Pátek, 1 července, 2022

Být nebo nebýt autorita v oboru? Pozor na fake autoritu!

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Když jsem začal podnikat a četl takové ty knihy o osobním rozvoji, které v té době nesly jisté množství buď mělkých nebo občas i hlubších informací často se zde zmiňovalo slovo autorita.

„Musíte se stát autoritou v oboru.“

Jenže jak na to? Co to obnáší a jak se na cestu vydat správně?

Slovo autorita má spoustu různých významů:

Označuje osobu, jejíž názory, postoje nebo rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. Tedy auctor = tvůrce a činitel a auctoritas = je moc a vliv. Často se autorita rozlišuje na formální, která vyplývá z určité pozice v organizačním schématu či nějaké sociální struktuře a neformální, která je dána osobními vlastnostmi, talentem, vzděláním nebo kvalifikací konkrétní osoby.

Proč má někdo autoritu a jiný ne?

Proč se lidé a celá společnost nechávají ve svém jednání a rozhodování tak často vést názory a postoji určitých lidí, o nichž se pak říká, že mají onu autoritu nebo ještě více, že jsou v oboru autoritou? Co dělá autoritu onou autoritou může být hluboká diskuse na celý večer, ale asi se shodneme na tom, že od praxe, dovedností, zkušeností, let v oboru, referencí, hodnot atd. se odvíjí její základ. Jenže tomu tak vždycky není, že…

Fake autorita

Tak tento odstavec rozpracuji s pečlivostí. Fake slovo nemusím představovat. Falešná autorita je celkem častý jev v různých marketingových, ale i politických a podnikatelských oblastech. Prostě se někdo něčím prohlásí a už to jede, obdaří se nějakým zajímavým marketingovým obalem pocukruje fakt hlubokým emotivním příběhem z dětství a podloží vydřenými tituly atd. Fake autorit je plný internet a vlastně i svět. Každý se toho může dopustit i sám, když chce předstírat více, než skutečně je, ale tak to občas chodí.

Celý problém fake autorit je především problém společnosti. Jak mají jednotlivci rozlišit pravost oné autority, sdělovací prostředky to tvrdí, a tak to bude pravda, jenže zde je problém. Kdo tedy určuje pravost autority? Jak jsem psal v předchozím článku, je vždy třeba ověřovat a ověřovat, kdo ona osoba je a dát si čas s tím, ji jako autoritu uznat.

Další článek:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Umělá autorita

Umělá autorita je druhem klamu nebo přesvědčovací techniky, při kterém se předpokládá, že v jiné oblasti je třeba dbát na názory uznávaného odborníka v jedné oblasti. Například pan X by měl vědět, jak řešit pandemii, protože je přece úspěšným podnikatelem. Také se nazývá odborným klamem a uměle vytvořenou autoritou. Od fake autority se liší předjímáním, že když umíte řídit firmu, umíte řídit i něco v krizi nebo pandemii.

Soft nebo hard autorita

Odborník na slovo vzatý, ale nikdo to o něm bohužel neví. Není třeba prezentovat názory, protože vše již bylo řečeno a není třeba tlačit svůj názor vpřed. Nikdo o této autoritě moc neví, dokud se přímo nezeptá. Bojí se konfrontace s davem a je spíše introvertního založení, opakem je pak hard autorita, která velice tvrdě tlačí své názory, postoje atd.

Nebezpečná autorita

Tento druh autority vnímám jako velice nebezpečný a v této době jeho počet skokově roste. Autorita tvořena pro nějakou příležitost, s krátkou praxí v oboru mající bohužel i zcela nevhodné a zavádějící názory, které ovlivňují vnímání posluchačů nebo zákazníků. Může se jednat také o autoritu, která vědomě ubližuje a své role cíleně zneužívá.

Tato autorita je neplatná, protože má buď pochybná pověření, irelevantní pověření, nebo vůbec žádné pověření. Například herec, který nemá žádné lékařské vzdělání, ale zastává určitý druh alternativní medicíny, je považován za špatnou autoritu bez pověření.

Odvolání ke špatné autoritě je argument, který říká, že bychom si měli poslechnout názor této autority, která je koncipována jako důvěryhodná autorita v diskutovaném tématu. Například odvolání k této autoritě může zahrnovat tvrzení, že bychom měli poslouchat, co má nevzdělaný herec říci, pokud jde o různé typy lékařských ošetření.

Další fake autority nevhodné pro následování

Autorita s pochybnými pověřením. K tomu dochází v případech, kdy údajná autorita má nějaké relevantní pověření, ale tato pověření mají pochybnou kvalitu. Například někdo bez formálního vzdělání, který odrazuje od používání konvenčního způsobu, třeba léčby, je falešná autorita s pochybnými pověřeními.

Autorita s irelevantními pověřeními. K tomu dochází v případech, kdy údajná autorita má platná pověření, ale tato pověření jsou pro danou diskusi irelevantní. Například profesor fyziky, který se snaží rozdávat lékařské rady, přestože nemá žádné lékařské vzdělání, je falešná autorita s irelevantními pověřeními.

Další článek:  Start projektu: Interview | Sdílejme naše kariérní příběhy | Trh práce vašima očima

Autorita bez pověření. K tomu dochází v případech, kdy osoba nemá vůbec žádná pověření. Například laik bez lékařského vzdělání, který se na základě svého neinformovaného názoru snaží poskytnout lékařskou pomoc, je falešnou autoritou bez pověření. Dnes na sociálních sítích, hojně zastoupena.

Jiné fake autority lze připsat také jiným subjektům než lidem, například knihám nebo firmám. Například lidé často používají věci, které jsou psány v akademických, lékařských nebo i svatých textech, aby podpořili své argumenty. Jsou často vytrženy z kontextu nebo záměrně nedoplněny atd.

Ze zdroje: https://effectiviology.com/false-authority/

Jak odhalit fake autoritu?

Musíme především čelit argumentům a vše závisí na typu falešného oprávnění těch, se kterými jednáte. Pokud má falešná autorita pochybné údaje, můžete na tyto údaje poukázat a vysvětlit, proč jsou neplatné. Pokud má falešná autorita irelevantní pověření, můžete poukázat na irelevanci těchto pověření a vysvětlit, proč nesouvisí s oblastí, o které se aktuálně diskutuje. Pokud falešné oprávnění nemá žádná pověření, můžete poukázat na tento nedostatek pověření a zdůraznit, proč je v tomto případě nedostatek pověření důležitý.

Jak se stát správnou autoritou

Mě se líbí tento vzorec?

Autorita = Osobnost + Odbornost + Viditelnost

Strategie

V řadě případů něco jako strategie není vůbec potřeba, protože člověk dělá, co miluje a tento statut často přijde sám. Jde o to, spíše nastínit to, co udělat pro rozvoj důvěryhodnosti a kredibility osoby, která tohoto chce dosáhnout.

Specializace

Pokud chceme, aby nás lidé viděli jako autoritu, je nutné se specializovat na něco. Vybereme místo nebo oblast, na které se úzce zaměřujeme, myslím na témata, klienty, zákazníky nebo prostě na řešení problému nebo projektu. Hned nejspíše vyvstává otázka, na co se zaměřit?

Zaměření

Na toto neexistuje univerzální odpověď, ale můžeme si položit několik otázek, které pomohou:

  • Existuje mezera, téma, problém, který je třeba nějak pojmout nebo vyřešit?
  • Jaké jsou naše jedinečné dovednosti nebo hodnoty, který v tomto tématu můžeme nabídnout?
  • Jaké jsou ty největší nebo nejhlubší témata nebo potřeby v tomto zaměření?

Je to hodně o hledání, ale každý k nějakému tématu inklinujeme.

Hodnota

Vždy přemýšlejte o tématech z perspektivy toho, pro koho tvoříte. Sice jde o růst vašich odborných znalostí a dovedností, ale autorita se nebojí sdílet věci hodnotné, jejím primárním zájmem není zisk, ale rozvoj tématu a přinesení skutečné hodnoty. Pokud autorita nepřináší hodnotný obsah neprokáže dostatečnou důvěryhodnost a časem se z ní stane fake autorita.

Kanály

Tohle je často podceňovaná část, abyste se nestali soft autoritou, je třeba věci sdílet a nehromadit si je pouze pro sebe. Musíte také vybrat správné kanály, abyste mohli sdílet své znalosti a odborné know-how. Nechcete také ztrácet čas sdílením svých znalostí na místech, kde vaše komunita netráví čas. Kanály vyžadují určitou strategii, protože se také očekává to, že jsou zde již nějaké autority také a vaše práce bude vystavena kritice, ale s tím již počítáte.

Další článek:  Když je vám 50+ a hledáte práci?

Musíte také zvážit, jak vaše komunita preferuje konzumaci vašeho obsahu. Preferují články, grafiku, podcasty, videa, živé přenosy, elektronické knihy nebo jinou formu obsahu? Nutnost a potřeba znát vaše publikum s růstem autority souvisí.

Můj postoj k autoritě

Já osobně do předu tlačím téma praxe, sběru zkušeností, samostudia, ověřování v praxi a toto dělat roky a roky. Než sám sebe přesvědčíte, že jste autoritou trvá to léta, klienta možná pouze měsíce, ale i tak je to dosti nebezpečné. Vždy, a to především na začátku jsem řešil, jestli jsem dost dobrý a slovo autorita pro mě bylo něco co jsem vnímal s velkou pokorou.

Když jsem se teprve nedávno dostal do stavu, kdy jsem začal věřit sám sobě a přesvědčil se, že jsem již zkusil v praxi dost, stal jsem se autoritou, ale pouze sám pro sebe a začal se konečně „brát vážně“, v nadsázce řečeno. Jsem spíše student a budu nadále studentem, nemusím být autoritou. Dělám, co mě baví a co mě naplňuje, to bohatě postačí. Možná autorita, která vzniká samovolně a bez zásahu je ta dobrá než ta opřená o ego osoby, která ji vyžaduje. To posuzovat nemohu.

Autority

Dnes vnímám autority v určitých oborech samozřejmě již dle nějakého klíče a nikoli hned a nemusí jejich statut být dlouhodobý, ale některé prostě takové jsou a uvnitř mě již jimi budou napořád. Pro každého je autorita jiná a nad nimi autorita, která je samozřejmá. V době sociálních sítí a marketingového, politického nebo podnikatelského boje je však třeba naše autority vystavit zkoumání a nenechat se okamžitě směrovat někam jen tím, že média říkají onomu člověku autorita nebo že sociální bublina kolem tohoto člověka se jeví jako dostatečně velká.

Krize autority

V dnešní době se hodně mluví o krizi autority a zcela se vytrácí předávání morálních a sociálních hodnot z generace na generaci. Tímto článkem jsem chtěl především poukázat na to, abychom se skutečně v případě krizových a dalších situacích obraceli na námi ověřené autority, a ne na marketingové nebo politické obaly, případně fake autority. Pokud se sami rozhodnete stát se autoritou berte to velice vážně, je to běh na dlouhou trať, podpořenou mravní, morální a etickou kázní.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Být nebo nebýt autorita v oboru? Pozor na fake autoritu!Díky Petře