Existuje smrtelně nebezpečný management? Prokázáno!

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Negativně vnímané manažerské vedení zvyšuje nejen množství pracovní neschopnosti na pracovišti, ale také zvyšuje riziko nemoci mezi zaměstnanci. Dá se tedy shrnout, že čím déle má člověk nad sebou nebezpečného manažera, tím vyšší je riziko, že v budoucnosti utrpí třeba infarkt?

Smrtelně nebezpečné manažerské řízení

Nedávno předložená studie je založena na údajích od téměř 20 000 zaměstnanců ve Švédsku, Finsku, Německu, Polsku a Itálii, kteří pracují v řadě různých oborů. Vědci porovnávali úrovně stresu, zdraví, pracovní neschopnosti a emočního vyčerpání podle sebe sama s tím, jak subjekty vnímaly vedení svých vedoucích pracovníků z hlediska určitých pozitivních a negativních kritérií.

Vědci také zkoumali účinky vedoucího a jeho manažerského vedení ve vztahu k tomu, zda zaměstnanci mění zaměstnání, odcházejí z důvodu špatného zdraví nebo dají přednost odchodu ze zaměstnání úplně. Jedna ze studií také zkoumala korelaci mezi tím, jak zaměstnanci hodnotí vedení svých vedoucích pracovníků a rizikem vzniku závažného kardiovaskulárního onemocnění později v jejich životě.

Infarkt z manažera?

Jedno ze zjištění bylo, že část respondentů byla vystavena o 25 % většímu riziku infarktu myokardu během desetiletého sledovacího období, pokud vyjádřili nespokojenost se svými manažery na začátku této studie. Kromě toho se míra rizika s časem zaměstnání zvýšila výrazně u subjektů, které uváděly slabší manažerské vedení.

Další článek:  Budoucnost práce - HBO VICE Special Report

Dalším výsledkem bylo, že švédští muži a ženy, kteří hodnotili své manažery jako inspirativní, pozitivní a nadšené hlásili také menší počet dní pracovní neschopnosti. Ve věku 22 až 65 let vyčerpáme asi 40 % našich aktivních hodin bdění v práci, proto stojí za to analyzovat toto téma a jaký má dopad na naše zdraví celkově.

Nová manažerská doba

Nové způsoby organizace práce v mnoha odvětvích trhu práce v posledních letech kladou nové požadavky na manažery a jejich manažerské vedení. Protože se psychosociální zátěž v práci zvýšila a motivace zaměstnanců je do značné míry zaměřena na identitu a seberealizaci, musí být manažeři dobří v podpoře kolegů, aby jednali nejen samostatně a stále efektivně, ale také ve spolupráci s ostatními.

Vědci také analyzovali manažerské ideologie vedení. Manažer je často popisován pomocí přídavných jmen, jako jsou dynamický, dobrodružný, flexibilní, konkurenceschopný, připravený riskovat, statečný, vizionářský, stimulující a inovativní.

Hlavním principem bylo, že to, co je dobré pro jednotlivce, je dobré pro organizaci. Zaměstnanci by neměli být kontrolováni nebo omezováni přísnou organizací, pravidly nebo rutinami. Zaměstnanec vytváří své vlastní sítě a hlavním úkolem manažera je podporovat zaměstnance, pomáhat mu při budování vlastní značky, být k dispozici a ochoten je odměnit a motivovat.

Vedení je také popisováno jako role dočasná, kdy různí lidé převezmou vedoucí roli v různých projektech. Manažeři musí být dobří také v improvizaci. Přestože nové způsoby organizace práce vedly k pozitivním změnám, např. že zaměstnanci dostali v mnoha odvětvích rozšířenou kontrolu nad prací, byla rovněž uznána zranitelnost některých zaměstnanců spojená s obtížemi při regulaci jejich práce s možnými důsledky nadměrného pracovního nasazení a psychické úzkosti.

Další článek:  První krok manažera je budování důvěry

Psychologická pohoda

Psychologická pohoda je pojem odkazující na širokou škálu symptomů nebo nepřítomnost symptomů, jako je např. emoční stav. Pocit šťastného, klidného, nadšeného, živého nebo energického, na rozdíl od pocitu např. napjatý, neklidný, strachující nebo pod napětím. Bylo zjištěno, že vnímané manažerské vedení je spojeno se zaměstnaneckým – psychologickým blahobytem v několika studiích, měřeno s velkým počtem různých měřítek.

SRH Self Rated Health

Zdraví s vlastním hodnocením (SRH) je jednorázové měření v oblasti zdraví, při kterém jsou jednotlivci žádáni, aby ohodnotili, zda je jejich zdraví velmi dobré, docela dobré, ani dobré, ani špatné, docela špatné nebo zcela špatné. SRH je obecně považován za cenný zdroj informací o subjektivním zdravotním stavu, protože prokázal silné souvislosti jak s objektivními měřítky nemoci, tak s ostatními příčinami.

Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi manažerským vedením na jedné straně a stresem, zdravím a dalšími zdravotními výsledky mezi zaměstnanci na straně druhé. Toto bylo provedeno v rámci pěti různých studií.

Studie

V první studii bylo zjištěno, že pozorné manažerské vedení významně souvisí s vnímaným stresem zaměstnanců, zdravotním stavem závislým na věku a nemocí z důvodu nadměrného zatížení nebo únavy.

Ve druhé studii zaměřené na zaměstnance hotelů ve Švédsku, Polsku a Itálii se zjistilo, že faktory autokratického a zlovolného vedení agregované na organizační úrovni souvisejí s horšími individuálními hodnoceními vitality zaměstnanců.

Třetí studie ukázala významné asociace v očekávaných směrech mezi inspirativním vedením, autokratickým vedením, integritou a týmovým integračním vedením na jedné straně a nahlášenou nepřítomností v nemoci mezi zaměstnanci na straně druhé.

Další článek:  Zavíráme, poslední zhasne. Nejsou lidi!

Ve čtvrté studii byly nalezeny významné souvislosti mezi diktátorským vedením a nedostatkem pozitivního vedení na jedné straně a dlouhodobým stresem, emočním vyčerpáním, zhoršeným SRH a rizikem opuštění pracoviště kvůli špatnému zdraví na straně druhé.

V páté studii je možný vztah mezi pozitivními aspekty vedoucího manažerského vedení a nižším výskytem onemocnění srdce.

Průřezový výzkum ukázal silný vztah mezi chováním manažerům orientovaných na vztah a dobrým stavem zaměstnanců. Autokratické vedení, myšleno panovačné, elitářské, diktátorské bylo jedinou dimenzí vedení ve studii III, která byla významně spojena s nahlášením 31 nebo více dnů nepřítomnosti v nemoci za posledních 12 měsíců.

V důsledku toho tři studie prezentované v této práci podporují názor, že vedení charakterizované tím, že říká podřízeným, co má dělat velícím způsobem, rozhoduje diktátorským způsobem, vynucuje hodnoty a názory na ostatní a projevuje elitářské hodnoty, je spojeno s negativními zdravotními důsledky mezi zaměstnanci.

Závěrem

Výsledky prezentované v této práci však naznačují, že aktivně destruktivní manažerské chování může mít důslednější negativní dopad na stres zaměstnanců, zdraví a účinky na zdraví. Poslední roky výzkumu zdravotních účinků vedení vedoucích pracovníků naznačují, že manažeři mají významný dopad na vývoj stresu a špatného zdraví zaměstnanců.

Co myslíte, stojí za analýzu, jaké máte ve firmě manažery? Jaká je úroveň vašeho manažerského řízení? Jak jsou kompetenčně vybaveni vaši manažeři?

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Existuje smrtelně nebezpečný management? Prokázáno!Negativně vnímané manažerské vedení zvyšuje nejen množství pracovní neschopnosti na pracovišti, ale také zvyšuje riziko nemoci mezi zaměstnanci. Dá se tedy shrnout, že čím déle má člověk nad sebou nebezpečného manažera, tím vyšší je riziko, že v budoucnosti utrpí třeba infarkt? Smrtelně nebezpečné manažerské řízení Nedávno...