DomůManažerské řízení | ManagementChyby dnešních manažerů: nechválí a nemotivují

Chyby dnešních manažerů: nechválí a nemotivují

Proč manažeři nechválí své zaměstnance? Neumí to! Proč je důležité umět ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Rostoucí dynamika společnosti, mezinárodní konkurence, ohrožení pandemií, zpomalení dodávek, nefunkční logistika, rostoucí inflace a technologické změny mají obrovský vliv na dnešní organizace. Neustále se měnící tempo, charakter práce, nové vymezení profesí, a stejně jako hranice mezi dříve fungujícími věcmi a dnešním nejistým světem.

Velkými změnami procházejí i samotné společnosti. Ať už ve formě restrukturalizace, konsolidace, přepracování procesů nebo jen kulturní transformací nebo tématem nástupnictví, následnictvím. Tyto změny jsou a budou nyní součástí nového organizačního prostředí.

Účinky těchto transformací, které se často provádějí za účelem rozvoje konkurenceschopnosti nebo jen zvládnutí krize, potřeba zvýšení ziskovosti společnosti, nejsou však vždy pozitivní. Pocit nejistoty mezi mnoha zaměstnanci, vyplývající z nepředvídatelné povahy transformací a hrozby propouštění a celkové nestability.

Je zde i významný dopad na manažerskou autoritu, zpochybnění vztahu důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, porušení vzájemné smlouvy. Dnešní moderní pracovní prostředí navíc nutí manažery a zaměstnance reagovat na neznámé a často zcela protichůdné požadavky, jejichž dosažení může být skutečnou výzvou pro celkovou rovnováhu organizace.

Na prvním místě je zaměstnanec

V současných ekonomických podmínkách mnoho organizací pracuje na obnovení svých vazeb se zaměstnanci. Vazby tam samozřejmě byly vždy, ale nyní jde do popředí jejich jakési ověření a možná i zpětná vazba. Potřeba ověření souvisí i s tím, že se transformují lidské zdroje, a to je dynamický proces neustálých změn. Jasným cílem těchto transformačních změn je dnes především udržet, zapojit a rozvíjet své lidi. Dnešním cílem je uznat přínos lidí pro organizaci, stejně tak ale je potřeba následovat jejich potřeby rozvoje.

Uznání a ocenění zaměstnance

Uznání je především reakcí a je to také náš úsudek o přínosu konkrétního zaměstnance, který odráží nejen jeho pracovní výkon, ale také jeho osobní nasazení. Uznání se provádí buď pravidelně nebo ad hoc a vyjadřuje se formálně nebo neformálně, individuálně nebo také kolektivně, soukromě nebo veřejně a peněžně nebo nepeněžně, abychom v našem úvodu měli o téma ocenění jasno.

Jak na spravedlivou firmu?

Jde především o pravidelné informování zaměstnanců o firemních a organizačních cílech a strategiích. Osobní komunikace a jejich zapojení do různých fází návrhu a řízení nových a stávajících projektů. Povolení individuálních dohod, flexibilních pracovních rozvrhů a poskytnutí zaměstnancům volnost při rozhodování v jejich zaměstnání. Podpora jejich rozvoje tím, že jim poskytneme přístup ke školení a modernizaci jejich pracoviště. Především však jde o to zajistit, aby manažeři byli přístupnější a fungovali jako opora a symbol těchto standardů spravedlnosti firmy. Firma musí být spravedlivá, pak je možné, aby uznání, pochvala nebo motivace zaměstnance vždy zafungovala.

Co znamená uznání práce

Představuje konstruktivní a nepochybně také autentickou odpověď, nejlépe personalizovanou, specifickou a krátkodobou. Znamená odměnu, která má především symbolickou rovinu, ale může také nabývat emocionální, praktické nebo finanční hodnoty. Je založena na uznání osoby jako důstojné a svobodné, jedinečné bytosti, která má potřeby, a také jako jedince, který je nositelem a tvůrcem významu a zkušenosti.

Poděkování zaměstnancům

Uznávání a pochvala pracovního výkonu se zabývá způsobem, jakým zaměstnanci vykonávají práci. Uznání pracovního výkonu se zaměřuje především na pracovní proces zaměstnanců, kreativitu, inovace a neustálé zlepšování, které přinášejí do svých pracovních metod. Proč se naučit děkovat svým zaměstnancům je zřejmé. Zaměstnanec odchází se zvýšeným pocitem úcty.

Až 50 % uchazečů hledá společnosti, které umí a také náležitě oceňují své zaměstnance a odměňují je za dobře vykonanou práci. Poděkování umí prokazatelně snížit počet výpovědí a odchody jednotlivců a zvýšit míru udržení zaměstnanců celkově. Dle další studie může tento přístup k oceňování zaměstnanců znamenat průměrný nárůst celkové ziskovosti až o 3 %. Umět ocenit lze tedy považovat za akt směřující k vyšším ziskům.

Jak správně poděkovat svým zaměstnancům?

Podporujte zpětnou vazbu od kolegů ohledně odborné kvalifikace zaměstnance. Požádejte manažery, aby uznali odbornost každého člena týmu a dali každému úkoly na stejné úrovni s příslušnou kvalifikací. Zvažte vytvoření procesu v týmovém hodnocení a hodnocení výkonu zaměstnanců. Naučte se měřit: koho, jak, kdy a za co ocenit. Udělujte ocenění za profesionální postupy, nastavte programy odměňování.

Další článek:  5 důvodů, proč vaše firma potřebuje personální audit!

Formy poděkování zaměstnanci

 • Manažer děkuje zaměstnanci za jeho zapojení do projektu, oceňuje jeho účast.
 • Manažer uznává hodnotu myšlenek zaměstnance, i když je třeba nelze použít.
 • Poděkování nebo třeba potlesk na schůzce s cílem zdůraznit čas a úsilí investované energie a kapacity do týmového projektu.
 • Manažer zasílá zprávu s poděkováním zaměstnanci za jeho odvahu a vytrvalost v těžkých pracovních podmínkách.
 • Získejte děkovné dopisy od klientů za kvalitu služeb poskytované zaměstnanci.
 • Atd.

Proč dnešní manažeři nechválí?

Neochota manažerů uznat práci svých podřízených může pramenit ze strachu ze ztráty kontroly, obavy z reakce druhých, někdy stačí samotný odpor k pochvale. Známka uznání ukazuje slabost a může být vnímána jako lichotka. S pochvalou je dle manažerů zacházet opatrně a je třeba ji vyjádřit přesně. Dále je problém v pochvale čas. Manažeři často neuplatňují postupy uznávání z důvodu nedostatku času a z důvodu toho, že nevědí také jak na to. Firmy nemají standardy pro uznání a procesy pochvaly a tak nám tu zůstávají stále stejné mzdové metody a postupy odměňování.

Uznání a schopnost pochválení zaměstnanců je stále více uznáváno jako manažerská praxe mající široký dopad na lidi a celé organizace. Uznání zaměstnanců je klíčem k zachování a budování identity jednotlivců, dávat jejich práci smysl, podporovat jejich rozvoj a přispívat k jejich zdraví a pohodě. Představuje také konstruktivní alternativu k stylu řízení orientované na kontrolu a monitorování a mimo jiné podporuje růst, transformaci a výkonnost organizací.

Další článek:  Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

Pravidla pro uznání práce zaměstnanců

Snažte se vždy komunikovat pravidelně. Ať už zvolíte opakující se setkávání, konferenční hovory, e-maily, newslettery nebo jiné formy setkávání se zaměstnanci, informujte je o dobrých i špatných skutečnostech ohledně firemních plánů a kroků. Zhodnoťte to, co se povedlo u konkrétních týmů a osob. Mějte tedy standard uznání. Co, kdy, jak, za co apod. definice vám usnadní život.

 1. Naučte se tedy projevovat uznání, vděčnost a zájem.
 2. Sdílejte a sbírejte myšlenky od zaměstnanců. Vyzvěte ostatní zaměstnance, aby přišli s vlastními návrhy nad různými tématy, vtáhněte je do děje a oceňte jejich osobní vstup a přínos. Musíte ale samozřejmě rozumět jejich práci.
 3. Stále upevňujte vnitřní morálku. Pomocí vhodných aktivit, jako je oběd nebo týmová akce. Snažte se využít vše, co podpoří a rozvíjí týmového ducha.
 4. Oslavujte výročí. U příležitosti narozenin nebo různých výročí zaměstnanců si vždy najděte čas, abyste jim projevili své uznání a respekt. Napište osobní dopis nebo potřeste rukou, abyste ukázali zájem o své lidi a dali jim najevo, že jsou pro vás důležití.
 5. Pořádejte individuální osobní schůzky. Párové schůzky se zaměstnanci pomáhají ke zlepšení vzájemné komunikace a lepšímu seznámení se starostmi a problémy druhé strany.
 6. Měli byste znát priority v individuálních kariérních plánech zaměstnanců a jejich dosažení náležitě sledovat a ocenit. Mluvte se svými zaměstnanci o možnostech jejich rozvoje a hledejte možnosti, jak individuálně pomoci.
 7. Budujte vztahy a zajímejte se o to, co se děje v životě vašich lidí. Měli byste znát jejich jména, rodinné příslušníky, osobní zájmy, čemu čelí, co je trápí.
 8. Poznejte skutečnou hodnotu a silné stránky svých lidí a dejte najevo, že jste si vědomi jejich přínosu pro vaši společnost.
 9. Naučte se poděkovat, uznat práci svých lidí a zvýšíte tak ziskovost organizace.
Další článek:  Umíte ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Zdroje:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Co hledáte:

Nejnovější články

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Když stavíte pyramidu potřebujete taky volno…

V Britském muzeu naleznete místo, které je vyhrazené vápencové...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Přišel nový ředitel, odcházíme!

V životě firem se dějí různé etapy a restrukturalizace firmy,...

Automatizace, robotizace a zánik pracovních míst

Automatizace jednoznačně mění způsob, jakým pracujeme a také v...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...