Čemu čelí dnešní náboráři/ recruiteři?

679

Nedostatek kandidátů vede k situaci, kdy kvalita uchazečů nemusí být vždy vhodná. Také jsou situace, kdy sama kvalita společnosti není nejlepší. Poškozená značka, špatné reference, nezájem vedení o své lidské zdroje a podobné situace.

Čemu čelí náboráři

Bitva nabídek pro jednoho skvělého kandidáta

Celá řada náborářů se dostává do problému skrze situaci s kandidáty, kteří mají současně několik nabídek a stojí před rozhodnutím, kterou si vybrat. Náborář si také často není jist, zda-li právě nabídka jeho klienta je ta nejlepší pro kandidáta. To co považuji za nejdůležitejší v této situaci je mít možnost osobního interview s kandidátem a vytvořit z Vašeho interview nezapomenutelná zážitek. Dle posledních průzkumů se ukazuje, že pokud je interview skvělým zážitkem pro kandidáta, obvykle zvolí práv tuto nabídku. Ano interview je určitá forma manipulace, ale musí zde být i rovina toho, že zastupujeme klienta, o jehož kvalitách a dobrých úmyslech jsme přesvědčeni.

TIP:  Zavíráme, poslední zhasne. Nejsou lidi!

Příliš složitý a náročný trh

Pokud pomineme pasivní inzerci a vydáme se na sociální sítě, zjistíme, že zde o přízeň pasivního kandidáta vede bitvu přes 100 náborářů. Tento trh se stává pro uchazeče i náboráře/ recruitera skoro nepřehledný. Z této situace pomůže pouze jedna cesta a tou je maximalizovat snahu o vybudování své agenturní nebo zaměstnavatelské značky anebo o vybudování silného brandu konkrétního náboráře/ recruitera. Jako další možné doporučení je mít dobře propracovaný systém doporučení od interních zaměstnanců, kolegů nebo obchodních partnerů.

Nedostatek lidí

Největší problém je stále nedostatek kvalitních lidí, specialistů, IT odborníků a dalších profesí. Dá se říct, že trh práce nyní trpí 90% nedostatkem vhodných kandidátů, což je velice kritické číslo. Zde lze navrhnout pouze pár možných rad jak z této nelehké situace nalézt řešení. Vytvořit velice propracovanou personálně-marketingovou strategii. Kromě rozpočtu na marketing, vždy mít rozpočet na posílení Vašeho HR Brandu. Definovat kanály, kudy chodí právě Vaši potenciální kandidáti. Pracovat s Vaší databází, mailingem, maximálně sdílet, být co nejvíce transparentní, komunikovat vše a stále hledat další způsoby jak pracovat s personálními zdroji.

TIP:  Náborové trendy od roku 2015 do 2025

Personalista je vybíravý nebo v čem je problém?

Nedostatek kandidátů vede k situaci, kdy kvalita uchazečů nemusí být vždy vhodná. Také jsou situace, kdy sama kvalita společnosti není nejlepší. Poškozená značka, špatné reference, nezájem vedení o své lidské zdroje a podobné situace.
Zde vždy platí pravidlo důvěry. Pokud svému klientovi nevěříte, ve spolupráci nepokračujte. Snažte se vždy vytvořit s personalistou nebo osobou zodpovědnou za nábor získat co nejotevřenější vztah a věci pravidelně podrobně diskutujte. Nebojte, i personalista zná situaci na trhu práce a potřebuje mít venku někoho, kdo mu pomůže naplnit jeho otevřené pozice a mít k tomuto člověku důvěru!

- Reklama -