DomůNezařazené a ostatní témataDrazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální komunikaci posledních týdnů a měsíců. Jsem přesvědčen, že se média opakovaně pokouší o něco, co mě není příjemné a připadá mi již za hranicí všech norem.

„Pokud pochopíme mechanismy skupinového jednání, je možné dle naší vůle řídit masy i bez jejich vědomí.“ Edward Bernays

Jakožto podnikatel pohybující se na trhu práce přes 10 let se s lživými informacemi a cílenou manipulací potkávám prakticky denně. Ať už se jedná o firmy, organizace, manažery, zaměstnance nebo kandidáty. Onen smrad lži a manipulace cítím ihned.

Abych se sám nedostal do pasti lží a manipulace, vždy si ověřuji informace. Ověřené a citované zdroje, dlouholeté a ověřené autority v oboru, má osobní zkušenost. Cestování do míst, kde se událost stala. Informace od místních atd. Je to náročná, ale nutná – cesta za pravdou. Kterou musíme v této době lží a fake news informací podstoupit všichni. Proč?

Lež politiků

Když ale dostávám lživé informace od stávajících nebo budoucích představitelů státu, je mou občanskou povinností se vůči takovému jednání ohradit. Nechci být manipulován, nechci, aby někdo účelově manipuloval mé děti ve svůj prospěch. Nechci být přítomen něčemu takovému.

„Některé tváře vidím na letácích a plakátech jako úplně nové, ty lidi neznám, jako volič o jejich práci nevím zhola nic, je jich tolik, že kdybych je měl všechny znát asi bych tomu musel věnovat několik hodin svého života.“

„Dám na to, co říkal Franta v hospodě, že tenhle je prej dobrej.“

Nebo taky…

„Jenže tyhle lidi řídí něco, co se Vás týká také. Budete bohužel muset věnovat úsilí k tomu, aby vám nebylo lhostejné, kdo a jak nakládá s vašimi penězi a s vaší budoucností nebo budoucností vašich dětí. Je to vaše povinnost!“

Aby byl svět kolem vás v pořádku, budete se muset starat i o to, kdo řídí stát a jak. Moje vlastní osobní hodnoty mě nutí k tomu se ohradit! Cítím zde smrad propagandy. Ale abych to mohl udělat, musím vám nejdříve uvést, jak se taková politická propaganda dělá.

Další článek:  Stav globálního pracoviště 2022

Politická propaganda

„Pokud jsou „jedinci řízeni pomocí sugesce, pak tento proces můžeme nazývat propagandou.“ – Leonard W. Doob

Jedním z významných průkopníků, co se týče práce s masovou kulturou byl určitě Edward L. Bernays. Tento americký zakladatel public relations měl možnost podílet se na nejrůznějších politických PR. Je také autorem knihy Propaganda. Když si prostudujete jeho dílo, naleznete spoustu PR a podobných scénářů i u dnešních politiků.

Pojem propaganda je přejatý z latiny a v přesném překladu by znamenal rozšiřovat, prosazovat, ale také i rozsévat a množit. V prostředí Evropy se objevuje termín propaganda coby nástroj pro výrobu veřejného mínění.

„Propaganda nikdy nevymře. Inteligentní lidé si musí uvědomit, že právě propaganda je oním nástrojem, kterým mohou dosáhnout produktivního výsledku a pomoci vybudovat pořádek z chaosu.” Tvrdil Bernays

Jak úspěšně dělat propagandu?

Nejdříve poznejte svůj dav a masu. Vůdce dle Freuda ovlivňuje svůj dav dvojím způsobem. Za prvé svojí osobností a za druhé svou ideou, za kterou se angažuje. Tato idea může vyjadřovat nějaké staré přání davu nebo ukazovat jejich touhám nějaký nový cíl, zda nějak jinak přitahovat davy.

Freud vyvíjí teorii, že touha vlastnit milovaného vůdce je samotným klíčem k sdružování lidí, k tvoření davu. Protože vůdce je nedosažitelný, a proto jeho pozornost musí být rozdělena mezi množství následovníků.

Lidé pod vlivem davu ztrácejí svou schopnost kritického, racionálního myšlení a chování a stávají se snadno ovlivnitelní a ovladatelní. Vracejí se k primitivnějším formám reakcí, než jakých jsou schopni za normálních okolností. Samotná příslušnost k davu způsobuje, že člověk sestupuje na civilizačním žebříčku o několik stupňů níže.

„Výrazný je i pokles intelektuálního výkonu v důsledku fúze s davem.“

„Inteligence davu se rovná inteligenci nejméně inteligentního člena tohoto davu.“

Jak ovládat dav

Dav má sklon ke všem extrémům. Kdo chce na dav zapůsobit, musí argumenty podávat v nejvýraznějších obrazech a přehánět, ustavičně opakovat totéž. Toto chování dnes vidíme u některých našich politiků, že?

Další článek:  Znáte Edelman Trust barometr?

Dav je netolerantní, ale je důvěřivý vůči autoritě. Respektuje sílu a dobrotou se téměř nedá ovlivnit. Od svých hrdinů vyžaduje sílu, dokonce až násilnictví. Chce být ovládán a útlaku svého pána se chce bát. Je konzervativní, má neomezenou úctu před tradicí. Dav se může dopustit kriminálních činů. Toto je pojetí davu od Le Bona

Dav podléhá magické moci slov, dožaduje se iluzí. Dav je vlastně poslušné stádo a nedokáže žít bez pána. Dav chce být ovládán neomezenou silou a potrpí si na autoritu, prahne po tom, aby si ji někdo podmanil.

Jak se řídí masa

Při masovém chování lidé nemusí být ve stejném čase na jednom místě. Za masu považujeme skupinu lidí, kteří jsou ve stejném čase na mnoha lokacích, přičemž i tyto lidi spojuje stejný zájem, postoje a přesvědčení a všichni jednají jejich jménem.

Masou jsou pak například všichni lidé, kteří ve stejném čase sledují tentýž televizní program. Zde pak vzniká skvělá příležitost pro manipulátora. Manipulátor manipuluje proto, že je to způsob, jak může přežít. Alespoň jedna uklidňující zpráva je, že skutečných manipulátorů je jen cca 2 – 3 % dospělých osob, ale pokud je u moci o to horší situace nastává.

Bohužel každý politik si je vědom toho, jak moc je televizní čas cenný, když ho může využít ke své manipulaci.

Pozor na šíření zvěstí

Zvěsti se šíří velmi rychle a nedají se zastavit. Informace, které se takto šíří mohou a nemusí být často pravdivé. Obsah informace se v procesu šíření často mění a na konci může mít zcela jinou podobu než v době, kdy sama vznikla.

Šíření zvěsti může vyvolávat paniku a masové chování přejde do davového chování. Šířením zvěstí může být např. neoficiální informace, že v blízké budoucnosti přijde další vlna atd. Což má za následek třeba paniku. V panice se některé věci řídí lépe, třeba voliči!

Další článek:  Když chcete podnikat a nevíte jak na to?

Záměrné šíření paniky

Panikaření je obecně posilováno podobným chováním ostatních, a to mnohdy poukazováním na to, že pokud nebude jednat obdobným způsobem jako ostatní, může na to osobně doplatit. Třeba tak, že onemocní.

Panika se chápe jako jeden z projevů typických pro davové chování. Dav zachvácen panikou není schopen střízlivě vyhodnotit situaci. Vědomí je zúžené pouze na jednu emoci strach a také pocit ohrožení. Panika znamená rozklad jakékoli sociální vazby, což může být cílem také této propagandy.

Panika vzniká tehdy, když se dav začne rozkládat, nebo pokud vzniká pochybnost, že může dojít k rozpadu skupiny. Každý se stará sám o sebe bez ohledu na ostatní. Uvolňuje se úzkost. Panika vzniká nebezpečím společným pro všechny, nebo vymizením citových vazeb, které dav drží pohromadě.

Panika znamená rozklad davu, nejlepší pak je, když se společnost již neřídí kolektivně, ale působí se marketingově a PR na takto ztraceného voliče.

Závěrem

Nevybízím tady nikoho k občanské neposlušnosti nebo snad k nedodržování pravidel a řádů. Abych sám nemanipuloval, neukážu prstem na někoho konkrétního. Jen ve vás chci zažehnout zdravý úsudek, vaši opravdovou vůli, vaše Já hledající pravdu.

Nenechte se hodit na marketingovou lopatu politiků, jako je to v té pohádce, dejte na svůj zdravý úsudek.

Zajímejte se o to, kdo vede vaši obec, vaše město, váš stát a jak a kam to vede. Sundejte si klapky médií, které nám podsouvají často lež a systematicky nás manipulují.

Buďte svobodní a zajímejte se o svou budoucnost, o budoucnost vašich dětí.

Petr Kmošek – volič, rodič

Pro další čtení a poslech doporučuji následující:

Alexandra Alvarová: Relevance informace, reflexive control a Cambridge Analytica

The Social Dilemma | | Netflix. Najdete na Netflix s CZ titulky


Zdroje:

  • Bernays, E. L.: Propaganda. New York: Liveright, Columbia: Ig Publishing, 2005.
  • FREUD, Sigmund. Psychologie masy a analýza já. Archa, 1996.
  • LE BON, Gustave. Psychologie davu. KRA, 1994.
  • Photo by Morning Brew on Unsplash
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Karel W.
Pavlína Š
Vítek Pos.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Utajený šéf – parodie na personální audit

Hned v úvodu si dovolím zcela pochopit, že některým z vás tento „úžasný“ pořad utekl a někdy i zcela záměrně, já o něm vím a jakožto...

Jak je na tom duševní stav světa?

Mental Health Million Dostal jsem se k zajímavé publikaci s názvem Mental Health Million, která již po několikáté poskytuje přehled o vývoji duševní pohody celosvětové populace využívající...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené na vypořádání se s vlastním stresem. Jedná se o celkovou schopnost identifikovat stresory, ovládnout různé metody...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli rozhovoru s Matthiasem Burchardtem, který mě oslovil svým způsobem, jakým zachycuje dnešní dobu. Dá se říct,...

Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Dle studie vědců z Pekingské univerzity z minulého měsíce ukázala, že masové používání robotů v téměř 300 městech v letech 2006 až 2016 pomohlo...

Kariéra dle TAO – rovnováha pracovního života

Znak Tao (道) znamená v základě „cestu“, přeneseně též metodu, normu nebo princip“, případně i „rozum nebo smysl“, další jeho význam je „mluvit, říct...

Podcast: „Jako poradce rodinných firem jsem v neustálém konfliktu“

V mém podcastu na podnicast jsem vyprávěl, co je interim management, jak zaměstnanci vnímají interim manažera, jak vnímám dnešní rodinné firmy a s jakými problémy...

Výzkum podnikatelů. Introvert nebo extrovert? Kdo uspěje? 

Třetina dotázaných podnikatelů se označila za introverta ve srovnání s pouhými 15 %, kteří uvedli, že jsou totální extroverti. Zjištění jsou součástí kampaně Virgin...

Jak uniknout traumatu z rodinného podnikání? 10 kroků jak z toho ven!

Rodinný podnik je pro mnoho lidí citlivé téma. Může vyvolávat pocity lítosti, studu nebo dokonce viny. Můžete mít pocit, že jste uvězněni v traumatu...

Návod: „Jak na americký sen?“ Dělejte co nemůžete!

Pro většinu diváků YouTube nemusím představovat práci a kanál Caseyho Neistata, který mě také svým způsobem ovlivnil, při tvorbě mého vlastního kanálu. Casey Neistat...

Síla generací – Index generační síly – Mocenský index generací

Každá generace je utvářena svým jedinečným, historickým kontextem a kulturními zkušenostmi a vytváří sdílenou perspektivu světa, který se liší od jejich starších generací. Proto...

Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko…

Podíval jsem se na aktuální klesající data vývoje počtu podnikatelů a živnostníků a na studie potřeb dovedností firem od roku 2021 a dále. Scénář...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální komunikaci posledních týdnů a měsíců. Jsem přesvědčen, že se média opakovaně pokouší o něco, co mě není příjemné a připadá mi již za hranicí všech norem. „Pokud pochopíme mechanismy skupinového jednání, je možné dle naší vůle...Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!