Chcete více klientů?

47

V rámci své koučovací praxe také realizuji poradenství pro podnikatele. Tímto článkem bych rád trochu poodkryl, v jakých oblastech mohu pomoci s rozvojem. Jednou z oblastí, kterou má smysl jednoznačně rozvíjet je budování Vašeho jména skrze kreativní obsah, který musíte začít tvořit. Myslím tím, tvorbu obsahu, jako jsou články, blog, ebooky, veletrhy, přednášková činnost, návody a celou řadu dalších témat.

Pokud chcete zaujmout své klienty, mělo by Vaše sdělení obsahovat vše, co v sobě skrývá akronym: RVAD:

R – Relevantní

V – Vzdělávací, ale také zábavný

A – Autentický

D – Důvěryhodný

Práce s těmito prvky bude tvořit jakýsi obsah Vašeho marketingu. Pokud budete publikovat tyto prvky na Váš web nebo umísťovat na sociální sítě nebo připravovat akviziční telefonáty, dávat rady a doporučení, vždy se snažte, aby tyto prvky byly obsaženy ve Vaší komunikaci.

Relevantní, důležitý, věcný – To co chcete napsat nebo sdělit, by se mělo ať už aktivně nebo pasivně snažit něco prodat. Umísťováním roztomilých obrázků nebo videí na Váš Facebook není dost proto, abyste mohli tento kanál otočit v prodejní médium, tedy pokud nejste fotograf nebo točíte videa, pro tyto účely určitě. Také můžete různá média používat pro témata, která jsou mimo záběr Vašeho podnikání, ale snažte se tvořit obsah, který bude co nejvíce platný pro Váš obor a Vaše publikum.

Vzdělávací a zábavný – Celá Vaše komunikace s potenciálními zákazníky by měla působit ve třech základních oblastech.

Vzdělávací: Tento druh komunikace informuje Vaše publikum o principech, dovednostech, faktech a zajímavých zdrojích. Tyto zdroje jim mohou pomoci se zacílením a dosažením jejich vlastních cílů.

Zábavný: Komunikace je kategorie, která může Vaše publikum rozesmát, cítit se dobře, mít své touhy a sny. Vyprávějte Vaše historky, vtipy, sdílejte hudbu a positivní témata.

Třetí oblastí je evokativní obsah. Slova nebo obrázky často spustí ve Vašem publiku emoce, úctu, radost, prožitek, ale i zájem. Tyto oblasti stimulují zájem o Vaše služby prozkoumat je hlouběji nebo mohou inspirovat, motivovat nebo také evokovat empatii.

Autentický: Vše co sdělíte Vašim potenciálním klientům, musí být prezentováno jako Váš opravdový, upřímný hlas toho, kdo skutečně jste. Zasíláním potenciálním klientům dlouhé prezentační dopisy a emaily s tvrdými prodejními argumenty, které nikdy nepoužijete, ani v běžné konverzaci jsou neautentické. Používejte slova, věty, slovní konstrukce, která jsou Vám blízká a popisují Vaši osobnost a styl Vaší práce.

Důvěryhodný: Konzistentně vytvářejte komunikaci na základě všech výše zmíněných elementů ke vzbuzení důvěry k Vám. Nekomunikujte irelevantní témata nebo nudná a zbytečná. Buďte opravdový, hledejte a přemýšlejte, co povzbudí jejich důvěru. Buďte zdravě sebevědomí. Pokud Vám klient důvěřuje, obvykle si Vás i najme!

Všechny tyto prvky, které bude obsahovat Vaše marketingové sdělení, Vám pomohou k získání nových klientů, zvýšení Vašeho sebevědomí a k posílení důvěry k Vaší značce.

Další článek: Chcete podnikat a nevíte jak na to?

 

- Reklama -