Vše

  Co je outplacement a proč do něj investovat?

  Jsou nepochybně dvě hesla, o kterých budeme slyšet v následujících 24 měsících, jedním bude outplacement a druhým offboarding. Než se dáme do benefitů těchto služeb a postupů, představím vám, o čem outplacement a offboarding vlastně je.

  Outplacement a offboarding, to myslíte vážně?

  Outplacementové služby poskytují zaměstnancům pomoc při hledání nové práce. Služby mohou zahrnovat věci, jako jsou rady při hledání zaměstnání, školení na pohovory, osobní koučování a hodnocení kariéry, ale nejen to.

  Proces offboardingu může zahrnovat řadu kroků, od personálního poradenství až po právní rozměr odchodu zaměstnance. Je to souhrn procesů u odcházejího zaměstnance a zkrátka dobrý postup, jak pracovat napříč všemi zaměstnanci, kteří opouštějí společnost, ať už odcházejí dobrovolně nebo nedobrovolně.

  Proč společnosti řeší program pro outplacement?

  90 % z nich tvrdí, že je to správné.

  63 % cituje přání zlepšit zapojení a udržení mezi stávajícími zaměstnanci.

  71% tvrdí, že klíčovým faktorem je zlepšení reputace a ochrana značky.

  12 % uvádí, že se programem vyhýbá právním rizikům

  „Hezká služba“, ale proč do ní investovat?

  Proč byste měli investovat do pomoci lidem, kteří již nejsou vašimi zaměstnanci? Jde o víc než jen o vaše odcházející zaměstnance. Týká se to také reputace značky vaší společnosti a zaměstnanců, kteří v ní zůstanou. Je to správná věc pro zaměstnance, je to věc etická s dopadem na budoucnost vašeho podnikání, je to prevence spálených mostů.

  Outplacement poskytuje zaměření na zaměstnance, kteří jsou ovlivněni propouštěním. Ať už jste varovali své zaměstnance, že k velkému propouštění dojde nebo dochází, či ne, konečnost posledního dne a nejistota alespoň dočasné nezaměstnanosti jsou šokem pro každého zaměstnance. Dopad na psychiku člověka je zřejmý. Dovolím si umístit tabulku Škála stresu z New Zealand Journal of Psychiatry.

  Stres z výpovědi nebo změny zaměstnání

  Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 12 měsíců zažili a sečtěte jejich hodnoty společně. Když jste například některou situaci za poslední rok zažili 2x, připočtěte ji taky do seznamu 2x. Záměrně jsem zvýraznil ty, které mají sdílený stres.

  Další článek:  Něco se změnilo
  ŽIVOTNÍ UDÁLOST Hodnota
  1 Úmrtí partnera 100
  2 Rozvod 73
  3 Rozchod s partnerem 65
  4 Pobyt ve vězení 63
  5 Úmrtí blízkého člena rodiny 63
  6 Vlastní zranění nebo nemoc 53
  7 Svatba 50
  8 Výpověď v práci 47
  9 Usmíření se s partnerem 45
  10 Odchod do důchodu 45
  11 Zdravotní změny člena rodiny 44
  12 Těhotenství 40
  13 Sexuální potíže 39
  14 Příchod nového člena do rodiny 39
  15 Změna zaměstnání 39
  16 Změna finanční situace 38
  17 Úmrtí blízkého přítele 37
  18 Změna v pracovním zařazení 36
  19 Zvýšení počtu hádek s partnerem 35
  20 Větší půjčka nebo hypotéka 31
  21 Zabavení zastaveného majetku 30
  22 Změna náplně práce a odpovědnosti 29
  23 Odchod dítěte z domu 29
  24 Potíže s příbuznými ze strany partnera 29
  25 Významní osobní úspěch 28
  26 Začatí nebo ukončení zaměstnání partnera 26
  27 Zahájení nebo ukončení studia 26
  28 Změna životních podmínek 25
  29 Změna osobních zvyků 24
  30 Problémy s nadřízeným 23
  31 Změna pracovní doby nebo podmínek 20
  32 Změna bydliště 20
  33 Změna školy 20
  34 Změna rekreace 19
  35 Změna náboženských aktivit 19
  36 Změna společenských aktivit 18
  37 Ne příliš vysoká půjčka nebo hypotéka 17
  38 Změna spánkových aktivit 16
  39 Změna počtu rodinných setkání 15
  40 Změna stravovacích návyků 15
  41 Dovolená 13
  42 Vánoce 12
  43 Drobné porušení zákona 11

  (Pokud sečtete všechny body a máte 300 bodů za poslední rok, jste ve velkém riziku a můžete čelit již významným zdravotním komplikacím. 150 – 299 bodů představuje středně vysoké riziko a méně než 150 bodů je riziko nízké.)

  Proč je poradenství pro odcházející zaměstnance důležité

  Poskytnutím okamžitých služeb outplacementu poskytujete svým zaměstnancům záchranné lano v tom moři nejistoty, což je hmatatelné, zkrátka poskytnete okamžitou a skutečnou hodnotu. Outplacementové služby umožňují propuštěným zaměstnancům postupovat rychleji do další fáze svého profesního života.

  Další článek:  Vyjednáváme o mzdě a povýšení

  Outplacement – nástroj další kariéry

  Odcházejícím dáte k dispozici nástroje k definování jejich vášní, k řízení jejich dalších kroků a k opětovnému zaměstnání obvykle dříve, než kdyby nebylo zajištěno touto službou. Outplacement koučování je neocenitelné, zejména pro lidi, kteří jsou na trhu práce již nějakou dobu. Pokud jste v pozici propouštění dlouhodobých zaměstnanců, je více než pravděpodobné, že nejsou na vlně nejnovějších trendů v hledání zaměstnání, neznají důležitost přítomnosti na sociálních sítích, nikdy neslyšeli o komunitách HR profesionálů a ani netuší, jak strukturovat svůj životopis atd.

  Outplacement urychluje návrat do kariéry

  Je to také proces hledání práce a dobrý outplacement také podporuje ty, kteří mají obtížnější kariérní přechody. Je důležité podporovat ty, kteří mají náročnější cestu a nejen ty, pro které je hledání a přechod do nového zaměstnaní jednoduchý.

  Například měnící se průmyslová odvětví mohou být obtížná a časově náročná. Plány outplacementu na delší dobu jsou dobrá věc. Když lidé ztratí zaměstnání, je hlavním problémem snížený příjem. Naštěstí jsou outplacementové služby pro zaměstnance bezplatné. Zaměstnavatelé za tyto služby platí.

  Offboarding

  Proces offboardingu může zahrnovat řadu kroků, od personálního a kariérního poradenství až po exit interview. Je to prostě dobrý postup, jak pracovat napříč všemi zaměstnanci, kteří opouštějí společnost, ať už odcházejí dobrovolně nebo nedobrovolně.

  Zeptat se na jejich zkušenosti, co se dozvěděli a pokud mají nějakou zpětnou vazbu. Například 59 % společností využívá průzkumů k získání zpětné vazby od svých odcházejících zaměstnanců. Tyto průzkumy jsou jednou z nejrozvinutějších a málo využívaných oblastí v řízení talentů. Tyto rozhovory mohou poskytnout vhled do toho, co je třeba udělat. Formální offboardingový proces má dnes zavedeno pouze 25 % organizací v Evropě.

  Benefit offboarding

  Většina podnikatelů se doposud zaměřovala na výhody, které mohou zaměstnancům poskytnout, zatímco pro ně pracují. Nikdo nepřemýšlí o tom, co bude dělat, pokud bude muset nechat zaměstnance odejít. Ať už je to kvůli jeho výkonu, škrtům v rozpočtu nebo aktuálním selhání trhu? Bez ohledu na důvod, co se stane během toto rozcházení, zanechává stejně silný dojem jako to, co se děje, když zaměstnanec pracuje pro společnost.

  Vaše podnikatelské zítra nemusí existovat

  Většina podnikatelů jsou idealisté. Dívají se na podnikání skrze čočku jeho potenciálu nebo jak by to mělo být dle nich samotných. Plánují především úspěch, jako by to byla jediná možnost jejich podnikání. Bohužel ve skutečnosti to tak vždy nefunguje. Je nutné mít k dispozici i jiné scénáře. Možná se trochu zastavit, přeformulovat, přerámovat podnikání a za pár let opět vyrazit na vrchol?

  Další článek:  Personalisté pozor!

  Hořící mosty = zbytečná rizika

  V podnikatelském prostoru někteří vaši zaměstnanci obvykle spravují důvěrné informace. Vždy existuje riziko, že zaměstnanci si sebe vezmou i další znalosti pro svého nového zaměstnavatele. Toto riziko se však znásobí, pokud se zaměstnanec a společnost za dobrých podmínek nerozejdou. Proto je důležité, aby proces propouštění proběhl správně, jinak bude mít fatální dopady na vaše know-how.

  Vyslanci a protivníci vaší značky

  To, jak podnikatelé zacházejí se svými zaměstnanci dělá rozdíl mezi vytvářením vyslanců vaší značky a protivníků vaší značky. V rámci plánu outplacementu nabízejte doporučující dopisy a doporučení profilů dalším společnostem, které pomáhají propuštěným zaměstnancům rychleji se dostat zpět na nohy.

  Když hledáte partnera pro outplacement

  Úspěšnost propouštění je závislá na kvalitě partnera, kterého zahrnete do vašeho outplacement programu. Některé nově vznikající společnosti a agentury připraví univerzální balíček postupů a zaměřují se především na náklady a nevadí jim, když odcházející zaměstnanci službu nevyužívají.

  Outplacement se nesmí podcenit a stále velké množství organizací si uvědomuje návratnost investic, protože se to týká zachování značky zaměstnavatele. Pokud vaše pověst významně utrpí v době, kdy zaměstnanci opouští vaši společnost, váš návrat na trh bude o to více komplikovanější. Věřte, že trh se vždy vrátí na své původní místo, pouze neznáme čas kdy.

  Outplacement partner

  Správný outplacement partner bude poskytovat personalizované služby. Zeptejte se, zda jsou možná osobní a pravidelná setkání. Jaká je kvalifikace člověka pro outplacement atd. Vyberte si k sobě někoho, kdo provede vaše odcházející zaměstnance procesem odchodu správně a eticky. Nesmím zapomenout na metodologii, i ta hraje svou roli v kvalitě outplacementu.

  Naučte se propouštět tak, aby se k vám vaši zaměstnanci chtěli opět vrátit a neutrpěla vaše reputace, až se trh vrátí do svého normálu…

  Petr Kmošek
  Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

  Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

  Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

  „Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

  Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

  Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

  Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

  Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

  Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

  Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

  Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

  Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

  Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

  Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

  Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

  Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

  ZANECHAT ODPOVĚĎ

  Zadejte prosím svůj komentář!
  Zde zadejte své jméno

  Nejnovější články

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Top články týdne

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a...

  Nejnovější články

  Top články týdne

  Výběr z článků pro vás

  Snad nebude těchto služeb u nás ve fabrice třeba!!!Co je outplacement a proč do něj investovat?