Co znamená pojem krizový management?

308

Krizový management je samostatnou manažerskou disciplínou a je chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup k řízení firmy nebo organizace, jehož hlavní podstatou a rolí je vyřešit krizovou situaci firmy nebo společnosti. Oproti standardnímu managementu má krizové řízení řadu svých specifických rysů.

Krizový management

Manažerský styl je obvykle autoritativní a jeho cílem je ihned mobilizovat pracovníky a veškeré dostupné zdroje za účelem rychlého zvládnutí důsledků krize. Preferována je obvykle rychlá, přímá komunikace na bázi intenzivního řízení.

Ačkoli se předpokládá vyšetření všech příčin krizí a jejich odstranění, často při řešení krize nezbude než eliminovat důsledky. Stranou pozornosti krizového řízení by neměly být další projevy krize, omezení chaosu v ostatních částech firmy, stanovení mluvčího pro vnější komunikaci apod.

Krizový management
- Reklama -