Co je outplacement a proč do něj investovat?

758

Jsou nepochybně dvě hesla, o kterých budeme slyšet v následujících 24 měsících, jedním bude outplacement a druhým offboarding. Než se dáme do benefitů těchto služeb a postupů, představím vám, o čem outplacement a offboarding vlastně je.

Outplacement a offboarding, to myslíte vážně?

Outplacementové služby poskytují zaměstnancům pomoc při hledání nové práce. Služby mohou zahrnovat věci, jako jsou rady při hledání zaměstnání, školení na pohovory, osobní koučování a hodnocení kariéry, ale nejen to.

Proces offboardingu může zahrnovat řadu kroků, od personálního poradenství až po právní rozměr odchodu zaměstnance. Je to souhrn procesů u odcházejího zaměstnance a zkrátka dobrý postup, jak pracovat napříč všemi zaměstnanci, kteří opouštějí společnost, ať už odcházejí dobrovolně nebo nedobrovolně.

Proč společnosti řeší program pro outplacement?

90 % z nich tvrdí, že je to správné.

63 % cituje přání zlepšit zapojení a udržení mezi stávajícími zaměstnanci.

71% tvrdí, že klíčovým faktorem je zlepšení reputace a ochrana značky.

12 % uvádí, že se programem vyhýbá právním rizikům

„Hezká služba“, ale proč do ní investovat?

Proč byste měli investovat do pomoci lidem, kteří již nejsou vašimi zaměstnanci? Jde o víc než jen o vaše odcházející zaměstnance. Týká se to také reputace značky vaší společnosti a zaměstnanců, kteří v ní zůstanou. Je to správná věc pro zaměstnance, je to věc etická s dopadem na budoucnost vašeho podnikání, je to prevence spálených mostů.

Outplacement poskytuje zaměření na zaměstnance, kteří jsou ovlivněni propouštěním. Ať už jste varovali své zaměstnance, že k velkému propouštění dojde nebo dochází, či ne, konečnost posledního dne a nejistota alespoň dočasné nezaměstnanosti jsou šokem pro každého zaměstnance. Dopad na psychiku člověka je zřejmý. Dovolím si umístit tabulku Škála stresu z New Zealand Journal of Psychiatry.

Stres z výpovědi nebo změny zaměstnání

Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 12 měsíců zažili a sečtěte jejich hodnoty společně. Když jste například některou situaci za poslední rok zažili 2x, připočtěte ji taky do seznamu 2x. Záměrně jsem zvýraznil ty, které mají sdílený stres.

TIP:  Jak na efektivně na nábor absolventů?
ŽIVOTNÍ UDÁLOST Hodnota
1 Úmrtí partnera 100
2 Rozvod 73
3 Rozchod s partnerem 65
4 Pobyt ve vězení 63
5 Úmrtí blízkého člena rodiny 63
6 Vlastní zranění nebo nemoc 53
7 Svatba 50
8 Výpověď v práci 47
9 Usmíření se s partnerem 45
10 Odchod do důchodu 45
11 Zdravotní změny člena rodiny 44
12 Těhotenství 40
13 Sexuální potíže 39
14 Příchod nového člena do rodiny 39
15 Změna zaměstnání 39
16 Změna finanční situace 38
17 Úmrtí blízkého přítele 37
18 Změna v pracovním zařazení 36
19 Zvýšení počtu hádek s partnerem 35
20 Větší půjčka nebo hypotéka 31
21 Zabavení zastaveného majetku 30
22 Změna náplně práce a odpovědnosti 29
23 Odchod dítěte z domu 29
24 Potíže s příbuznými ze strany partnera 29
25 Významní osobní úspěch 28
26 Začatí nebo ukončení zaměstnání partnera 26
27 Zahájení nebo ukončení studia 26
28 Změna životních podmínek 25
29 Změna osobních zvyků 24
30 Problémy s nadřízeným 23
31 Změna pracovní doby nebo podmínek 20
32 Změna bydliště 20
33 Změna školy 20
34 Změna rekreace 19
35 Změna náboženských aktivit 19
36 Změna společenských aktivit 18
37 Ne příliš vysoká půjčka nebo hypotéka 17
38 Změna spánkových aktivit 16
39 Změna počtu rodinných setkání 15
40 Změna stravovacích návyků 15
41 Dovolená 13
42 Vánoce 12
43 Drobné porušení zákona 11

(Pokud sečtete všechny body a máte 300 bodů za poslední rok, jste ve velkém riziku a můžete čelit již významným zdravotním komplikacím. 150 – 299 bodů představuje středně vysoké riziko a méně než 150 bodů je riziko nízké.)

Proč je poradenství pro odcházející zaměstnance důležité

Poskytnutím okamžitých služeb outplacementu poskytujete svým zaměstnancům záchranné lano v tom moři nejistoty, což je hmatatelné, zkrátka poskytnete okamžitou a skutečnou hodnotu. Outplacementové služby umožňují propuštěným zaměstnancům postupovat rychleji do další fáze svého profesního života.

TIP:  Co dnes hledají personalisté?

Outplacement – nástroj další kariéry

Odcházejícím dáte k dispozici nástroje k definování jejich vášní, k řízení jejich dalších kroků a k opětovnému zaměstnání obvykle dříve, než kdyby nebylo zajištěno touto službou. Outplacement koučování je neocenitelné, zejména pro lidi, kteří jsou na trhu práce již nějakou dobu. Pokud jste v pozici propouštění dlouhodobých zaměstnanců, je více než pravděpodobné, že nejsou na vlně nejnovějších trendů v hledání zaměstnání, neznají důležitost přítomnosti na sociálních sítích, nikdy neslyšeli o komunitách HR profesionálů a ani netuší, jak strukturovat svůj životopis atd.

Outplacement urychluje návrat do kariéry

Je to také proces hledání práce a dobrý outplacement také podporuje ty, kteří mají obtížnější kariérní přechody. Je důležité podporovat ty, kteří mají náročnější cestu a nejen ty, pro které je hledání a přechod do nového zaměstnaní jednoduchý.

Například měnící se průmyslová odvětví mohou být obtížná a časově náročná. Plány outplacementu na delší dobu jsou dobrá věc. Když lidé ztratí zaměstnání, je hlavním problémem snížený příjem. Naštěstí jsou outplacementové služby pro zaměstnance bezplatné. Zaměstnavatelé za tyto služby platí.

Offboarding

Proces offboardingu může zahrnovat řadu kroků, od personálního a kariérního poradenství až po exit interview. Je to prostě dobrý postup, jak pracovat napříč všemi zaměstnanci, kteří opouštějí společnost, ať už odcházejí dobrovolně nebo nedobrovolně.

Zeptat se na jejich zkušenosti, co se dozvěděli a pokud mají nějakou zpětnou vazbu. Například 59 % společností využívá průzkumů k získání zpětné vazby od svých odcházejících zaměstnanců. Tyto průzkumy jsou jednou z nejrozvinutějších a málo využívaných oblastí v řízení talentů. Tyto rozhovory mohou poskytnout vhled do toho, co je třeba udělat. Formální offboardingový proces má dnes zavedeno pouze 25 % organizací v Evropě.

Benefit offboarding

Většina podnikatelů se doposud zaměřovala na výhody, které mohou zaměstnancům poskytnout, zatímco pro ně pracují. Nikdo nepřemýšlí o tom, co bude dělat, pokud bude muset nechat zaměstnance odejít. Ať už je to kvůli jeho výkonu, škrtům v rozpočtu nebo aktuálním selhání trhu? Bez ohledu na důvod, co se stane během toto rozcházení, zanechává stejně silný dojem jako to, co se děje, když zaměstnanec pracuje pro společnost.

Vaše podnikatelské zítra nemusí existovat

Většina podnikatelů jsou idealisté. Dívají se na podnikání skrze čočku jeho potenciálu nebo jak by to mělo být dle nich samotných. Plánují především úspěch, jako by to byla jediná možnost jejich podnikání. Bohužel ve skutečnosti to tak vždy nefunguje. Je nutné mít k dispozici i jiné scénáře. Možná se trochu zastavit, přeformulovat, přerámovat podnikání a za pár let opět vyrazit na vrchol?

TIP:  Válka o kandidáty. Proč pracovní inzerce nefunguje?

Hořící mosty = zbytečná rizika

V podnikatelském prostoru někteří vaši zaměstnanci obvykle spravují důvěrné informace. Vždy existuje riziko, že zaměstnanci si sebe vezmou i další znalosti pro svého nového zaměstnavatele. Toto riziko se však znásobí, pokud se zaměstnanec a společnost za dobrých podmínek nerozejdou. Proto je důležité, aby proces propouštění proběhl správně, jinak bude mít fatální dopady na vaše know-how.

Vyslanci a protivníci vaší značky

To, jak podnikatelé zacházejí se svými zaměstnanci dělá rozdíl mezi vytvářením vyslanců vaší značky a protivníků vaší značky. V rámci plánu outplacementu nabízejte doporučující dopisy a doporučení profilů dalším společnostem, které pomáhají propuštěným zaměstnancům rychleji se dostat zpět na nohy.

Když hledáte partnera pro outplacement

Úspěšnost propouštění je závislá na kvalitě partnera, kterého zahrnete do vašeho outplacement programu. Některé nově vznikající společnosti a agentury připraví univerzální balíček postupů a zaměřují se především na náklady a nevadí jim, když odcházející zaměstnanci službu nevyužívají.

Outplacement se nesmí podcenit a stále velké množství organizací si uvědomuje návratnost investic, protože se to týká zachování značky zaměstnavatele. Pokud vaše pověst významně utrpí v době, kdy zaměstnanci opouští vaši společnost, váš návrat na trh bude o to více komplikovanější. Věřte, že trh se vždy vrátí na své původní místo, pouze neznáme čas kdy.

Outplacement partner

Správný outplacement partner bude poskytovat personalizované služby. Zeptejte se, zda jsou možná osobní a pravidelná setkání. Jaká je kvalifikace člověka pro outplacement atd. Vyberte si k sobě někoho, kdo provede vaše odcházející zaměstnance procesem odchodu správně a eticky. Nesmím zapomenout na metodologii, i ta hraje svou roli v kvalitě outplacementu.

Naučte se propouštět tak, aby se k vám vaši zaměstnanci chtěli opět vrátit a neutrpěla vaše reputace, až se trh vrátí do svého normálu…

- Reklama -