DomůKrizový management | Crisis managementEtika v podnikání? Etika v krizi? S tím běžte do...

Etika v podnikání? Etika v krizi? S tím běžte do…

Proč role etiky ve firemní krizi hraje svoji důležitou roli?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Etika do krizového řízení samozřejmě patří. Co je nejpodstatnější je připojení významu krizové etiky a profesní etiky manažerů. Jde o tzv. morální standardy, kam patří především rozhodování manažerů v procesu zvládání krize firmy.

Záměrně sem zařazuji oblasti, jako jsou snahy o pravdivé poznání skutečnosti, odmítání překrucování, respekt k právům zaměstnance a především jednání, které není v rozporu se zákony a je v souhrnu založené na principech odpovědnosti a cti.

Neetické chování v praxi

V mé konzultační praxi se běžně setkávám s následnými problémy:

 • celková neznalost etických norem nebo podceňování jejich důležitosti a významu
 • různé tlaky na neetické chování jednotlivců
 • nerozhodnost přímých podřízených
 • nevýkonnost přímých podřízených
 • neetické chování bezprostředních kolegů na pracovišti
 • ignorace nebo neřešení etických prohřešků vedením podniku
 • orientace jednotlivců výhradně na osobní prospěch

Tak jde nebo nejde o život

Většině se na první pohled může zdát, že v životě firem a organizací tzv. „nejde o život“, ale tady o život jde. Totiž jednání manažera má takový přesah, že zasahuje společenské, sociální, morální a také hospodářské oblasti. Může velice jednoduše způsobit ohrožení zdraví a životy zaměstnanců.

Manažer by měl jednat v souladu s ideály a nepodléhat touhám momentu krize.“ Kmošek

Etika v krizi

Proč je téma etiky tak důležité, protože dává příležitost těm, kteří z ní chtějí profitovat. Časté je bohužel jednání managementu s cílem, záchrany vlastní, před zbytkem společnosti. Cílem etiky v krizi je konat takové kroky, z kterých má firma maximální užitek. Krize se tak často stává osobní a sociální záležitostí.

„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“ — Albert Schweitzer

Abych problém ještě více rozvětvil, nahlédněte na potenciální oblasti, kde může dojít k etickým problémům.

 • vztahy vůči spotřebitelům
 • vztahy vůči majitelům a investorům
 • vztahy k zaměstnancům
 • vztahy k obchodním partnerům a dodavatelům
 • vztahy vůči státu
 • vztahy vůči konkurenci
 • vztahy vůči společnosti
 • vztahy k životnímu prostředí

Míra ohrožení je pro každou firmu jiná a dopad na jednotlivce je často enormní. Nakonec záleží na psychické odolnosti a etické pevnosti a stabilitě každého manažera, jak se zachová a jak bude jednat. Manažer bude zvládat krizové situace pouze tehdy, pokud bude umět zvláštnosti své povahy náležitě využít a ovládne své emoce a pocity.

Strach z krizových situací se stává obrovským zdrojem stresu a významnou bariérou, která neumožňuje člověku plně využít svých možností a schopností. To dále zvyšuje příležitost pro vznik chyb a přijetí nevhodných řešení. Cílem krizové etiky je brát zřetel na to, jak bude manažer schopen zvládat stres a mít schopnost přijímat rozhodnutí adekvátní situaci.

Etická odolnost manažera

Jak popisuji výše, etika firmy bude přímo ovlivněna rozhodováním krizového manažera, ale ten musí disponovat odolností, jak psychickou, tak stresovou. Musí mít dostatečnou kapacitu odolávat a čelit požadavkům prostředí v krizi.

Musí být také schopen rychle se vyrovnávat se změnami, nejistotou, ustát nejrůznější jednání, neztratit nadhled, nepanikařit, jednat racionálně atd. Jak jsem psal i v předchozím článku, opravdových krizových manažerů je skutečně velice málo, protože řada jejich vlastností musí být vrozená, nedá se naučit.

Řada kompetencí se dá ovlivnit, rozvíjet apod. některé oblasti osobnosti nikoli. Proto je třeba mít v řadách svého managementu etické manažery, kteří ctí etiku celé organizace, protože jedině takové jednání je správné.

„Etika nemůže vycházet z touhy po dobru, nýbrž její základní pozicí musí být vzdorování zlu a odpor proti němu.“ — André Glucksmann

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Co je v krizi zásadní? Leadership!

V jednadvacátém století se vedení stává obtížnějším, protože se zvyšují očekávání zainteresovaných stran, globální problémy, digitální transformace a inovace jsou stále důležitější pro trvalý...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na plné obrátky, dokonce v této oblasti v Evropě excelujeme. Následky pandemie se stále projevují po...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Co hledáte:

Nejnovější články

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní,...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...