DomůKariéra | CareerBudoucnost podnikání? Na co se připravit? A co na to I-ťing?

Budoucnost podnikání? Na co se připravit? A co na to I-ťing?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Budoucnost? Asi nejčastější obava a téma, které slyším od mých klientů. Podnikatelé skvěle rozumí svému podnikání a mají za sebou celou řadu různých krizových situací, scénářů a momentů. Dnešní doba je pro ně ale zcela nová. Mění se trh práce, roste cena práce, omezují se dodávky surovin a komponentů, rostou vstupy, je cítit obrovský tlak konkurence atd. Je to mix rizik, který mají nyní před sebou. Všichni tak trochu tápeme v tom, co vše je ještě před námi.

Nejistota budoucnosti podnikání

Je cítit nejistota, trhy se mění, poptávky klesají nebo naopak skokově rostou, nic se nedá moc předpovídat. Často říkám, že nevlastním křišťálovou kouli jako někdo, ale spojuji a propojuji to co z trhu nasbírám. Protože se zabývám různými tématy, chtěl bych vám představit něco, co stojí určitě za oprášení a může v některých situacích pomoci s doplněními k rozhodování, alespoň na úrovni filosofické.

Řeč je o I-ťing

Slovo I v názvu znamená změnu, jde tedy o proměnu v souladu s následováním Tao. Kniha pojednávající o I-ťingu, je velmi rozsáhlá a obsažná a následováním zásad života, chápáním příčin podivných i běžných jevů a porozuměním podstatě věcí i bytostí pomáhá lidem dosáhnout a dokončit stanovené úkoly.

I ting I ching

Je to vlivný text čtený po celém světě, který poskytuje inspiraci světům náboženství, psychoanalýzy, obchodu, literatury, umění atd. Ve 2. století před naším letopočtem se stal součástí pěti klasiků, byl I-ťing předmětem odborného komentáře a po celá staletí na Dálném východě a nakonec převzal vlivnou roli v západním chápání východního myšlení. I-ťing je předmětem staletých debat a mnoho komentátorů tuto knihu použilo symbolicky, často jako vodítko pro morální rozhodování, jak je informováno taoismem a konfucianismem.

I-ťing – Kniha proměn nebo Čínská kniha proměn, někdy také pod přepisem Yì Jīng nebo I Ching a je souborem čínských textů starých již 2. tisíciletí př. n. l. Hlavní část obsahuje 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar, které mohou nabývat jangové nebo jinové podoby a které představují 64 rozdílných archetypálních situací. Právě ony situace nám mohou poskytnout vodítko v řešení některých podnikatelských, manažerských nebo kariérních situací.

I-ťing je pro mne spíše filozofický systém, který hraje důležitou roli v taoismu. Zajímavým způsobem je I-ťing používat jako filozofický podklad pro naše rozhodnutí, umožňuje skvělý náhled nad aktuální situací a také nese pohled nad možným řešením této situace. Určitě si nezaslouží přirovnání k nějakému tarotu apod.

Další článek:  Co že to dělám?

Protože je to nástroj, který dokáže filozoficky téma popsat a zároveň v něm najít cestu řešení pokusme se o to v pohledu nad naším českým prostředím a situací v podnikání firem. I-ťing se dá použít na všechny klíčové situace v životě podnikatele nebo manažera a může různá rozhodnutí obohatit širším kontextem.

Jin a Jang

„Jin a Jang utvářejí cestu“

Jak již víte z mých předchozích článků delší dobu se zabývám tématy těchto dvou sil a zde jsou tyto síly základními energiemi k rozhodování, proto skvěle obohacují cestu podnikáním, kariérou nebo životem. Jin a jang jsou zde reprezentovány přerušovanou a plnou čarou: jin je přerušen (⚋) a yang je plný (⚊). Různé konstrukce tří linií jin a jang vedou k osmi trigramům (八卦), konkrétně Qian (乾), Dui (兌), Li (離), Zhen (震), Xun (巽), Kan (坎), Gen (艮) a Kun (坤). Různé kombinace těchto dvou trigramů vedou k 64 hexagramům.

Carl Gustav Jung a I-ťing

Pro Leibnitze, vynálezce počtu z osmnáctého století, to byla podstata binární matematiky. Pro rivala Jung Freuda v psychologii to byl průzkumník nevědomí. I Jung se tímto tématem zabýval a hodně inklinoval k východní filozofii. Starý text čínského taoismu, ovlivněného buddhismem, konfucianismem a snad i nestoriánským křesťanstvím, přeložil sinolog Richard Wilhelm z čínštiny do němčiny, opatřil odborným komentářem a požádal svého přítele, slavného psychologa C. G. Junga, o psychologický komentář. Více z knihy, zdroj níže.

„Funkce, jež je základem praxe I-ťingu — pokud se tak smím vyjádřit — stojí totiž podle všeho v nejostřejším protikladu k našemu západnímu vědeckému, kauzalistickému světovému názoru. Je jinými slovy krajně nevědecká, je přímo zakázaná, a tudíž našemu vědeckému myšlení cizí a nesrozumitelná.

Před několika lety se mě zeptal tehdejší prezident Britské antropologické společnosti, jak bych vysvětlil, že duchovně tak vyspělý národ jako Číňané nevyvinul žádnou vědu. Odpověděl jsem mu, že to je asi optický klam, poněvadž Číňané mají svoji „vědu“, jejímž „standardním dílem“ je právě I-ťing, že však princip této vědy, jako mnoho jiného v Číně, se zcela liší od naší vědecké metody. Věda Iťingu nespočívá totiž na principu kauzality, nýbrž na dosud neznámém — poněvadž u nás se neobjevujícím – principu, který jsem pracovně nazval princip synchronicity.

U příležitosti své první přednášky o I-ťingu v psychologickém klubu v Curychu Richard Wilhelm na mou prosbu demonstroval praxi I-ťingu a sestavil přitom prognózu, která se v době kratší než dva roky doslova a se vší myslitelnou průkazností vyplnila.“

Další článek:  Jak na profilovou fotografii (profilovku) na sociálních sítích? 6 doporučení

Popis I-ťing

Kromě obsáhlého způsobu výkladu připojím alespoň základní popis trigramů a posléze vznikajících hexagramů.

☳ Trigram pro hrom

Znak čen – hrom, to, co vzrušuje, je život, který vyráží z hlubin země, dřevo; počátek každého pohybu.

☴ Trigram pro vítr

Znak sün – vítr, hebkost, charakterizuje pronikání, vplynutí sil reality do formy ideje. Jako vniká vítr do všech prostor, tak sün proniká vším a vytváří „uskutečnění“.

☲ Trigram pro oheň

Znak li – slunce, oheň, jas, hraje v této oblasti světla velkou roli. Sídlí v očích, tvoří ochranný kruh a způsobuje znovuzrození.

☷ Trigram pro zemi

Znak kchun – země, přijímající, je jeden ze dvou praprincipů, totiž princip jin, uskutečňovaný v silách země. Právě země jako půda přijímá a utváří semena nebes.

☱ Trigram pro jezero

Znak tuej – jezero, pára, veselí, je závěrečný stav, totiž na straně jin, a přiřazuje se proto k podzimu.

☰ Trigram pro nebe

Znak čchien – nebe, tvořivá síla, je uskutečnění principu jang, jenž oplodňuje kun, přijímající bytost.

☵ Trigram pro vodu

Znak kchan –  voda, propastná, je protiklad li, už svým psaným. Jako je li sluncem, je kchan měsícem.

☶ Trigram pro horu

Znak ken, hora, ztišení, je obrazem meditace, při níž umlká vše vnější, a tím se probouzí zniternění. Viz. zdroj:  Z knihy: Čínská kniha života. Jung Carl Gustav – Wilhelm Richard

Jaká je naše budoucnost? Budoucnost podnikání?

Ta-kuo – Přetížení a převrat

Hexagram 28 Ta-kuo
Hexagram 28 Ta-kuo

Dle výkladu je trigram pro naši aktuální situaci v České republice Ta-kuo a doplňuje se s Čung-fou. Ta kuo (daguo), znamená vytrvalost, někde to znamená přetížení nebo podrobení velkého. Ve významu to ovšem znamená zátěžový test, hranice únosného, vyhrocení, krize, přechodný stav, ale také převrat, mimořádná situace nebo varovný signál.

Hexagram nám radí, abychom zůstali i v dobách nadměrné zátěže pevní a odhodlaní. Vybízí nás abychom se drželi své vnitřní pravdy. Pro oba hexagramy jako komplementární celek platí. Ve výjimečných dobách poznamenaných mimořádnou zátěží je obzvlášť důležité, abychom neustoupili od svého vnitřního přesvědčení a poznatků, k nimž jsme dospěli.

Situace je nepříznivá. Nebezpečí stagnace v podnikání. Neměli byste zůstat na jednom místě. Důvěra, která podporuje situaci, je připravena se rozpadnout. Musíme vidět celý problém od kořenů nahoru, od začátku až po možný výsledek. Může to trvat dlouho. Vyhněte se přebytku ve všem a neusilujte o růst kapitálu – nyní je to pro vás škodlivé. Z hlediska politiky to znamená, že ve výjimečných dobách je dobré se spojit s těmi pokornými, protože pouze to nabízí možnost obnovy.

Další článek:  Naši osobní značku tvoříme každý den!

Situace naznačuje typ muže, který v době převahy velkých trvá na tom, aby se tlačil vpřed. Nepřijímá žádné rady od ostatních, a proto mu nejsou ochotni poskytnout podporu. Z tohoto důvodu břemeno roste, dokud se struktura věcí neohne nebo nerozbije. Vrhat se úmyslně vpřed v době nebezpečí katastrofu jen urychluje.

(Asi víme o kom je řeč, že?)

Tento hexagram upozorňuje na to, že procházíme něčím zátěžovým, to sice všichni víme, ale jako každý hexagram i tento má filozofické východisko z této situace a tím je Čung-fou.

Čung-fou – Vnitřní opravdovost a důvěryhodnost

Hexagram 61 Čung-fou
Hexagram 61 Čung-fou

Tato symbolika se vztahuje k nutnosti vyvážit svou vnitřní podstatu s vnějšími požadavky světa. K tomu je třeba, abychom poznali především sami sebe. Jen ten, kdo se dokáže zbavit zaběhlých zvyklostí a je schopen podívat se na věci novým pohledem, může dojít k novému poznání. Není to však snadné, protože to vyžaduje odvahu a někdy také velmi radikální změny, a hlavně vyrovnanost a trpělivost.

Opravdovost je pravdivost. Je přínosem jednat správně. Znamená vnitřní otevřenost, pevnost, vzájemná vyváženost a podpora. Podrobme revizi své názory, představy a zásady. Upřímnost k sobě samému i k druhým představuje klíč, který otevírá srdce lidí a způsobuje obrat k lepšímu. Když se budeme neochvějně držet své vnitřní pravdy, podaří se nám přimět ke změně názoru i lidi, které je těžké jinak přesvědčit.

Dá se řící, že se nacházíme v době, která bude vyžadovat zbavení se starého a objevení nového přístupu ke společnosti, k lidem, k sobě samým. Tuto prognózu vnímám jako určitý přerod společnosti, nástup nových generací, rozvoj technologií a toto vše na pevných a zdravých hodnotových postojích a názorech společnosti.

Je čas jednat na základě potřeby vašeho srdce. Sebeovládání vede k úspěchu i těch, kteří mají omezené příležitosti a schopnosti. Hexagram se skládá z pevných čar nad a pod, zatímco je uprostřed otevřený. To naznačuje srdce bez předsudků, a proto otevřené pravdě. Na druhou stranu má každý ze dvou trigramů uprostřed pevnou linii, to naznačuje sílu vnitřní pravdy ve vlivech, které představují.

Snad vám I-ťing pomohl pochopit to, že změna se odehrává v nás samotných. Krize je příležitost a návrat k podstatě podnikání a tou je služba ostatním.

Zdroje

  • Kniha proměn – Oldřich Král – 2020
  • I-ťing kniha proměn. Tajemství aplikace – Joseph Murphy – Knižní klub 1999
  • Kniha proměn – Brigitte Hamannová – Edice tajemství – 2012
  • Taoistický I-ťing – Thomas Cleary – 1986
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Potřebujete udělat změnu? Jak dosáhnout změny

Když se potkávám s majiteli po nějaké době od našeho posledního konzultačního setkání je občas cítit pocit, že je zde něco ve vzduchu, něco na...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Jak se připravit na pracovní pohovor s Billem Gatesem?

Být na pohovoru s Billem Gatesem je nepochybně snem...

Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Když Achilleus zemřel po zásahu Paridova šípu do své...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat!

Jak často se ve své manažerské praxi potkáváte se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Budoucnost podnikání? Na co se připravit? A co na to I-ťing?Hezký námět, ale na mne dost sofistikovaný systém. Božena