Empatie? S tím běžte k čertu

Většina vedoucích pracovníků a profesionálů se po mnoha letech zkušeností stává jednoznačně odborníky ve svých oborech. Vedení lidí se v českých firmách často učí přímo v práci a také bohužel někdy za pochodu. Myslím a zatím jsem nenašel nějaký ucelený systém vzdělávání manažerů a obzvláště zaměřený na kompetence, které budou potřeba v dalších desetiletích, kam empatie dle mě jednoznačně patří.

V rámci mé personální práce nebo rozvojových workshopů a oblasti kompetencí se hodně manažerů zastaví u hesla empatie. Také se mi občas zdá, že empatie v práci nabrala na intenzitě, jako jedna z klíčových dovedností, které musí každý manažer přece vlastnit. Přeci není možné, aby manažer nebyl empatický, co by to bylo za člověka, že?

„Možná, že empatie nám jen umožňuje, abychom uvedli naši lidskost do práce?“

K tomuto článku mě také navedly komentáře, které se ke mně občas dostanou, skrze mé personální projekty.

„Mně je jedno co cítí, hlavně musí fungovat!“

„Jako manažera mě nemusí zajímat emoční dopad odchodu oblíbeného mistra, oni to přejdou a zvyknou si.“

„Měl jsem ztrátu v rodině a oni pouze řešili, že mám významný propad v produktivitě.“

V roce 2010 zjišťovali studenti v pravidelném průzkumu na univerzitě v Michiganu, že empatie je o 40 % méně než v letech 1980 a 1990. To je již 9 let, za tu dobu bude možná propad ještě větší. Znamená to snad, že se schopnost empatie vytrácí z mezilidských vztahů?

Další článek:  Tradiční management končí! Přivítejte Agilní Management!

Není to však nejjednodušší touto dovednosti disponovat, zejména v dnešních globálních organizacích, multikulturním prostředí, orientací na zisk a tlakem na celkové společenské postavení vlivem sociálních sítí a společnosti jako celku? Celá řada empatických manažerů si také nepřeje tuto „slabinu“, jak říkají, ukazovat navenek.

Abych předešel nesrovnalostem, ujasníme si nejdříve to, co empatie je:

„Empatie, často také nahrazena pojmem vcítění, označuje porozumění emocím druhého člověka. Jde o to být schopen pochopit to, jak a proč člověk jedná, jaké z toho má pocity a jaký má na věc názor. Empatie je nezbytná pro motivaci prosociálního chování vůči ostatním, včetně dodržování sociálních pravidel a zapojení do altruistického chování. Empatie také usnadňuje rozvoj sociálních kompetencí a zvyšuje kvalitu smysluplných vztahů.“

Určitě stojí za zmínku definice Nancy Eisenbergové, která se tématu empatie také věnovala a definuje ji jako emoční odpověď:

„Emoční odpověď, která pramení z vytušení nebo pochopení emočního stavu jiné osoby a je podobná tomu, co tato osoba cítí či co by se dalo předjímat, že by v dané situaci cítila.“

Empatie ve firmě

Doufejme, že se empatie nestane pouhým pojmem v literatuře o manažerském a personálním řízení nebo snad nějakou formou firemního aktiva, které je třeba kvantifikovat. Organizace zkrátka potřebuje pocit, že je uvnitř ní skutečná. V těchto dobách si prostě nemůžeme dovolit, aby nás unesli naše minulé úspěchy, ani si nemyslíme, že něco, co až dosud fungovalo, bude fungovat i nadále.

Organizace musí mít skutečné interakce mezi lidmi. Potřebuje lidi, aby si promluvili, porozuměli si navzájem, aby se rozhodovali, přijímali neúspěch a učili se a stejně tak nebyli úspěchem uneseni.

Empatie a práce

Úspěch může být špatně interpretován. Jeden může věřit, že metoda, která pomohla dosáhnout cíle jednou, také přinese podobné výsledky příště. V důsledku toho to prosazujeme jako osvědčený postup. Někde v této potřebě škálovat úspěch, ztrácíme schopnost naslouchat a vzájemně spolupracovat.

Manažeři bez empatie

Nedostatek empatie je projevem manažera, který nerozumí a vlastně ani nechápe proč zaměstnanci jednají tak, jak jednají. Zaměstnanci navíc nenásledují manažery, kteří si pouze plní své úkoly vyplývající z jejich funkce. Obvykle očekávají někoho, kdo se je snaží pochopit, naslouchat jim a zajímá se o ně a o jejich práci. Skuteční manažeři s velkým M vedou své zaměstnance způsobem, který se také nazývá přísnou empatií. Znamená to, že dávají lidem to, co potřebují, nikoliv to, co chtějí.

Další článek:  Když vaše podnikání selhává

Empatie – investice manažerů

Můžete trénovat a rozvíjet jednotlivce skrze jeho znalosti a dovednosti, ale důležitější je postoj, který člověk přináší k pracovnímu stolu každý den v práci. Myslím, že tým a vlastně celá organizace by měla cítit, že je jednou společnou jednotkou. Neměli by mít strach a měli by být ochotni experimentovat. Interní branding není jen to, co čtete na nástěnkách a plakátech. Je to vaše osobní filozofie vedení, kterou ve své organizaci praktikujete.

Jak podpořit empatii ve firmě

  1. Nepropadněte mikromanagementu.
  2. Nechte tým být nezávislý, jak jen to půjde.
  3. Věřte druhým v tom, že budou dělat svou práci.
  4. Neustále se učte a také pomáhejte týmu učit se.
  5. Experimentujte a učte se nové dovednosti.

Závěrem

„Naslouchá-li člověku někdo, kdo mu rozumí, umožňuje mu lépe naslouchat sobě samému a být empatičtější ke svému vnitřnímu prožívání a jeho nejasně uvědomovaným významům.“

Další zdroje:

Photo by Dan Sealey on Unsplash
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože...

Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Celkem 3 tis. zaměstnanců se v aktuálním průzkumu rozhodlo sdílet skutečné pocity o svých manažerech a manažerkách. Co by jejich manažeři mohli udělat pro...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás