Být HR konzultant

1114

Protože mé webové stránky jsou sice zaměřeny jak na podnikatele, majitele firem, tak na zaměstnance HR oddělení, je zde i další skupina čtenářů, a to HR nezávislých konzultantů, personálních agentur, poradců a podnikatelů v nejrůznějších poradenských oborech. Chcete-li totiž být úspěšným HR konzultantem, musíte udržet tenkou a trvanlivou rovnováhu mezi vynikajícími obchodními vztahy a správně cílenými nabídkami, které odpovídají současným potřebám vašich klientů.

Každý cyklus práce s klientem má svůj vrchol a také svůj konec. U některých je to rychlejší u některých trvá spolupráce dlouhodobě, s přesahem let. Každý vnímá váš přinos různorodě a také získává často subjektivní představu o tom, jak by se HR konzultační činnost měla realizovat, celé další téma je cena a její vnímání, ale to třeba v jiném článku.

To, co je samozřejmě také velmi důležité, je neustále vylepšovat kvalitu svých služeb, to může dlouhodobě zachovat hluboký a flexibilní vztah s vaším klientem. Co ale musím dodat, je také ukončení některých služeb, některé služby prostě již nemají cenu nebo hodnotu pro vás, a proto i rušení některých služeb anebo jejich výrazná změna-obměna má také své místo. Je také nanejvýš pravděpodobné, že máte konkurenci, možná nějaké poskytovatele velkých jmen, s obrovskými prostředky, množstvím specialistů a časem, aby vás mohli vytlačovat z trhu ven. Takže, jakou cestu byste měli podniknout, aby vše klapalo a vytvořili jste trvale udržitelné příjmy?

TIP:  MOKOBUKO to nedokázal a jak je na tom společnost dnes?

Zvučné jméno

Pouze 19 % konzultantů dotazovaných v průzkumu HR konzultantů, ze začátku tohoto roku uvedlo, že nejsou ohroženi větším, důvěryhodným jménem konkurenta. Na přeplněném trhu vyvstává otázka, jak mohu úspěšně konkurovat? Což je jedna z nejdůležitějších strategií pro každého konzultanta, nejenom v HR.

Přidaná hodnota

Jako menší poradce možná nebudete moci soutěžit se všemi, co může poskytnout velká konzultační firma se zvučným názvem. Co můžete rozvíjet a udělat je to, co děláte ve své kvalitě, které se nelze vyrovnat. Když se soustředíte na příležitosti, které váš model poskytuje, spíše než na hrozbu, kterou jsou ostatní, můžete získat specializované publikum, které je na velké scéně nesporné. Mé doporučení vám dám také, pokud máte pocit, že klient nedoceňuje vaše kvality, snad i sám má pocit, že službu udělá lépe než vy, opusťte ho ihned. Vaše přidaná hodnota by jinak zbytečně trpěla u někoho, kdo si jí nezaslouží.

Benefit nezávislosti

Vztahy na pracovišti jsou pro klienta snadněji udržovány a vnímány jako cennější, ale vzdálené spolupráce mohou být nákladově mnohem efektivnější. Pokud jste nezávislí na místě působení, narazíte na důležitou oblast, kde potenciální zákazníci mohou ocenit podobné služby a zároveň získávají lepší vztah při nižších celkových nákladech.

TIP:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Metody a technologie

Jedním z největších problémů vzdáleného HR konzultanta je efektivita práce. Jako konzultant můžete své vztahy znovu propojit nabídkou bezkonkurenční dostupnosti. Také dávejte pozor, abyste nezaváděli pracovní metodu, která závisí na určité technologii. Přizpůsobení se preferencím klientů jim často umožní upřednostňovat malé poskytovatele a dosahovat dynamičtějších vztahů.

Závěrem

Vaši klienti spíše hledají dobré individuální vztahy s HR konzultanty. Česká republika je menší trh, a to je v pořádku. Zaměřte se na budování důvěry, flexibilní služby a komunikaci s klientem. Podporujte přátelství s klienty. Odpovídejte na požadavky co nejrychleji a vždy vyřešte problémy na více komunikačních kanálech. HR konzultace vyžaduje především fantastický servis a komunikaci, které jste v podnikání poskytli. Tím, že umíte vytěžit své informační a intelektuální zdroje a umíte je náležitě nabídnout a konzultovat, vytvoříte konzistentní a zajímavé obchodní a pracovní vztahy.

Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni ji
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho. | Matka Tereza

- Reklama -