Employer branding není projekt!

1033

Stále Vás bude hodně, kteří považujete employer branding za jednoznačně a pouze marketingovou aktivitu. Někteří si stále myslí, že toto téma není zas tak aktuální. Celá řada zaměstnavatelů má pocit, že je to termín, který se naší republiky netýká. Dalším důležitým aspektem vnímání tohoto tématu je zjištění, že pouhé ignorování, nulová práce s Vaším publikem a neschopnost získat tuto konkurenční výhodu, může mít velký dopad na Vaše náborové výsledky a personální vývoj Vaši firmy.

Employer branding není projekt

Většina společností navrhuje svou strategii značky pouze s přispěním informací z vnějších zdrojů a zcela zapomínají na hlasy svých vlastních lidí. V tomto článku bych se rád zaměřil na toto téma, jak z určitých skupin získat body pro Váš employer branding.

Co si vlastně představit pod pojmem employer brand? Sám název napovídá, tvořit Váš brand na trhu, jako atraktivního zaměstnavatele. Na Googlu najdeme celou řadu dalších definic, ale když to shrneme do jedné teorie je to asi toto znění.

„Employer branding se týká komunikace značky a všech aktivit, které se podílejí na dosažení, udržení speciální, autentické a významné pozice zaměstnavatele na trhu práce, v mysli potenciálních uchazečů, stávajících zaměstnanců a absolventů a dalších autorit s primárním cílem, kterým je přilákat, získat a udržet vhodné zaměstnance.“

Cílové skupiny

Potenciální zaměstnanci

V rámci cílení máme celou skupinu nejrůznějších cílů. Začneme s talenty a zkušenými pracovníky ve Vašem oboru. Jaké je jejich vnímání a proč by měli pracovat právě pro Vás? Ti co mají schopnost ovlivnit své okolí, potenciální zaměstnanci. Jsou zkušení, znají svůj obor a mají potřebnou praxi. Tato cílová skupina je z hlediska přínosu, pro růst organizace, nejzajímavější.

TIP:  Talent Connect San Francisco 2014

Současní zaměstnanci

Určitě už máte ve Vašem týmu nějakého mluvčího nebo někoho, kdo je hlasem Vašich zaměstnanců, nemyslím odbory. Vaši současní zaměstnanci jsou asi nejlepším marketingovým nástrojem vůbec. Neustále motivujte a inspirujte své zaměstnance za hlavním účelem, a to je jejich udržení.

Absolventi

Cílová skupina, která se často opomíjí. Vysoké a střední školy, včetně učňovských, s touto skupinou pracují už dávno a mají skvělé výsledky, lákají nerozhodnuté do svých lavic. S absolventy musíte být neustále v kontaktu. Jsou součástí cyklu zaměstnance a jsou další potenciální referencí na Vaši společnost. Jsou skupinou, kterou je těžké uchopit, ale mají svá pravidla a způsoby chování.

Význam employer brandingu

Abyste vůbec mohli naplnit nějaké ukazatele v této oblasti, budete zřejmě potřebovat zaměstnance se správným souborem znalostí a dovedností, ale také potřebujete zaměstnance, kteří sdílejí podobné hodnoty a třeba i smysl života. Zaměstnavatelská značka je nezbytně nutná pro přilákání a udržení talentů. Čím lépe jste schopni vizualizovat a prokázat, proč jste zajímavou společností, tím lépe budete moci přilákat a udržet si své zaměstnance.

TIP:  10 tipů pro váš employer brand = 10 tipů pro vaši zaměstnavatelskou značku

Váš employer brand není projekt, který může přežít sám o sobě. Ve skutečnosti to není ani projekt, ale něco, na čem pracujete nepřetržitě. Pracovní podmínky, které souvisejí se zapojením zaměstnanců, motivace a štěstí zaměstnance, ale i celková spokojenost. Takže Váš employer brand je velmi blízko kultuře Vaší organizace, ale také v souladu s vaší firemní značkou.

Článek bude pokračovat…

- Reklama -