Prosím vás, co tady mám jako ředitel dělat?

824

Co dělá ředitel?

Navzdory zřejmým výhodám z toho, že se člověk stane ředitelem, je to práce, která přichází mimo jiné s obrovským tlakem, kontrolou a časovými závazky. Kromě toho může nedostatek rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem vybírat svou daň za fyzické a duševní zdraví a současně značně namáhat všechny vztahy kolem něho.

Přehled náplně práce ředitele

 • Stanovuje a rozhoduje o dlouhodobých strategických cílech firmy.
 • Formuluje vizi, zabývá se tvorbou a implementací celkové strategie firmy.
 • Dohlíží nad plánováním, koordinací a kontrolou všech procesů firmy.
 • Má komplexní dohled a zodpovědnost za chod a rozvoj organizace v souladu ke stanoveným strategickým cílům a vztahu k vlastníkům firmy.
 • Schvaluje finanční rozpočty firmy a rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku.
 • Rozhoduje o předkládaných návrzích portfolia výrobků, služeb a produktů.
 • Rozhoduje o předkládaných návrzích obchodní a marketingové strategie firmy.
 • Rozvíjí vztahy s klíčovými partnery.
 • Rozhoduje o realizaci investic, rozvojových aktivitách a nových projektech.
 • Vytváří podmínky pro kontinuální zlepšování produktivity firmy.
 • Definuje a rozvíjí firemní kulturu.
 • Řídí, koordinuje, motivuje a kontroluje výsledky práce vrcholového managementu.
 • Reprezentuje firmu u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Atd.
TIP:  Jak motivovat zaměstnance?

Mimo jiné ředitelé musí ovládat:

Efektivní komunikaci, kooperaci a spolupráci, být kreativní, flexibilní, mít náležitou výkonnost a samostatnost. Musí ovládat schopnost řešení problémů a plánování, včetně organizování práce. Zvládat zátěž, a nakonec to nejdůležitější musí umět vést – leadership.

Pracovní den ředitele

Jaký je den v životě ředitele a jak se vypořádávají s neustálými požadavky svého zaměstnání?

 • Neustálá revize fungování společnosti jako celku 25 %
 • Problematika lidí a vztahů 25 %
 • Strategie a plány společnosti 21 %
 • Organizace a kultura společnosti 16 %
 • Operační a projektové plány 4 %
 • Obchod a akvizice 4 %
 • Profesní rozvoj 3 %
 • Krizové řízení 2 %

Výše uvedená data pocházejí od ředitelů, kteří spravují společnosti určité velikosti, ale myslím, že hodně oblastí je totožných s prací ředitelů u většiny společností, s rozdílem přesahu zodpovědností, slučováním jiných pozic a sdílením kompetencí. Asi polovina času je věnována analytické stránce fungování společnosti, hodnocením a práci na firemní strategii. Zhruba druhá polovina času je věnována lidem, budováním vztahů nebo transformaci organizační kultury.

Osobní reflexe ředitelů

Jak vidí rozložení své práce ředitelé?

 • Řízení změny kultury firmy 50 %
 • Hledání času pro svou práci pro svou zpětnou vazbu a sebereflexi 48 %
 • Rozvoj mého týmu 47 %
 • Řízení finančních oblastí společnosti 40 %
 • Řízení dopadu na můj rodinný / osobní život 35 %
 • Zachování mého fyzického zdraví 31 %
 • Spolupráce s externími zúčastněnými stranami 25 %
 • Spolupráce s interními zúčastněnými stranami 23 %
 • Řízení úrovně stresu 20 %
 • Rozvoj dalších vztahů 18 %
TIP:  Šikana nebo mobbing? Kdo to má vydržet?

Mnoho ředitelů se obrátilo a obrací na osobní péči a koučování, aby se vypořádalo s mnoha stresy a výzvami plynoucí z této pozice. Ve skutečnosti 60 % výkonných ředitelů cvičí vícekrát týdně, 50 % má osobního trenéra, 32 % má trenéra wellness a 22 % má stálého terapeuta. Koneckonců, ředitelé vědí více než kdokoli jiný, že aby zůstali ve špičkové formě, jejich mysl a tělo musí být také výkonné.

Co dělají další ředitelé?

CEO – Chief Executive Officer – Výkonný ředitel

Označení CEO se objevuje se zejména ve velkých korporacích a je v původním významu znám jako člen výkonného managementu firmy. Je také pověřený samotným vedením společnosti. V našich končinách se tak označuje téměř každý nejvýše postavený ředitel nebo jednatel společnosti nebo firmy. CEO řeší strategické otázky a středně a dlouhodobý horizont chodu společnosti nebo firmy.

Chief Financial Officer – CFO – Finanční ředitel

CFO a toto označení najdeme zejména ve velkých korporacích a znamená finančního ředitele. Často se také setkáme s označením Financial Manager.

Chief Marketing Officer – CMO – Ředitel marketingu

CMO je označení, které se objevuje zejména ve velkých korporacích a firmách a znamená pozici ředitele pro marketing. Často se také setkáme s označení Marketing Manager.

TIP:  Konference @work 2017 a Looking to the future

Chief Operations Officer – COO – Ředitel provozu

Označení COO se objevuje se zejména ve velkých korporacích a firmách a je to pozice zodpovědná za chod organizace. COO se stará o každodenní fungování firmy. V České republice se občas používá označení provozní ředitel nebo ředitel provozu.

Chief Technical Officer – CTO – Technický ředitel

Toto označení se objevuje se zejména ve velkých korporacích a je to pozice známá jako technický ředitel.

General Manager – GM – Generální ředitel

Anglický překlad českého výrazu je generální ředitel. Český generální ředitel totiž rozhodně není jako CEO s ohledem na náš obchodní zákoník ani být nemůže. Pozice je oproti výkonné složce ředitele spíše strategická.

Managing Director – MD – Ředitel společnosti

Toto označení se objevuje se zejména ve velkých korporacích a jedná se o alternativní označení pro ředitele společnosti.

Zdroj grafiky: https://www.raconteur.net

 

- Reklama -