DomůKariéra | CareerČakra management - Role čaker při rozvoji firmy a managementu

Čakra management – Role čaker při rozvoji firmy a managementu

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Pojďme se na téma managementu, téma vůdců a manažerů podívat trochu z jiného, „východního“ úhlu. Téma čaker bylo rozpracováno nespočetkrát, ale pramálo se toto téma dostalo až do řízení firem, manažerských a osobních témat, a přesto má svůj zcela nezpochybnitelný význam v životě nás všech a v řízení věcí, zdraví a vztahů.

Naše čakry

Posouzením čaker můžeme najít řešení přetrvávajících problémů a překážek v našem profesním životě a podnikání. Všechno to totiž začíná naší energií. Protože svoji energii zapojujeme do svého profesionálního života a podnikání každý den, když se zabýváme finančními, organizačními systémy, emocionálně se spojujeme se zákazníky a obchodními partnery, využíváme svou osobní sílu k dosažení svých cílů a plánů.

Sdělujeme svou vizi a poslání širší komunitě a využíváme naše instinkty pro rozhodování a spoluvytváření našich snů. Všechny tyto činnosti vyžadují, abychom použili svou energii a spojili se s neviditelnými energetickými centry v našem těle známými jako čakry.

Nerovnováha v našich čakrách se může projevit v našem profesním životě a podnikání ve formě výzev, problémů a překážek. Vyhodnocením našich čaker můžeme zjistit, kde potřebujeme nejvíce zapracovat a co musíme vyvažovat.

Firemní čakry

Téma čaker se dá použít i na vnitřní systém firmy nebo organizace, protože je ovlivňován svým majitelem nebo manažerem.

První čakra je tématem peněz, dobré organizační struktury, systémů a udržitelnosti.
Druhá čakra je tématem obchodní vášně, vize, poslání a celkové organizační nálady.
Třetí čakra je tématem základních hodnot společnosti, vytváření cílů a jejich dosahování.

Čtvrtá čakra je tématem vedení zaměřené na srdce, moudrost srdce a projevující touhy našeho srdce. Pátá čakra je tématem efektivní a autentické komunikace s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky, stejně jako marketing sebe a našeho podnikání.

Šestá čakra je tématem naslouchání naší vnitřní moudrosti, vyvážení racionálně analytických a tvůrčích rozhodování. Sedmá čakra je tématem duchovního spoluvytváření naší profese, jasnost myšlení, víra v sebe sama, naše profese nebo naše podnikání.

Osobní čakry

Existují určité nálepky, které by se daly na čakry připevnit pro určení převládajících zájmů jedince, jehož vyjádření primární energie je spojeno s určitou rovinou. Čakry jsou podle různých myšlenkových proudů myšlena energetická centra v těle popisovaná jako vír nebo kruh.

První čakra je spojena s přežitím, džunglí nebo živočišnou mentalitou. Druhá čakra je spojena s reprodukcí a sexuálním uspokojením. Třetí čakra se soustředí na moc a ovládání.

Tyto tři čakry jsou ohniskovými body pro většinu energie běžně využívané člověkem v jeho světském snažení. Tyto tři čakry se primárně soustředí na využívání energie a k udržování a posilování ega. Intenzita spodních čaker narušuje duchovní vývoj.

Až tehdy, když vstoupíme do čtvrté čakry, do čakry srdce, vstoupíme do říše, kde začínáme překonávat ego. Tato čtvrtá čakra je primárně zaměřena na soucítění.  Pátá čakra se soustředí na hledání Boha. Šestá čakra se zaměřuje na moudrost a sedmá je spojená s osvícením.

Další článek:  Máte emoční inteligenci? Tak to máte vyhráno!

Prožitky a návyky spojené se žádostí převládají v druhé čakře. Freud se stal hlavním mluvčím lidí, kteří jsou fixování na druhou čakru a dalo by se říct, že Jung zase mluvčím těch, kteří mají dominantní čakru čtvrtou.

V západní společnosti stále probíhá tolik výzkumů týkajících se typů lidí zaměřených na druhou a třetí čakru, tedy na sex a moc. Proto je těžké tak pochopit člověka s dominantní čtvrtou čakrou, když je člověk soustředěný na svou druhou čakru. (Zdroj)

Proto je soulad a nesoulad ve firmách a organizacích někdy tak zjevný.

Čakra

Čakra v sanskrtu znamená kruh nebo kolo – modlící mlýnek – lotos. Jedná se o pletence energií právě ve tvaru kruhu nebo disku, které řídí specifické funkce v těle člověka. Energetických center je v učení celkem sedm. Pokud všechny správně pracují mají své kvality a svou intenzitu.

 1. Múladhára čakra a její kvalita nevinnost a moudrost. Čtyřplátečný kruh
 2. Svádhištána čakra a její kvalita tvořivost a estetika. Šestiplátečný kruh
 3. Manipúra čakra a její kvalita spokojenosti a morálky. Desetiplátečný kruh
 4. Anaháta čakra a její kvalita láska, radost a jistota. Dvanáctiplátečný lotos
 5. Višuddha čakra a její kvalita respektování sebe i druhých. Šestiplátečný kruh
 6. Ádžňá čakra a její kvalita odpuštění a milosrdenství. Dvoudílný šestadevadesátiplátečný kruh
 7. Sahasrára čakra a její kvalita sjednocení a sebepoznání. Tisíciplátečný kruh

Čakra management

Dobře fungující kořenová čakra pomůže vybudovat pevný emoční a fyzický základ nejen ve vašem životě, ale také ve vašem podnikání. Bez této opory nemůžete zvládnout manažerskou práci a ani práci majitele firmy. Každá čakra představuje dualitu, která musí být integrována a vyřešena, aby vedla vyvážený život.

První tři čakry, počínaje spodní částí páteře, jsou čakry hmoty. Jsou přirozenější. Práce přes fyzické čakry je cestou k úplnějšímu otevření vyšších duchovních čaker.

Ten, kdo má v první čakře neregulované soustředění energie, se neustále bojí zranění nebo má silnou tendenci ublížit a zranit ostatní. Člověk, jehož energie je soustředěna v druhé čakře, je zaujatý smyslnými potěšeními. Pokud není regulována třetí čakra vede to k tyranskému druhu jednání a zaujatosti s tendencí ovládání druhých nebo naopak vede k velké poddajnosti.

Odliv energie u čtvrté čakry má dopad na celou osobnost. Když je pátá čakra pod napětím, jednotlivec není schopen učinit rozhodnutí a je emočně silně nestabilní atd.

Druhy čaker

Muládhára čakra první

Tato čakra tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Projevuje se vitalitou, životní silou, rozvojem vědomí. Naopak při její disfunkci se projevuje leností, pudovostí a egocentričností. Při její blokaci zažívá člověk pocity osamění, nejistoty, deprese, úzkosti, také pocity nezakořenění a nestability. Člověk má tendence k pochybnosti, nerozhodnosti a závislosti.

Svádhištána čakra druhá

Jedná se o sídlo podvědomí, je takovým skladištěm našich karem. Přináší bystrost a rozvoj osobnosti. Při její disfunkci se projevuje hněvem, nenávistí, žárlivostí, krutostí, žádostivostí a pýchou. Při blokaci se projevuje sníženým sebehodnocením, pochybováním o sobě, závislosti na jiných a nevyrovnanými emocemi.

Manipúra čakra třetí

Tato čakra řídí naše energetické hospodářství a je také centrem naší životní energie, zdrojem rovnováhy, síly a aktivity. Ovládá a řídí funkci trávicích orgánů, upevňuje naše zdraví. Její disfunkce má za následek zdravotních poruchy, jako je jsou problémy s tlakem, cukrem nebo krví. Při její blokaci se dostavuje časté propadnutí obavám, celkový neklid a neschopností být ve svém centru.

Anáhata čakra čtvrtá

Je srdečním centrem a sídlem božského já. Tato čakra je sídlem emocí a pocitů, možnost splnění našich přání. Přináší blaženost, mír, harmonii, ale také lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění. Pokud je čakra blokovaná, člověk je apatický, není schopen odpustit, dohodnout se, vyjít jiným vstříc. Problém nedostatku víry a důvěry, celková beznaděj a neochota ke kompromisům.

Další článek:  Za vaši kariéru a neúspěch nemůže vaše karma

Višuddha čakra pátá

Jejím dominantním úkolem je očisťovat tělo od jedovatých látek, jak oblast těla, mysli i ducha. Hlavním prvkem je jasný hlas, dar řeči a zpěvu, vyvážené myšlení a city. Při blokaci této čakry se objevuje pocit strachu, nesvobody a omezení, v mluvení pak tréma, nervozita. Objevují se potíže s komunikací a svěřováním se, člověk zažívá pocity izolovanosti a má problémy se sebeovládáním.

Ádžňá čakra šestá

Je naším třetím okem a je centrem čistoty a moudrosti. Její vlastnosti jsou jednota, prázdnota, pravda, ale také vědomí a blaženost. Při její blokaci chybí síla rozvahy a schopnost rozlišovat dobré a špatné. Slábne naše rozhodování a jsme na scestí.

Sahasrára čakra sedmá

Je nositel životní síly, také centrem našeho zdraví, podporuje sílu zraku, zklidňuje naše emoce, harmonizuje a pročišťuje. S její pomocí dokážeme překonat deprese, nervozitu a pocity úzkosti a tísně v srdeční krajině. Pokud je sedmá čakra blokovaná obvykle vede k vnitřnímu chaosu, rozpačitosti, ztrátě víry a celkovému mentálnímu odpojení.

Význam čakra managementu

Je však důležité si uvědomit, že i když člověk netrpí žádným onemocněním, dobré fungování a aktivace čaker usnadňuje naše každodenní fungování od dobrého k lepšímu a od lepšího k nejlepšímu.

Rozšiřuje naši mentální perspektivu, dává egu sílu a kontrolu nad nižšími pocity a vášněmi, řeší nevědomé komplexy a zvyšuje vědomí do nových výšin. Je třeba poznamenat, že různé rysy osobnosti, jako je vnímání a intuice, rozhodování, myšlení a cítění, jak navrhuje Jung, se mohou rozvíjet tím, že se čakry oživí jógou.

Inspirace a zdroj některých myšlenek: Ram Dass, Buď tady a teď, Pragma

Kompletní přehled čaker

(Pozn. autor: než objevím další zdroj)

Múladhára, nazývá se také Ádhára

Je prvním lotosem. Je podporou všech lotosů. Je obklopen 4 okvětními lístky barvy fialové, dle jiných autorit žluté. Čtyři okvětní lístky vyjadřují čtyři blaženosti.

 1. Blaženost pohlavního spojení
 2. Blaženost nejvyššího prožívání
 3. Vítěznou blaženost
 4. Hrdinskou blaženost

Lotosy mezi

Kuladípa

Lotos lampy rodiny, lotos plamene lampy tvořící vnější rodinu. Člověk prožívá jako nadšení a touhu.

Vadžra

Je utajovaným lotosem. Osmipláteční lotos, jehož plátky mají bílou nebo zlatou barvu a znamenají osmero velkých proměn.

Tyto dva důležité lotosy patří k manželství, protože zde síla smrtícího érosu mění blesk na zářné osvícení.

Svádhištána

Má 6 lístků oranžové nebo rumělkové barvy. Lotos touhy a klamných přání. Uvědomování si duše drtivé většiny lidí spočívá jen v síle žádostivého až erotického plození a v realizaci touhy vlastnického zajištění svých potřeb. Co je prostředkem je pro mnoho lidí cílem. Je místem zaslepených lidských bytostí. Plátky lístků lotosu vyjadřují šestero sil omezeného já, které jsou tu uloženy.

 1. Důvěřivost a naivita
 2. Podezřívavost a nedůvěřivost
 3. Pohrdání
 4. Oklamání, zemdlelost, nechuť
 5. Falešné a nepravé poznání
 6. Krutost a nesoucit
 7. Tyto síly jsou přítomny u každého ega, jejich plný stav naplňuje člověka zaslepenosti.

Lotosy mezi

Ráudra

Má bílé okvětí a osm temně červených plátků. Strážce prahu odděluje zevní svět od světa idejí astrálních snů.

Karála

Osmipláteční lotos s černými lístky a bílým okvětím. Sídlo strašlivého ohně nebo plamene.

Při probuzení hadí síly vyhraje ego, člověk je naplněn děsem, hrůzou a strachem, což je prožívání pekla za živa.

Vidjáprada

Sídlo vědění. Je lotosem ve kterém se vykresluje na deseti plátcích deset podob bohyně ničení a rozkladu.

Trimukha

Osm plátků zlaté barvy. Tři proměny světa a tvoření. V lidské bytosti toto středisko vyznačuje sílu, z nichž vyvěrá touha.

Tri-pada

Lotos tří šlépějí. Udržuje běh světa jemných i hrubých tvarů ve sledu času.

Káladandaka

Lotos hole času.

Další článek:  Jaký by měl vypadat dobrý-skvělý-báječný šéf?

Další lotosy bez popisu

 • U-kára
 • Káladvára
 • Karamgaka
 • Dípaka
 • Ánandalalitá

Manipúra. Nazývaná také Nábhisthána

Má 10 okvětních lístků kouřové barvy temného mraku, modré nebo zlaté. Na plátcích je deset jasně modrých mísměn a deset osudových sklonů ega.

 1. Osud
 2. Nestálost
 3. Žárlivost
 4. Žízeň
 5. Spánek
 6. Smutek
 7. Nestálost
 8. Žárlivost a tupost
 9. Odpor až nenávist
 10. Strach

Lotosy mezi

Nákula

Sídlí v něm blesk osvícení přicházející v okamžiku poznání klamu zevních činností. Má osm okvětních lístků.

Kálabhédana

Roštípnutí času.

Mahótsáha

Překročení iluze vzdáleností.

Parama

Lotos výšin. Tvoří horu osamocení velkých duší, které se ještě neodpoutaly od klamu výšin a hlubin.

Padam, Pádukam, Pádakampadam

Je projevem absolutna.

Ánanda Khanda

Blůžené vejce. Žhnoucí rajský strom. Má 8 plátků karmínově červených. Na osmi plátcích je nakresleno osm strašlivých strážců světa. Tento lotos je zrcadlem v němž se duše vidí.

Lotosy mezi

Póśaka

Lotos niterné skromnosti.

Lólana

Niterná hravost a bezstarostnost očištěné duše.

Kamkálaka

Skrytost nenaplněného času. Má šest až osm okvětních lístků. V něm se skrývá to, co je pro nás nedosažitelné. Pokud nezměníme rychlost mysli a pokud setrváme v klamu lpění na myšlence, že naše bytí je jen naše tělo.

Putabhédana

Lotos roztrženého vaku.

Mahágranthiviráká

Lotos velkého uzlu napětí a vzrušení. Místo nevědomosti a zaslepeného já.

Bandhadžvalana

Lotos žhavého, horkého planoucího pouta.

Anaháta, někdy nazvaný Dahara

Tento lotos má 12 plátků červené nebo tmavě červené barvy. Někdy je malován oranžovou, zlatou, hnědožlutou nebo žlutou barvou. Na těchto plátcích je znázorňováno dvanáct povahových vlastností.

 1. Naděje
 2. Úzkost. Nadměrná péče o starosti své a starosti druhých
 3. Snaha a úsilí
 4. Smysl pro vlastnictví, následek připoutanosti
 5. Domýšlivost a pokrytectví
 6. Ochablost a sklíčenost
 7. Klam, že já je pravým konatelem a vlastníkem činů, prvotní podstata omezeného jáství
 8. Rozpoznávání a rozlišování
 9. Chtivost
 10. Úskočnost
 11. Nerozhodnost
 12. Zpátečnictví, strach z budoucnosti

Lotosy mezi

Jantraputa

Lotos obrazné nádoby.

Vjómačakra

Lotos niterného kola prostoru.

Bódhana

Lotos probuzení mysli.

Dhruva

Lotos mudrce Dhruvy.

Kalákandalaka

Lotos vejce uzavřeného času.

Kráuňčabhérundavibhava

Lotos vymanění se ze strašného zvuku bubnu. Rozpuštění světelné formy ega.

Další loty bez popisu

 • Dámara
 • Kulaphítaka
 • Kulakólákala
 • Hálávarta
 • Mahadbhaja
 • Ghórábháirava

Višuddha, nazýváná též Kanta múla

Je lotosem zbavený všech nečistot. 16 lotosových plátků, v barvě šedivé, ale také popelavě červené, červenohnědé, purpurové nebo modré. Na plátcích lotosu je napsáno šestnáct samohlásek.

Lotosy mezi

Kantha

Lotos trojnásobné chuti.

Tálu

Sídlo boha Rudry. Rudra je králem jogńů.

Tálugra

Úroveň vědomí Atmána.

Lalána

Lotos niterného ženství

Ádžňá

Je lotosem moudrosti. Má dva bílé okvětní lísrky. Levý lístek je žlutý a pravý červený. Ham a Ksam. V okvětí je npasáno óm.

Manas

Kolo mysli. Obsahuje projevy mysli skrze smyslové počitky. Má šest jasně bílých plátků, představují šest myslí.

 1. Poznání skrze slyšené
 2. Poznání skrze hmatané
 3. Poznání skrze viděné
 4. Vnímání pachů a vůní
 5. Zažívání chutí a ochutnávání
 6. Snění

Sóma

Kolo nesmrtelného nektaru. Nazývaná též Kalámája. Závoj dílků mysli. Má 16 jemně růžových plátků. Mysl je rozdělena 16 částí, zvané též dílky.

 1. Soucit
 2. Jemnost
 3. Klid
 4. Bezvášnivost
 5. Stálost a věrnost
 6. Blahobyt
 7. Veselost
 8. Nadšení
 9. Vytržení
 10. Vzrušení
 11. Smysl pro vlastnictví
 12. Meditace
 13. Ztišení
 14. Pokora
 15. Vážnost
 16. Směřování k cílům vytvořeným v představách o životě a jeho smyslu

Lotosi mezi

Buddhi

Lotos světelného rozlišování.

Mahávjóma

Zde se tvoří první obal jemného těla.

Další lotosy bez popisu

 • Nírálamba
 • Kapálarandhra
 • Śaktirúpa

Sahasrára

Sjednocení světel duše, zvaný také Nirvána. Tisíciplátečný lotos. Kolo vyhasnutí touhy po zevním bytí. Jedná se o silový bod obsahující celá nebesa.

Zdroj: NOVÝ, Robert. [Hadí síla a čakramy, jak je neznáte]. Praha?: Onyx, 2001. ISBN 80-85228-85-8.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Čakra management - Role čaker při rozvoji firmy a managementuOdvážné Petře, díky. Božena