Budoucnost je naše, jaká bude? Co se stane v roce 2022?

Budoucnost je naše, jaká bude, záleží jen na vás. Co nám přinese budoucnost? Budeme ji moci změnit, nebo bychom měli jen čekat na to, co přijde? Zeptal jsem se Knihy proměn.

13

Blíží se nový rok a já jsem se zeptal Knihy proměn, jaké změny nás čekají. Moudrost Číny nám pomůže najít odpovědi nejen pro nás samotné, ale i pro naši zemi, ve které žijeme. Odpověď není jasná, ale je zřejmé, že budeme muset zapracovat především na svých vztazích, na naší společnosti. Hexagram totiž odpovídá i po několik dnech stejnému složení a s jistotou mohu říct, že za mne je pro rok 2022 hexagramem Tongren, který znamená lidské společenství.

I ting 2022
I ting 2022

Lidské společenství

Je platným východiskem z „úpadku“. Tímto východiskem je harmonie ve vztazích a mezi lidmi. Navíc je tento hexagram zrcadlovým obrácením 7.hexagramu, kterým je vojsko. Společenství lidí se rodí ze společného zájmu lidí ve světě. Pouhý zájem ale samozřejmě nestačí. Je třeba vůdce, který je dosti silný, aby dal tomuto společenství nezbytný řád a pořádek.

Sobecký zájem se projevuje v tom, jak se někdo vyděluje a jak se přidává k mocnějším. Tak vznikají skupiny lidí, kteří si začnou osobovat zvláštní práva na úkor druhých. To je tendence, která je příčinou neblahých potíží.   

TIP:  Be different...

Všeobecná družnost se zvrhla ve stejně všeobecnou podezřívavost a nedůvěru. Nikdo nevěří nikomu, všichni se špehují navzájem. Společenství se rozpadá. Je třeba vyčkat. Zaujmout místo pozorovatele, a to na delší dobu.

Na pokraji nenapravitelného střetu se znesvářené strany zastaví, rozvaha v poslední chvíli nadobude vrchu nad nevraživostí živenou podezřením. V tom je naděje!

Silná čára na pozici pět předvídá obnovu důvěry, obnovu společného zájmu. Jde o to, že překážky na cestě k spojení těchto dvou k sobě náležejících čar budou nakonec překonány, neboť jsou v souladu s Cestou, neboť lidé zůstali titíž, lidé zůstali jednoho rodu, a proto se dokážou sejít i po velkém znesváření.

Závěrem

Plného společenství sice nebylo dosaženo, ale stačí, že jsme v sobě potlačili sobectví a připojili se k druhým. Již toto je zárukou, že nedojde k úhoně. Vytvořte si pevné hranice a jasnou etiku, kterou nelze rozbít.

Kniha proměn

Jedna z nejstarších knih lidského rodu, která významně ovlivňovala vývoj čínské civilizace a filozofie. Její původ se váže k počátkům dynastie Sia v 18. století př. n. l. Český překlad Oldřicha Krále patří k nemnoha světovým překladům tohoto díla, které se snaží dostat k autentické podobě jeho promluv, obrazů a myšlenek.

- Reklama -