DomůKrizový management | Crisis managementDruhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes mohou postihnout různé typy krizí, přičemž všechny vyžadují obratné řízení a řešení, aby společnost mohla nadále pracovat na svých cílech. Pochopení krizí a způsobů jejich řešení může organizaci pomoci připravit se na jakýkoli typ situace. V tomto článku se zabývám různými krizemi v podnicích a na pracovištích a způsoby jejich řešení a dalšího postupu.

Krize v podnikání

Krize je náhlá a nepředvídatelná událost, která má za následek nestabilitu organizace a může být způsobena vnitřními nebo vnějšími faktory. Abyste předešli vážným škodám ve vaší společnosti, je důležité řešit faktory, které krizi vyvolaly, a zabránit jejímu dalšímu stupňování a eskalaci.

Existují tři hlavní vlastnosti krizí:

 1. Krize ohrožuje přežití organizace.
 2. Krize organizaci zaskočí a manažeři nebyli nijak připraveni.
 3. Krize nutí organizaci přijmout náhlá a závažná rozhodnutí, aby se zachránila.

Bez ohledu na to, jak moc se organizace snaží předcházet nepředvídaným okolnostem, které ohrožují podnikání, některým krizím se nelze vyhnout. Je nezbytné mít vždy připraveny pohotovostní plány pro zvládání takových situací. Vytvoření týmu krizového řízení, který proaktivně vyhledává příznaky potíží a vytváří strategii jejich účinného řešení, může organizaci pomoci snížit dopad budoucích krizí.

Typy krizí

Existuje několik typů krizí, které mohou ve vašem podniku nebo firmě nastat. Patří mezi ně krize peněz a cashflow, krize technologie, vybavení nebo zázemí, personální a individuální krize a krize přírodní, možná bych dnes přidal i krize globální.

Krize financování

Finanční krize nastává, když organizace náhle přijde o velké množství peněz, což ztěžuje plnění finančních závazků nebo obsluhu dluhů. Příkladem finanční krize je situace, kdy společnost náhle ztratí významné klienty, kteří tvoří 50 % jejích příjmů. Mezi faktory, které mohou přispět k finanční krizi, patří:

 • výpadek příjmů
 • inflace – faktor již probíhá
 • bankrot
 • ztráta trhu – faktor již probíhá
 • náhlá změna tržních trendů – faktor již probíhá

V dnešní době nově také:

 • energetická krize a růst neočekávaných nákladů na energie – faktor již probíhá
 • krize válečného konfliktu a ztráta obchodního teritoria, odchod zaměstnanců z důvodu mobilizace, ztráta odběratele, ztráta dodavatele – faktor již probíhá

Finanční krize může snížit schopnost organizace efektivně sloužit zákazníkům. Tento typ událostí také zvyšuje riziko ztráty klíčových lidí, proto je nezbytné být proaktivní při řízení krizí, aby se zabránilo destabilizaci podniku.

Jak se vypořádat s finanční krizí?

 1. Disponovat krizovým fondem nebo najít alternativní zdroje likvidity.
 2. Změna a vytvoření lepší strategie pro tvorbu příjmů.
 3. Celková změna obchodního modelu nebo nalezení nových trhů.
 4. Nalezení nových partnerů, kteří mohou poskytnout nouzové finanční prostředky.
 5. Disponovat plánem krizového řízení pro obnovení provozu a zmírnění škod.

Krize technologie

Organizace může čelit tomuto typu krize, pokud bez varování selžou technologické nástroje, na které se při své činnosti spoléhá. Může jít o selhání hardwaru a softwaru nebo průmyslové havárie, často způsobené zaměstnancem.

Například firma, která prodává své výrobky nebo služby prostřednictvím webových stránek nebo internetového obchodu, může rychle přijít o desítky nebo stovky tisíc, pokud se její servery náhle zhroutí. Pokud váš konkurent začne vyrábět své produkty pomocí technologie, která mu umožní snížit výrobní náklady a rychleji je uvést na trh, může rychle zvýšit svůj podíl na trhu a snížit vaše příjmy.

Dnes tomu může být i tak, že nebude možné vyrábět z dílů, které má k dispozici jen hrstka odběratelů, případně některé díly již nebudou výhledově k dispozici vůbec. Náklady na údržbu jsou vysoké a neumožňují zvýšit produkci.

Jak se vypořádat s technologickou krizí?

Účinnou strategií pro prevenci a zvládání technologických krizí je investice do záložních systémů, které mohou vyplnit mezeru, pokud vaše hlavní infrastruktura náhle přestane fungovat.

Profesionální zákaznický servis, který bude řešit stížnosti během výpadků, vám také pomůže lépe zvládnout vnímání krize vašimi klienty a zachovat pověst vaší organizace. Lze mít případně k dispozici audit technologie a znát své rezervy před fatálním výpadkem.

Personální krize

Personální krize nastane poměrně jednoduše. Nejtěžší je téma krizí v oblasti, kde chybí lidské zdroje. Zajištění chodu oddělení, řešení zákaznického požadavku, chybějící obhospodařování obchodní sítě atd. Problém může souviset s chováním jakéhokoli zaměstnance v práci nebo v soukromém životě. Společnost se může například dostat do tisku kvůli konfliktu na pracovišti nebo necitlivému výroku vedoucího pracovníka skrze nějaké téma.

Jak se vypořádat s personální krizí?

Pokud vaše organizace čelí krizi kvůli chování zaměstnance nebo zaměstnanců, je důležité předložit vyvážený plán, který se bude problémem přímo zabývat. S pomocí příslušných zainteresovaných stran určete vhodná disciplinární opatření, která je třeba vůči zaměstnanci přijmout, a to jak pro zachování jeho zákonných práv, tak pro ochranu dobrého jména vaší firmy. Existují i hlubší personální krize s přepadem na celou organizaci

Krize v organizaci

Krize nesprávného postupu vedení nebo neetického jednání. Setkal jsem i s cela chybným a agresivním pojetím podnikání, s cílem likvidace konkurence neetickým způsobem. V této situaci dochází ke krizi proto, že se management zapojuje do neetických činností, které vždy časem vyvěrají na světlo.

Krize organizace mohou vést k soudním sporům, poškození pověsti a ztrátě loajality. Zvládání organizačních krizí obvykle zahrnuje vytvoření nové firemní kultury s novým souborem hodnot, které usměrňují chování managementu a zaměstnanců a zajišťují etické chování, protože společnost slouží zákazníkům a generuje příjmy.

Jak se vypořádat s organizační krizí?

Konfrontační krize je také v poslední době častá věc. Někdy je započata odbory a někdy opačně. Ke konfrontační krizi dochází tehdy, když má jednotlivec nebo skupina lidí specifické požadavky a podniká kroky, aby vedení společnosti vyšlo vstříc jejich potřebám. Konfrontační krize mohou vést ke stávkám. Jedním z nejlepších způsobů řešení konfrontačních krizí je vyjednávání, ideálně s pomocí profesionálního vyjednavače.

Přírodní krize

Přírodní krize nastává, když katastrofy jako zemětřesení, tornáda, tsunami nebo hurikány naruší chod společnosti, s tímto tématem již v naší zemi máme také zkušenosti. Zatímco většina podniků se z přírodních katastrof dokáže rychle zotavit, některé společnosti, zejména ve složitějším průmyslu, mohou být vážně zasaženy. Například pro energetickou společnost může být obtížné obnovit provoz, pokud tornádo zničí elektrické vedení nebo celou infrastrukturu.

Jak se vypořádat s přírodní krizí?

Aby se společnosti vyhnuly přerušení provozu v důsledku přírodních krizí, musí vybudovat struktury, které jsou schopny odolat extrémním povětrnostním podmínkám a přírodním katastrofám v dané oblasti, a vytvořit plány na co nejrychlejší obnovení provozu.

Krize způsobené jednotlivci

Katastrofa způsobená člověkem je typem krize způsobené jednáním lidí. Například kybernetický útok může narušit provoz podniku a ztížit jeho opětovné spuštění. Finanční krize, například ta, která je důsledkem manipulace s trhem na vysoké úrovni, a dopravní nehody mohou rovněž vést k vážné krizi podniku.

Chcete-li ochránit sebe a svou organizaci a zaměstnance, je nezbytné mít pro takové situace akční krizový plán, pokud je vaše firma zranitelná vůči krizím způsobenými lidmi.

Jak zvládnout krizi podnikání

Prevence – Reakce – Regenerace

Prevence

Každé téma vyžaduje přípravu a plánování reakcí na potenciální krize s cílem buď jí předejít, nebo zmírnit její dopady. Zahrnuje identifikaci hrozeb, jejich sledování a vytváření plánů na snížení jejich dopadu na vaši organizaci. Například vyčlenění pohotovostního fondu nebo vlastnictví náhradních výrobních zařízení pro případ, že by to ve vaší továrně nebo podniku náhle přestalo fungovat, obojí představuje proaktivní krizové řízení.

Reakce

Jedná se o strategii, která pomáhá řešit krize s cílem omezit jejich dopad na provoz vaší společnosti. Uzavření partnerství s novým distributorem poté, co jste přišli o nejdůležitějšího dodavatele logistických služeb, je příkladem reaktivního krizového řízení.

Regenerace

Zotavovací krizový management pomáhá společnosti stabilizovat provoz po náhlém narušení, které nemohla předvídat. Společnost může například vyjednat nové zvýšení platů s odborovou organizací zaměstnanců poté, co týdenní stávky uzemnily provoz, aby se z této krize zotavila.

Věřte mi, že každá podnikatelská krize je specifická, ale má své podobné základy, které se dají rozklíčovat. Také můj článek si nebere za cíl podchytit vše, alespoň vás navede na správnou cestu prevence a akce.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Pavel

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Co je v krizi zásadní? Leadership!

V jednadvacátém století se vedení stává obtížnějším, protože se zvyšují očekávání zainteresovaných stran, globální problémy, digitální transformace a inovace jsou stále důležitější pro trvalý...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na plné obrátky, dokonce v této oblasti v Evropě excelujeme. Následky pandemie se stále projevují po...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Co hledáte:

Nejnovější články

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes mohou postihnout různé typy krizí, přičemž všechny vyžadují obratné řízení a řešení, aby společnost mohla nadále pracovat na svých cílech....Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání