DomůPersonální agentura | HR recruitment agencyChování zaměstnanců, které boří firmy

Chování zaměstnanců, které boří firmy

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Pokud dlouhodobě neřešíte téma organizačního chování ve vaší firmě, může to výhledově narušit celkovou produktivitu vašeho týmu i vnitřní morálku vaší firmy. Jak bojovat proti problémovému chování? Jaký je nejvhodnější způsob, jak obnovit pořádek a definovat jasnou hranici mezi přijatelným a nepřijatelným chováním ve vašem týmu? Vše se zdá být, pro zkušeného manažera, křišťálově jasné, když se takové chování začne vyskytovat, zamezíte tomu? Otázka je ovšem jak.

V ideálním a sluncem zalitém světě, fungují úspěšné organizace hladce a efektivně, každý ochotně a svědomitě pracuje jako tým a jedná se sebou navzájem s respektem a pokorou. Morálka zaměstnanců, produktivita a služby zákazníkům by fungovaly na špičkové úrovni. Konflikty, tahanice, křivdy, pomluvy, manipulace a žabomyší války, nic z toho tady neexistuje.

V našem světě je ale skutečnost poněkud jiná. Firmy bojují s morálkou, zavádějí procesy, obměňují management, aby udržely vysokou produktivitu. Odpovědnost za udržení pozitivního firemního prostředí je ale odpovědností manažerů. Dobří manažeři čelí těmto výzvám prakticky denně. Takže často před manažerem vyvstává otázka, jak řešit tyto organizační problémy chování nejvhodnějším způsobem.

Organizační chování

Se primárně zabývá chováním lidí v organizacích, přičemž se snaží těchto poznatků využít ve prospěch organizace a jejího řízení. Problematika organizačního chování je primárně zaměřena na řešení praktických problémů firem a potřeb organizací. Zaměřuje se proto mimo jiné i na oblasti vlivu organizace na chování lidí, individuální rozdíly mezi zaměstnanci v organizaci, organizační kulturu, vztahy mezi lidmi a celkovou organizační strukturou, ale i na celkovou komunikaci v organizaci, vztahy na pracovišti, konflikty, motivaci a rozvoj potenciálu zaměstnanců a jejich kariéry.

Negativita zaměstnanců

Pro mnohé manažery patří jednání s dlouhodobě negativními zaměstnanci, kteří otevřeně porušují firemní kulturu a organizační politiku k těm nejnáročnějším. Negativní zaměstnanci jsou ti, kteří narušují morálku týmu tím, že šíří drby a staví, případně manipulují zaměstnance proti sobě. Najdete je obvykle v situaci, jak si neustále stěžují a vyvolávají celkovou nespokojenost. Jsou zcela odolní vůči jakékoli nové iniciativě nebo organizační změně, případně inovaci a rozvojovým krokům. V organizacích zvyšují tření, snižují spolupráci a tvořivost, obvykle jejich jednání snižuje morálku a celkovou produktivitu.

Jak naložit s negativitou? Posuďte a analyzujte situaci pozorováním vzorců opakovaného chování. Zkontrolujte, zda jsou ostatní členové týmu stresovaní nebo mají nízkou produktivitu, v důsledku tohoto jednání. Veďte přímou konverzaci se zaměstnancem o zpozorovaném chování a zeptejte se důvody tohoto jednání. Poslouchejte problémy a obavy zaměstnance, tak že bude mít pocit naslouchání. Je často důležité zaměstnance získat na svou stranu, jeho chování je vyústěním jeho potřeby a aktuálního postoje, musíte objevit zdroj negativity. Informujte zaměstnance o dopadu skrze negativitu jeho chování a celkový dopad na spolupracovníky pomocí konkrétních příkladů.

Zaměřte se na chování, které chcete změnit, nikoli na osobu. Také by mohlo být prospěšné mít pro tyto lidi nějakou další iniciativu zaměřenou na budování týmů nebo školení měkkých dovedností. Pokud vše ostatní selže a negativní zaměstnanec ignoruje vaše snahy anebo bohužel varování a odmítne spolupracovat, je čas podniknout oficiální kroky.

Absentismus zaměstnanců

Nadměrná a opakovaná nepřítomnost je příznakem začínajícího problému, je to forma odmítnutí zaměstnance nést odpovědnost za pravidelnou docházku. Absentismus způsobuje problémy s celkovou morálkou skupiny, produktivitou týmu a s termíny dodání úkolů. Klíčem k tomu, abychom se vyhnuli dalším přestupkům a napravili jakékoli negativní důsledky, které toto chování přináší, je nutné jednat rychle a efektivně.

Něž se dáte do kritického, ale konstruktivního dialogu se zaměstnancem, snažte se nejdříve identifikovat příčiny nepřítomnosti. Informujte zaměstnance o zjištěném chování a požádejte o zdůvodnění. Vysvětlete kritickou povahu situace, zeptejte se, co by udělal, kdyby byl na vašem místě, jak má jeho chování širší kontext a pak se snažte získat závazek, že problém bude minimalizován. Pokud chování přetrvává, vydejte písemná varování v souladu s politikou. Upozorněte také na možné důsledky tohoto chování.

Prokrastinace zaměstnanců

Máte člena týmu, který řekne ano projektům, ale nedokáže je prosadit? Prokrastinátor je zaměstnanec, který rád dělá vše na poslední chvíli a neustále čeká na cokoli, dokud to není absolutně nutné. Většina lidí odkládá svou práci z několika důvodů, proč tak činí, zejména pokud je to práce, kterou nechtějí dělat, nebo rozhodnutí, které se zdráhají učinit.

Vaše akce je nutná ihned, musíte zjistit důvod otálení. Nemusí to vždy znamenat záměrné snížení produktivity, důvodů může být hned několik, stejně jako u absentismu. Promluvte si se zaměstnancem o příčině problému a poté jim dejte pokyny k dokončení nebo proveďte potřebné změny v přiřazení úkolu. Jaké jsou pozitivní směry nebo změny, které může vedení udělat, aby pomohly dokončit váš úkol? Stanovte lhůty a stanovte jasné důsledky pro nedodání práce. Definujte měřítka pro ověření splnění úkolu.

Problémy s podřízeností

K problémům s podřízeností dochází, když zaměstnanec úmyslně neuposlechne nebo ignoruje svého nadřízeného. Za problém nepodřízenosti lze považovat i urážlivý jazyk ze strany zaměstnanců, porušování standardů chování a chování společnosti, a také neuctivé chování vůči nadřízeným a ostatním kolegům. Odmítnutí podřízenosti na pracovišti je nebezpečné pro celý tým, protože systematicky podkopává autoritu manažera a má potenciál způsobovat problémy s produktivitou a celkovou kulturou společnosti.

Jakákoli diskuse s podřízeným zaměstnancem musí být vždy zdokumentována. Vaší povinností je posoudit, zda je to problém s podřízeností role nebo celkově nesprávná komunikace. Také zjistěte, zda se jednalo o jednorázový incident nebo je to opakované chování. Poté se bavte se zaměstnancem a vysvětlete, proč bylo jeho chování nevhodné. Buďte specifičtí a poznamenejte si, zda je jeho chování součástí nějakého dalšího vzoru.

Dejte svému zaměstnanci šanci vysvětlit své chování a své činy. Důvodů proč se toto jednání děje může být hned několik, od problémů s přijetím autorit až po změnu organizace společnosti, případně osobní sympatie a negativní emoce apod. Požádejte o zpětnou vazbu a nápady, ale opakujte, že toto nevhodné chování nebude tolerováno.

Téma organizačního chování je s příchodem nových generací, rozpadem tradičního vzoru rodiny a mediálního vlivu sociálních sítí a médií, čím dál náročnější. Měkké dovednosti a jejich rozvoj musí být na vzestupu, protože organizace a její řízení bude čím dál více vyžadovat vysokou úroveň sociálních kompetencí a emoční inteligence.

Photo by Greta Pichetti on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil. Dnes jakožto specialista na trh práce a management cítím, že dokonalá bouře přichází do firem....

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují...

Duše organizace. Má vaše firma duši?

Když se dáte do hledání slov jako je „duše...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...