Chcete být na volné noze?

247

Není snadné být na volné noze a také je někdy velice těžké změnit roli z podnikatele, živnostníka na zaměstnance a naopak. Z toho důvodu Vám předkládám tuto vtipnou ukázku kladů a záporů obou rolí.

Ilustrace Caisa Nilaseca pro DesignTAXI se snaží ukázat základní porovnání a vtipně nastínit, proč si vybrat tu či onu kariéru. Někomu vyhovuje být více flexibilní, někdo je rád sám a naopak někdo chce komunikovat, co vyhovuje Vám?

Jaké jsou dle Vás výhody a nevýhody být na volné noze?

- Reklama -