Bez důvěry v lidi firmu nepostavíte!

Žijeme v době, kdy si v rámci své důvěry v něco nebo v někoho prožíváme těžší období. Důvěra v média, v politiku, ve společnost, v autority, v naši firmu, organizaci, v naše manažery, majitele atd. Společnost začíná trpět krizí důvěry obecně. Tato zjištění ukazuje i aktuální Edelmanův výzkum.

Edelmanův výzkum ukázal, že 64 % respondentů se domnívá, že vedoucí představitelé firem by měli převzít vlastní kontrolu nad budováním důvěry. HR profesionálové mají klíčovou pozici při práci s jejich generálními řediteli a vedoucím týmem, aby pomohli udržet tuto snahu i v nadcházejících letech, kdy právě téma důvěry ve vedení bude hrát klíčovou roli v personální práci a v rozvoji lidských zdrojů obecně.

Problémů s dopadem na důvěru nalezneme ve firmách požehnaně. Od špatné komunikace v týmu, pasivního postoje zaměstnanců, nulového sdílení informací a zpětné vazby, problémy s byrokracií, fluktuací. Důvěra má dopad i na další oblasti, jako jsou vztahy s partnery a dodavateli a celkové vnímání organizace.

„Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.“  Leo Buscaglia

Jaké jsou pilíře důvěry, na kterých můžeme stavět naše firmy?

Čtyři pilíře důvěry

Základní pilíře důvěry spatřuji v heslech, jako jsou důvěryhodnost, spolehlivost, důvěrnost a svou roli zde hraje i vlastí orientace.  Důvěryhodnost znamená, že jsme věrohodní a přesvědčiví, když mluvíme a jednáme. Důvěryhodnost úzce souvisí se ctí a vážností. Spolehlivost můžeme propojit se slovem kredit a tento význam obohatit o další, jako je serióznost. Spolehlivost znamená, že naše akce jsou konzistentní a autentické. Nakonec důvěrnost se svým synonymem diskrétnost označuje bezpečnost, ale i zabezpečení našeho sdělení, které sdílíme nebo které s námi sdílí ostatní. Vlastní orientace se pak týká především toho, co nás motivuje a řídí nás a naše vlastní záměry.

Jaké jsou klíčové složky důvěry?

Sedm složek důvěry

  • Transparentnost
  • Empatie
  • Otevřenost
  • Čestnost
  • Pozitivita
  • Komunikace
  • Spolupráce

Jedna z největších příležitosti, jak budovat důvěru spočívá v komunikaci kolem změn, které mohou mít dopad na zaměstnance. To také zahrnuje vytvoření prostředí, kde se zaměstnanci cítí především bezpečně ve sdílení svých názorů, postojů a obav.

V jedné nejmenované společnosti došlo ke změně generálního ředitele, a to takovým způsobem, že se většina firmy začala přirozeně obávat podobného přístupu k nim. Ze dne na den, nepřipraveně, za zády a silově. Změna na takovéto pozici se musí komunikovat velice obezřetně, neboť každý zaměstnance je na tyto změny vysoce citlivý. Nebyla příležitost se rozloučit, vykomunikovat, poděkovat, říct kam to nyní celé směřuje. V pocitu zaměstnanců byl cítit strach, nejistota a zklamání důvěry.

Další článek:  Bez víry v sebe žádný manažer neuspěje

Najdeme stále dost společností, které interní komunikaci věnují málo aktivit a myslí si, že takovou váhu ona vnitrofiremní komunikace nemá. Jenže zaměstnanci si vytváří vazby, emoce, spojují je práce, úkoly, a tak se tvoří organismus vzájemného sdílení a podpory. Jak citlivě a dlouhodobě vztahy v pracovním prostředí vznikají o to hůře pak zanikají.

Z toho plyne jediné, že pokud dojde k vnitřním změnám, je nejlepší, abychom pokud možno nepřekvapovali zaměstnance, ale zapojili je aktivně do konverzace. Součástí komunikace musí být vzájemná diskuze, důvěra, respekt a také otevřenost.

Je více než jasné, že společnosti nemohou vždy říkat lidem přesně to, co chtějí slyšet, ale mohou nabídnout vysvětlení a vytvořit atmosféru, která lidem umožní vědět, že vše bude řešeno spravedlivě.

Chybějící kanály

„Není čas a už vůbec není prostor to diskutovat!“ Slyšel jsem na poradě vedení. Opravdu se nenajde několik minut, lépe hodin týdně k tomu, aby vznikla debata o jakémkoli důležitém tématu? Opravdu nenajdeme alespoň jeden kanál, kterým budeme aktivně komunikovat? Zajímavé myšlenky pocházejí z různých pozic a někdy i ze všech stran. Víceméně si musíme být vždy jisti tím, že každý člověk v organizaci má hlas.

Další článek:  Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Respekt a pokora

Často se komunikace točí kolem jednotlivých pochybení a osob. Vyhněme se negativním povídáním o ostatních, když se nemohou bránit a nejsou přítomni. Nemluvme o žádném spolupracovníkovi způsobem, kterého bychom později litovali. Zaměstnanci budou oprávněně analyzovat a následně rozhodovat, že jak budete zacházet s ostatními, je vysoce pravděpodobné, že s nimi také takto naložíte.

Komunikace a důvěrnost buduje silnou důvěru. Důvěra staví smlouvu, která vede k dlouhodobosti. V prostředí, kde se důvěra neustále zhoršuje na mnoha frontách, mají HR profesionálové příležitost spolupracovat se svými generálními řediteli a vedoucím týmem, aby vytvořili a podporovali kulturu a klima, která se zaměřuje na vzájemnou důvěru.

„Bez důvěry není přátelství.“ Epikúros ze Samu

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože...

Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Celkem 3 tis. zaměstnanců se v aktuálním průzkumu rozhodlo sdílet skutečné pocity o svých manažerech a manažerkách. Co by jejich manažeři mohli udělat pro...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás