DomůKariéra | CareerCo je to manažerská ctnost? Hodnoty a ctnosti manažera

Co je to manažerská ctnost? Hodnoty a ctnosti manažera

Proč téma ctností a povahových hodnot považuji za důležité především u osoby, která je v řídící pozici, případně reprezentuje společnost nebo organizaci, je především její přesah. Manažeři si často myslí, že jejich jednání, chování, názory nebo postoje jsou často pouze jejich vlastní a osobní projevy, na které mají vždy nárok.

Z pohledu svobody slova jednoznačně ano, z pohledu širšího – komplexnějšího, jsou ale především reprezentanti, ambasadoři, zástupci, jsou tvář společnosti, svým jednáním formují pohled na onu společnost, na její kulturu, kodex, etiku, emoce atd. Proto si myslím, že téma hodnot a ctností je tématem důležitým k zamyšlení v manažerské práci.

Hodnoty jsou výsledky, případně měřítka určitého hodnocení. V běžné komunikaci a ve filosofii znamenají to, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, cení, za co jsou ochotni něco obětovat, nebo případně zaplatit.

Ctnost, v češtině alternativně i zdatnost. Jedná se o vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. České slovo ctnost souvisí se slovy ctít, čest anebo úcta.

Povaha manažera

Co považuji za jedny z klíčových povahových vlastností manažera a za jakýsi pomyslný základ dobré povahy manažera. Určitě můžeme vést dlouhou diskuzi o tom, co do článku ještě přidat a zařadit, ale myslím, že pro rozsah tohoto tématu výběr několika povahových vlastností manažera postačí.

Ctnost manažera

Když se obecně podíváme na téma ctností, najdeme celou řadu další inspirace. Koncept sedm ctností vycházející z poemy Aurelia Prudentia Clementa Psychomachia. Kde v díle z 5. století byl popsán boj ctností a hříchů. Podle tohoto ze středověku populárního díla se také staly tyto ctnosti protipólem sedmi hlavních hříchů, kterými jsou pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost.

Další článek:  Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

Určitým pohledem mohou být i kardinální ctnosti, jako jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Já budu moc rád, pokud v řadách manažerů objevíme alespoň odpovědnost, integritu, poctivost, věrnost a sebeovládání.

Manažerská odpovědnost

Jedná se o akt chování, který umožňuje ostatním, aby se ve vašem životě vyjádřili, hovořili s vámi přímo o vašem životě a chování. Potřeba odpovědnosti neprokazuje nedostatek charakteru. Spíše to dokazuje přítomnost charakteru.

„Nemáme nikdy odpovědnost za činy druhých, neseme odpovědnost jen za ty své“ — Don Miguel Ruiz

Následovníci jsou unavení z lídrů, kteří nebudou mít nic společného s odpovědností. Nevadí jim vedoucí, kteří dělají chyby, ale vadí jim vedoucí, kteří nepřijímají odpovědnost za své chyby. Když se držíme zodpovědnosti, naši následovníci vědí, že vážně dbáme na to, abychom udrželi náš vlastní prostor v pořádku, a tak udělá dobrou práci při vedení zbytku organizace.

Integrita manažera

Integrita je sama o sobě skvělé heslo. Kořen integrity znamená celistvost, soudržnost, neporušenost, je to celek nebo také nerozdělený celek, a to je také skvělý způsob, který nám umožní pochopit to, co je integrita – celistvý život. Například v jedné situaci nekonáte jedním způsobem a v jiné situaci způsobem jiným. Ve vašem životě vládne jistá celistvost.

„Není nic posvátnějšího než integrita vaší mysli.“ Ralph Waldo Emerson

Tímto jednotným a neměnným způsobem získáte důvěru ve své následovníky. Další využití tohoto slova je také k zamyšlení a poskytuje nám další nahlédnutí, když se slovo používá s ohledem na fyzickou strukturu. Ať se jedné o objekt nebo budovu, která nemá praskliny a je stabilní, je považována za objekt s dobrou integritou. Totéž platí i pro dobré lídry, kde bez prasklin znamená bez vad na charakteru a stabilitu v postojích nebo emocích.

Další článek:  Co je empatie a její význam v práci? Nejste empatičtí? Postrádáte empatii?

Poctivost manažera

Často se říká, že poctivost je nejlepší možnou cestou k dlouhodobému štěstí a úspěchu. Přemýšlejme o tom. Proč se lidé někdy bojí pravdy? Obvykle z několika základních důvodů. Buď se bojí následků nebo se snaží něco skrýt. Ať tak či onak, nedostatek poctivosti má za následek to, že zničíte důvěru těch, kteří vás následují. I když jim řeknete pravdu, oni vědí, že jste jednali nesprávně vůči ostatním, zničí to vybudovanou důvěru, kterou jste s nimi měli.

„Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály.“ — Tomáš Garrigue Masaryk

Nikdy jsem nechápal, proč si lidé myslí že dosáhnou něčeho bez poctivosti. Nakonec se lidé dozvědí, že nejste ve svých jednáních čestní, a to je to, co vás utváří, vaše každodenní jednání. Vaše pověst je základem vašeho manažerského vedení. Když jednáme upřímně, poctivě a transparentně a žijeme tak i před našimi následovníky, mohou nás vidět skutečně takové, kdo reálně jsme, na oplátku jsou pak schopni se s námi ztotožnit, důvěřovat nám – vědí, koho následují.

Věrnost manažera

Lidé věrné povahy jsou loajální lidé. Pokud jde o ostatní, mají přístup s názvem „být věrný“. Každý, kdo zná lidskou povahu, ví, že lidé prostě selhávají. Je to vždy jen otázka času, bez ohledu na to, jak je někdo talentovaný nebo má silnou vůli. Lidé věrné povahy zůstávají se svými přáteli, když je nejvíce potřebují. Jak z toho plyne následující, že to, co z vás dělá dobrého vůdce je: „Lidé chtějí následovat vůdce, který je natáhne za hranice, kde jsou nyní, ale kdo jim také umožní vyzkoušet selhat.“

„Kdo říká sbohem, jakmile cesta ztemní, je nevěrný.“ — John Ronald Reuel Tolkien

Když jsme loajální k našim následovníkům, budou loajální oni k nám a vynaloží veškeré úsilí, aby naším jménem a jménem organizace uspěli? Existuje jen málo věcí, které posilují pouto vůdce s následovníkem více než když vůdce projevuje loajalitu k následovníkovi, který to potřebuje.

Další článek:  Nová služba: Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Sebeovládání manažera

Schopnost činit rozhodnutí, myslím dobrá rozhodnutí je o tom, co uděláme a neuděláme s našimi činy, je jádrem toho, co se stane s ohledem na naši povahu. Existuje spousta možností, jak se zapojit do věcí, které nejsou morální. Každý má pokušení, ale člověk dobré povahy ví, že uplatňovat sebeovládání znamená doslovnou kontrolu nad jejich výběrem.

„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“ — Buddha

Když lidé nevykonávají sebekontrolu, sabotují svou schopnost vést. Lidé ztratí úctu k nim a budou vás následovat čím dál méně, pokud vůbec. Sebeovládání je schopnost rozhodnout se dělat věci, které bychom měli, a zdržet se dělat věci, které bychom neměli. Když projevujeme sebekontrolu, znovu si budujeme důvěru v naše následovníky. Respektují nás a chtějí nás následovat.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Potřebujete udělat změnu? Jak dosáhnout změny

Když se potkávám s majiteli po nějaké době od našeho posledního konzultačního setkání je občas cítit pocit, že je zde něco ve vzduchu, něco na...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...