozumět uvažování založenému na datech a číslech. Důvodem je růst světa IT.
 • Nová mediální gramotnost: schopnost kriticky posuzovat a rozvíjet obsah, který využívá nové formy médií, a využít těchto médií k přesvědčivé komunikaci. Důvodem jsou nové mediální a komunikační platformy.
 • Transdisciplinární myšlení: schopnost porozumět koncepcím v různých oborech a segmentech. Důvodem je růst IT světa.
 • Adaptace myšlení: schopnost reprezentovat a rozvíjet úkoly a pracovní postupy pro požadované výsledky. Důvodem jsou strukturovanější organizace a měnící se svět IT.
 • Kognitivní řízení: schopnost rozlišovat a filtrovat informace pro význam a také pochopit, jak maximalizovat kognitivní funkce. Důvodem jsou globální organizace a nový druh médií.
 • Virtuální spolupráce: schopnost pracovat produktově, zapojit se do řízení a demonstrovat přítomnost člena virtuálního týmu. Důvodem je globálně propojený svět.
Další článek:  Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Student – zaměstnanec budoucnosti

Vzdělávací instituce na primární i nejvyšší úrovni vzdělávání musí koukat více do budoucnosti. Krajina kolem se již změnila a vzdělávací instituce by se měly přizpůsobovat jako první. Klást větší důraz na rozvoj dovedností, jako je kritické myšlení, vhled a analýza. Začlenění nových médií do vzdělávacích programů a rozvoj schopností jako je spolupráce, týmová hra, adaptivní myšlení. Integrace interdisciplinárního vzdělávání, které studentům umožňuje rozvíjet dovednosti a znalosti v řadě předmětů a oblastí.

Tak co myslíte, budete mít co nabídnout v roce 2020 a co v roce 2030?

Zdroj studie: theatlantic.com

Photo by Franck V.
- Reklama -