Chyby dnešních manažerů: nechválí a nemotivují

Rostoucí dynamika společnosti, mezinárodní konkurence, ohrožení pandemií, zpomalení dodávek, nefunkční logistika, rostoucí inflace a technologické změny mají obrovský vliv na dnešní organizace. Neustále se měnící tempo, charakter práce, nové vymezení profesí, a stejně jako hranice mezi dříve fungujícími věcmi a dnešním nejistým světem.

Velkými změnami procházejí i samotné společnosti. Ať už ve formě restrukturalizace, konsolidace, přepracování procesů nebo jen kulturní transformací nebo tématem nástupnictví, následnictvím. Tyto změny jsou a budou nyní součástí nového organizačního prostředí.

Účinky těchto transformací, které se často provádějí za účelem rozvoje konkurenceschopnosti nebo jen zvládnutí krize, potřeba zvýšení ziskovosti společnosti, nejsou však vždy pozitivní. Pocit nejistoty mezi mnoha zaměstnanci, vyplývající z nepředvídatelné povahy transformací a hrozby propouštění a celkové nestability.

Je zde i významný dopad na manažerskou autoritu, zpochybnění vztahu důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, porušení vzájemné smlouvy. Dnešní moderní pracovní prostředí navíc nutí manažery a zaměstnance reagovat na neznámé a často zcela protichůdné požadavky, jejichž dosažení může být skutečnou výzvou pro celkovou rovnováhu organizace.

Na prvním místě je zaměstnanec

V současných ekonomických podmínkách mnoho organizací pracuje na obnovení svých vazeb se zaměstnanci. Vazby tam samozřejmě byly vždy, ale nyní jde do popředí jejich jakési ověření a možná i zpětná vazba. Potřeba ověření souvisí i s tím, že se transformují lidské zdroje, a to je dynamický proces neustálých změn. Jasným cílem těchto transformačních změn je dnes především udržet, zapojit a rozvíjet své lidi. Dnešním cílem je uznat přínos lidí pro organizaci, stejně tak ale je potřeba následovat jejich potřeby rozvoje.

Uznání a ocenění zaměstnance

Uznání je především reakcí a je to také náš úsudek o přínosu konkrétního zaměstnance, který odráží nejen jeho pracovní výkon, ale také jeho osobní nasazení. Uznání se provádí buď pravidelně nebo ad hoc a vyjadřuje se formálně nebo neformálně, individuálně nebo také kolektivně, soukromě nebo veřejně a peněžně nebo nepeněžně, abychom v našem úvodu měli o téma ocenění jasno.

Jak na spravedlivou firmu?

Jde především o pravidelné informování zaměstnanců o firemních a organizačních cílech a strategiích. Osobní komunikace a jejich zapojení do různých fází návrhu a řízení nových a stávajících projektů. Povolení individuálních dohod, flexibilních pracovních rozvrhů a poskytnutí zaměstnancům volnost při rozhodování v jejich zaměstnání. Podpora jejich rozvoje tím, že jim poskytneme přístup ke školení a modernizaci jejich pracoviště. Především však jde o to zajistit, aby manažeři byli přístupnější a fungovali jako opora a symbol těchto standardů spravedlnosti firmy. Firma musí být spravedlivá, pak je možné, aby uznání, pochvala nebo motivace zaměstnance vždy zafungovala.

Co znamená uznání práce

Představuje konstruktivní a nepochybně také autentickou odpověď, nejlépe personalizovanou, specifickou a krátkodobou. Znamená odměnu, která má především symbolickou rovinu, ale může také nabývat emocionální, praktické nebo finanční hodnoty. Je založena na uznání osoby jako důstojné a svobodné, jedinečné bytosti, která má potřeby, a také jako jedince, který je nositelem a tvůrcem významu a zkušenosti.

Poděkování zaměstnancům

Uznávání a pochvala pracovního výkonu se zabývá způsobem, jakým zaměstnanci vykonávají práci. Uznání pracovního výkonu se zaměřuje především na pracovní proces zaměstnanců, kreativitu, inovace a neustálé zlepšování, které přinášejí do svých pracovních metod. Proč se naučit děkovat svým zaměstnancům je zřejmé. Zaměstnanec odchází se zvýšeným pocitem úcty.

Až 50 % uchazečů hledá společnosti, které umí a také náležitě oceňují své zaměstnance a odměňují je za dobře vykonanou práci. Poděkování umí prokazatelně snížit počet výpovědí a odchody jednotlivců a zvýšit míru udržení zaměstnanců celkově. Dle další studie může tento přístup k oceňování zaměstnanců znamenat průměrný nárůst celkové ziskovosti až o 3 %. Umět ocenit lze tedy považovat za akt směřující k vyšším ziskům.

Jak správně poděkovat svým zaměstnancům?

Podporujte zpětnou vazbu od kolegů ohledně odborné kvalifikace zaměstnance. Požádejte manažery, aby uznali odbornost každého člena týmu a dali každému úkoly na stejné úrovni s příslušnou kvalifikací. Zvažte vytvoření procesu v týmovém hodnocení a hodnocení výkonu zaměstnanců. Naučte se měřit: koho, jak, kdy a za co ocenit. Udělujte ocenění za profesionální postupy, nastavte programy odměňování.

Další článek:  Proč už nikomu nevěříme? Vytratila se nám důvěra. Pozor na infodemii!

Formy poděkování zaměstnanci

 • Manažer děkuje zaměstnanci za jeho zapojení do projektu, oceňuje jeho účast.
 • Manažer uznává hodnotu myšlenek zaměstnance, i když je třeba nelze použít.
 • Poděkování nebo třeba potlesk na schůzce s cílem zdůraznit čas a úsilí investované energie a kapacity do týmového projektu.
 • Manažer zasílá zprávu s poděkováním zaměstnanci za jeho odvahu a vytrvalost v těžkých pracovních podmínkách.
 • Získejte děkovné dopisy od klientů za kvalitu služeb poskytované zaměstnanci.
 • Atd.

Proč dnešní manažeři nechválí?

Neochota manažerů uznat práci svých podřízených může pramenit ze strachu ze ztráty kontroly, obavy z reakce druhých, někdy stačí samotný odpor k pochvale. Známka uznání ukazuje slabost a může být vnímána jako lichotka. S pochvalou je dle manažerů zacházet opatrně a je třeba ji vyjádřit přesně. Dále je problém v pochvale čas. Manažeři často neuplatňují postupy uznávání z důvodu nedostatku času a z důvodu toho, že nevědí také jak na to. Firmy nemají standardy pro uznání a procesy pochvaly a tak nám tu zůstávají stále stejné mzdové metody a postupy odměňování.

Uznání a schopnost pochválení zaměstnanců je stále více uznáváno jako manažerská praxe mající široký dopad na lidi a celé organizace. Uznání zaměstnanců je klíčem k zachování a budování identity jednotlivců, dávat jejich práci smysl, podporovat jejich rozvoj a přispívat k jejich zdraví a pohodě. Představuje také konstruktivní alternativu k stylu řízení orientované na kontrolu a monitorování a mimo jiné podporuje růst, transformaci a výkonnost organizací.

Další článek:  Existuje spirituální dynamika firmy?

Pravidla pro uznání práce zaměstnanců

Snažte se vždy komunikovat pravidelně. Ať už zvolíte opakující se setkávání, konferenční hovory, e-maily, newslettery nebo jiné formy setkávání se zaměstnanci, informujte je o dobrých i špatných skutečnostech ohledně firemních plánů a kroků. Zhodnoťte to, co se povedlo u konkrétních týmů a osob. Mějte tedy standard uznání. Co, kdy, jak, za co apod. definice vám usnadní život.

 1. Naučte se tedy projevovat uznání, vděčnost a zájem.
 2. Sdílejte a sbírejte myšlenky od zaměstnanců. Vyzvěte ostatní zaměstnance, aby přišli s vlastními návrhy nad různými tématy, vtáhněte je do děje a oceňte jejich osobní vstup a přínos. Musíte ale samozřejmě rozumět jejich práci.
 3. Stále upevňujte vnitřní morálku. Pomocí vhodných aktivit, jako je oběd nebo týmová akce. Snažte se využít vše, co podpoří a rozvíjí týmového ducha.
 4. Oslavujte výročí. U příležitosti narozenin nebo různých výročí zaměstnanců si vždy najděte čas, abyste jim projevili své uznání a respekt. Napište osobní dopis nebo potřeste rukou, abyste ukázali zájem o své lidi a dali jim najevo, že jsou pro vás důležití.
 5. Pořádejte individuální osobní schůzky. Párové schůzky se zaměstnanci pomáhají ke zlepšení vzájemné komunikace a lepšímu seznámení se starostmi a problémy druhé strany.
 6. Měli byste znát priority v individuálních kariérních plánech zaměstnanců a jejich dosažení náležitě sledovat a ocenit. Mluvte se svými zaměstnanci o možnostech jejich rozvoje a hledejte možnosti, jak individuálně pomoci.
 7. Budujte vztahy a zajímejte se o to, co se děje v životě vašich lidí. Měli byste znát jejich jména, rodinné příslušníky, osobní zájmy, čemu čelí, co je trápí.
 8. Poznejte skutečnou hodnotu a silné stránky svých lidí a dejte najevo, že jste si vědomi jejich přínosu pro vaši společnost.
 9. Naučte se poděkovat, uznat práci svých lidí a zvýšíte tak ziskovost organizace.
Další článek:  7 typů interview, které musíte znát abyste uspěli u pohovoru

Zdroje:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás