Pátek, 1 července, 2022

Etika v podnikání? Etika v krizi? S tím běžte do…

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Etika do krizového řízení samozřejmě patří. Co je nejpodstatnější je připojení významu krizové etiky a profesní etiky manažerů. Jde o tzv. morální standardy, kam patří především rozhodování manažerů v procesu zvládání krize firmy.

Záměrně sem zařazuji oblasti, jako jsou snahy o pravdivé poznání skutečnosti, odmítání překrucování, respekt k právům zaměstnance a především jednání, které není v rozporu se zákony a je v souhrnu založené na principech odpovědnosti a cti.

Neetické chování v praxi

V mé konzultační praxi se běžně setkávám s následnými problémy:

 • celková neznalost etických norem nebo podceňování jejich důležitosti a významu
 • různé tlaky na neetické chování jednotlivců
 • nerozhodnost přímých podřízených
 • nevýkonnost přímých podřízených
 • neetické chování bezprostředních kolegů na pracovišti
 • ignorace nebo neřešení etických prohřešků vedením podniku
 • orientace jednotlivců výhradně na osobní prospěch
Další článek:  Porosteme, pokud budou lidi, říkají šéfové firem!

Tak jde nebo nejde o život

Většině se na první pohled může zdát, že v životě firem a organizací tzv. „nejde o život“, ale tady o život jde. Totiž jednání manažera má takový přesah, že zasahuje společenské, sociální, morální a také hospodářské oblasti. Může velice jednoduše způsobit ohrožení zdraví a životy zaměstnanců.

Manažer by měl jednat v souladu s ideály a nepodléhat touhám momentu krize.“ Kmošek

Etika v krizi

Proč je téma etiky tak důležité, protože dává příležitost těm, kteří z ní chtějí profitovat. Časté je bohužel jednání managementu s cílem, záchrany vlastní, před zbytkem společnosti. Cílem etiky v krizi je konat takové kroky, z kterých má firma maximální užitek. Krize se tak často stává osobní a sociální záležitostí.

„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“ — Albert Schweitzer

Abych problém ještě více rozvětvil, nahlédněte na potenciální oblasti, kde může dojít k etickým problémům.

 • vztahy vůči spotřebitelům
 • vztahy vůči majitelům a investorům
 • vztahy k zaměstnancům
 • vztahy k obchodním partnerům a dodavatelům
 • vztahy vůči státu
 • vztahy vůči konkurenci
 • vztahy vůči společnosti
 • vztahy k životnímu prostředí
Další článek:  Tvoříte firemní etický kodex? Jak na to?

Míra ohrožení je pro každou firmu jiná a dopad na jednotlivce je často enormní. Nakonec záleží na psychické odolnosti a etické pevnosti a stabilitě každého manažera, jak se zachová a jak bude jednat. Manažer bude zvládat krizové situace pouze tehdy, pokud bude umět zvláštnosti své povahy náležitě využít a ovládne své emoce a pocity.

Strach z krizových situací se stává obrovským zdrojem stresu a významnou bariérou, která neumožňuje člověku plně využít svých možností a schopností. To dále zvyšuje příležitost pro vznik chyb a přijetí nevhodných řešení. Cílem krizové etiky je brát zřetel na to, jak bude manažer schopen zvládat stres a mít schopnost přijímat rozhodnutí adekvátní situaci.

Etická odolnost manažera

Jak popisuji výše, etika firmy bude přímo ovlivněna rozhodováním krizového manažera, ale ten musí disponovat odolností, jak psychickou, tak stresovou. Musí mít dostatečnou kapacitu odolávat a čelit požadavkům prostředí v krizi.

Musí být také schopen rychle se vyrovnávat se změnami, nejistotou, ustát nejrůznější jednání, neztratit nadhled, nepanikařit, jednat racionálně atd. Jak jsem psal i v předchozím článku, opravdových krizových manažerů je skutečně velice málo, protože řada jejich vlastností musí být vrozená, nedá se naučit.

Další článek:  Vaše firma zavírá. Ptáte se proč? Nemáte totiž lidi!

Řada kompetencí se dá ovlivnit, rozvíjet apod. některé oblasti osobnosti nikoli. Proto je třeba mít v řadách svého managementu etické manažery, kteří ctí etiku celé organizace, protože jedině takové jednání je správné.

„Etika nemůže vycházet z touhy po dobru, nýbrž její základní pozicí musí být vzdorování zlu a odpor proti němu.“ — André Glucksmann

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...