DomůKariéra | CareerRecept na úspěch = Emoční inteligence (EQ)

Recept na úspěch = Emoční inteligence (EQ)

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Když se pojem emoční inteligence poprvé objevil před veřejností, sloužil jako chybějící spojení. Lidé s průměrným IQ překonali kariérně ostatní, kteří měli IQ nad 70 % průměru. Tato anomálie vrhla podezření nato, co mnozí lidé vždy předpokládali, že je jediným zdrojem úspěchu je pouze naše IQ.

EQ – emoční inteligence

Desetiletí výzkumu nyní ukazují, že EQ – emoční inteligence, je rozhodujícím faktorem, který odděluje hvězdné výkony kariéry od těch ostatních. Daniel Goleman uvádí například osm základních lidských emocí – hněv, smutek, bázeň, štěstí, láska, překvapení, odpor a stud. Německý psychoterapeut Har-lich H. Stavemann uvádí šest základních emocí – zloba, smutek, strach, radost, blízkost, deprimovanost. Oba výčty základních emocí jsou v podstatě totožné. Jejich vzájemným prolínáním vznikají další pocity, jejichž spektrum je stejně různé, jako je spektrum barev a nuance mezi nimi.

„Emočně inteligentní lidé jsou schopni vnímat u sebe a druhých emoční procesy a přiměřeně s nimi nakládat.“

Má emoční inteligence (EQ) vliv na úspěch

Máte potřebu se to dozvědět? Odpověď je tedy ano. Ze všech různých průzkumů, které byly provedeny, bylo zjištěno, že 90 % špičkových umělců má vysoké EQ. Můžete být nejlepší umělec bez emoční inteligence, ale šance jsou pramalé.

Emocionální inteligence je něco, co je v každém z nás a je tak trochu nehmatatelné. Ovlivňuje to, jak řídíme naše chování, jak se orientujeme v sociálních aspektech života a také to, jak přijímáme osobní rozhodnutí. Emoční inteligence se skládá ze čtyř základních dovedností, které se spojí do dvou primárních kompetencí, které jsou osobní kompetence a sociální kompetence. Osobní kompetence zahrnují dovednosti, jako je sebevědomí a samostatné řízení, které se zaměřují více na individualitu a na interakci s jinými lidmi. Osobní kompetence je schopnost vědomí svých emocí a schopnost řízení vlastního chování.

„Emoční inteligence ve styku s lidmi neznamená pouze být milý.“

Existuje několik modelů emoční inteligence. Jeden z prvních modelů byl zveřejněn autory Salovey a Mayer, a to již v roce 1990. Tento model obsahoval: hodnocení a vyjadřování emocí, používání emocí a regulaci emocí. Zhruba o pět let později tento model dále doplnil a rozpracoval Goleman.

Tento koncept obsahuje pět základních kamenů emoční inteligence:

 1. Sebeuvědomění
 2. Seberegulace
 3. Sebemotivace
 4. Empatie
 5. Nakládání se vztahy

Sebeuvědomění je schopnost přesně vnímat své emoce a zůstat si vědom toho, jak se staly a nastaly. Seberegulace je schopnost využívat povědomí o emocích, abychom zůstali flexibilní a pozitivně řídili naše chování. Sociální kompetence je tvořena dovednostmi v oblasti společenského povědomí a řízení vztahů. Sociální kompetence je schopnost porozumět náladám, chování a motivům jiných lidí, aby bylo možné je účinně reagovat a zlepšit kvalitu vztahů. Sociální uvědomění je schopnost přesně vybírat z pocitů jiných lidí a pochopit, co se opravdu děje. Řízení vztahů je schopnost využívat povědomí o emocích a emocích ostatních pro úspěšné řízení interakcí.

„Ovládněte své pocity, než ovládnou oni vás.“

Úspěšný člověk s vysokou emoční inteligencí

Známkou dobře rozvinuté EQ u osobnosti jsou následující kompetence:

– identifikuje pocity a emoce v jejich počáteční fázi a umí je přizpůsobit,
– umí se zklidnit i v obtížných a náročných situacích,
– umí dobře ovládat zlost nebo zuřivost, když se rozčílí,
– umí sám opět nalézt emocionální rovnováhu,
– neutápí se v negativních pocitech a náladách, ale naopak jím umí předcházet,
– nenechá se cíleně vyprovokovat,
– nachází kreativní způsoby, jak zmírňovat své obavy,
– umí si zlepšit náladu a rozpoložení,
– umí sám sebe motivovat,
– disponuje vnímavostí vůči tělesným signálům a jejich změnám,
– má schopnost se vcítit do druhého člověka,
– umí navodit to, jak by se sám v podobné situaci cítil,
– má schopnosti usuzování z různých signálů pocitu druhého,
– dokáže odhadnout příčiny nějakého pocitu druhého člověka,
– umí pochopit pocity druhých lidí, kteří se od něj liší,
– dokáže z popisu druhých získávat informace o jejich pocitech atd.

Co je to emoční kvocient?

Lze ho definovat jako skladbu čtyř kompetencí:

 • Emoční citlivost = vnímání, odhadnutí a interpretace emocí
 • Emoční paměť = forma obratnosti v emočním myšlení
 • Emoční jednání = porozumění, analýza emocí, využití emočních
  znalostí
 • Emoční učení = uvážená regulace emocí podporující emoční a duševní růst

„Emoční inteligence je schopnost vnímat emoce; vybírat a navozovat si emoce tak, aby pomáhali myšlení, porozumět emocím a emočním sdělením a reflektivně emoce regulovat tak, aby podporovali emoční a intelektuální růst.“

Úspěšní lidé s vysokým EQ jsou

Neúnavně pozitivní
Zaměřují svou energii na nasměrování dvou věcí, které jsou zcela v jejich moci – jejich pozornost a jejich úsilí. Mnoho studií ukázalo, že optimisté jsou fyzicky i psychologicky zdravější než pesimisté. Pracují také výrazně lépe.

Silně emočně vybavení
Všichni lidé zažívají emoce, ale je to několik vybraných, kteří je mohou přesně identifikovat, jak se u nich vyskytují. Aktuální výzkum ukazuje, že touto schopností disponuje jen 36 % lidí, což je problematické, protože neidentifikované emoce často chybně pochopené vedou k iracionálnímu výběru a kontraproduktivním činnostem. Lidé s vysokými hodnotami EQ ovládají své emoce, protože je chápou a používají rozsáhlou zásobu pocitů. Zatímco mnoho lidí by mohlo samo sebe popisovat značně zjednodušeně, třeba jako tak, že se cítí špatně, emocionálně inteligentní lidé mohou obsáhleji určit to, zda mají pocit podrážděnosti, frustrace, utlačování nebo úzkosti.

Přesvědčiví
Lidé s vysokými ekvivalenty vyvažují dobré chování, empatii a laskavost se schopností prosazovat se a vytvářet hranice. Tato taktická kombinace je ideální pro řešení konfliktů. Když je většina lidí zaskočena, dochází k pasivnímu nebo naopak k agresivnímu chování. Emocionálně inteligentní lidé zůstávají vyvážení a asertivní tím, že se vyhýbají nefiltrovaným emočním reakcím. To jim umožňuje neutralizovat obtížné a toxické lidi bez vytváření nepřátel.

Zvědaví
Nezáleží na tom, jestli jsou introvertní nebo extrovertní. Emocionálně inteligentní lidé jsou zvědaví na vše kolem sebe. Tato zvědavost je produktem jejich empatie, která je jednou z nejvýznamnějších. Čím více se starají o ostatní lidi a o to, čím procházejí, tím víc zvědavosti získávají.

Odpouštějí, ale nezapomínají
Aby zabránili zklamání odpouštějí, ale nikdy nezapomínají. Negativní emoce, které přicházejí se záští, jsou ve skutečnosti zátěžovou reakcí. Držet se tohoto stresu může mít zničující zdravotní důsledky a emocionálně inteligentní lidé to vědí, aby se tomu vyhnuli za každou cenu.

Neuráží se
Pokud mají pevný přehled o tom, kdo a kým jsou, je těžké je urazit. Emocionálně inteligentní lidé mají sebevědomí a také otevřenost, což vytváří docela hustou kůži, kterou urážka neprorazí.

Blokují negaci
Vždy se rychle zbavují negativních diskusí. Velkým krokem ve vývoji emoční inteligence je zastavení negativních vlastních diskusí. Čím víc jsou vybírána negativní témata a myšlenky, tím více energie je jim dáno. Většina našich negativních myšlenek jsou především myšlenky a nikoli fakta. Jakmile máme moc na chvíli zpomalit negativní hybnost svých myšlenek, budeme racionálnější a jasnější v hodnocení jejich věrohodnosti.

Zdroj grafiky: University of Maryland

Další odkazy:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Pozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Dobře navržený a zpracovaný životopis bude vypovídat velmi jasně, ale bude také vysílat velmi přesvědčivé zprávy druhé straně. Každý životopis je totiž jedinečným komunikačním...

Teď společně projdeme váš životopis. Souhlasíte?

Každý se asi trochu zpotil, když slyšel tuhle větu. Patří také mezi mé oblíbené. Mnoho lidí se této otázky bojí, protože je záměrně otevřená....

Jsme generací na pokraji vyhoření!

Vyhoření bývalo skrytým tajemstvím, které se málokdo odvážil přiznat ze strachu, že bude profesně odsouzen. Teď už ne. Pro generaci Z, která byla vychována...

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik minut na to, abyste ho přesvědčili. Stejně tak toto platí i pro někoho, kdo se...

Co hledáte:

Nejnovější články

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům...

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...