DomůManažerské řízení | ManagementExistuje spirální dynamika firem?

Existuje spirální dynamika firem?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Na základě desetiletí výzkumu začínajícího v roce 1952 vyvinul psycholog Clare Graves teorii lidského vývoje, která předpokládala, že psychologie lidských bytostí se v průběhu času mění na stále se zhoršující soubor složitých životních podmínek.

Graves postupně klasifikoval celkem osm úrovní stále složitějších systémů lidských hodnot, které se skládaly ze sad pohledů na svět, preferencí a účelů. Prostřednictvím těchto hodnotových systémů se jednotlivci integrují do struktur a skupin. Každá odlišná sada hodnot je vyvinuta jako reakce na řešení problémů předchozího systému.

Všichni máme vnitřní pohon, který formuje naše přesvědčení a dává nám náš pohled na život. Každý máme svůj vlastní jedinečný operační systém, který se vytvořil v průběhu času na základě našich zkušeností a toho, co se v našem životě stalo, aby se postupně formovaly naše přesvědčení.

Náš systém víry lze nyní rozdělit do jednoduchého snadno zapamatovatelného jazyka barev, který nám pomáhá porozumět lidem a jejich názorům na život. To nám pomůže pochopit a lépe komunikovat s lidmi, s nimiž pracujeme. Každý nový hodnotový systém se může u lidí, týmů a organizací rozvíjet, pouze pokud byly předchozí systémy dostatečně propracovány a vyvinuty.

Spirální dynamika – Spirálová dynamika

Ve světě je tolik konfliktů, kterým nerozumíme, proč se děje to či ono často zcela nechápeme. Často se snažíme porozumět druhé osobě skrze pohled našich vlastních přesvědčení a hodnot, aniž bychom se snažili pochopit, jak daný člověk myslí.

Každý z nás byl na základě našich zkušeností nějak formován. Naše hodnoty se postupně vyvinuly v myšlení, které denně aplikujeme. Spirální dynamika poskytuje jazyk pro diskusi a pochopení hodnot a systémů víry u ostatních.

Spirální dynamika organizuje hodnoty chování lidí do osmi různých barev, které představují osm hodnotových systémů. Nejprve musíme určit barvu osob, abychom jim porozuměli.

Úrovně spirální dynamiky

  1. Přežití: individuální přežití
  2. Ochrana: kmenová
  3. Síla: moc a dominance
  4. Pravidla: morální pravidla skupiny
  5. Úspěch: autonomie a úspěch
  6. Citlivost: rovnostářství a komunita
  7. Integrace: integrace a osobní odpovědnost
  8. Holismus: kolektivní individualismus
Spirálová dynamika
Spirálová dynamika

Béžová barva – Heslo: Přežít

Béžová je nejzákladnější barvou a je barvou lidské potřeby. Myšlenkové vzorce jsou automatické a instinktivní. Cení si své vlastní biologické touhy. Jejich základní potřebou je přežít a soustředit se na jídlo, přístřeší, teplo a společnost. Nejčastěji se vyskytuje v životě jeskynního muže, ale také u nemocných nebo starších a obětí tragických událostí ovlivňujících emoční život.

Tato osoba by mohla najít útěchu v podobných myslících skupinách, kde ve skupině neexistuje politická struktura nebo hierarchie. Tento typ systému chování nebo hodnot se na pracovišti běžně nenachází.

Základní předpoklad je: „Dělat vše pro přežití.“ Charakteristické pro tuto skupinu je, že jednotlivec používá instinkty a návyky jen proto, aby přežil. Jídlo, voda, teplo, sex a bezpečnost mají přednost před čímkoli jiným. Reprezentanti jsou první národy, novorozenci, senilní a staří lidé, duševně nemocní lidé na ulici, hladovějící masy, špatné návyky a závislosti.

Fialová barva – Heslo: Kmen

Jedná se o někoho, kdo nachází pohodlí ve skupině, se kterou má úzké pouto. Tato osoba se obětuje ve prospěch svých skupin. Žije pro skupinu, svůj kmen nebo klan. Jedinec by udělal cokoli, aby potěšil starší vůdce skupiny. Vůdci jednají jako rodiče této osoby a činí rozhodnutí za a pro všechny členy. Základní téma této úrovně je „Zachovejte náladu ducha a hnízdo kmene teplé a bezpečné.“

Členové skupiny provádějí rituály, mají pověry, obřady a tradice. Všichni se snaží udržet skupinu v harmonii. Tento typ člověka lze běžně nalézt v kmeni, ale také v atletických týmech, univerzitních bratrstvech, kultech nebo v jakékoli skupině lidí, kteří se shromažďují za tímto účelem rituálů.

V době krize se tento systém stává aktivním, protože lidé začínají hledat bezpečnost skupiny.

Červená barva – Heslo: Moc

Třetí barvou je červená, jedná se o člověka, který se zaměřuje především na sebe a má malou touhu připojit se ke komunitě. Tento člověk vidí svět jako svět plný hrozeb. Má potřebu ovládat každou situaci pro své vlastní přežití. Tato osoba usiluje o okamžité uspokojení podnětů a snaží se žít bez viny nebo hanby za své činy. Stále hledá pozornost pro své činy a chování.

Tento životní stav lze nalézt u jedinců, kteří by mohli být typickými individuálními sportovci usilujícími o to nejlepší. S těmito vlastnostmi lze nalézt mnoho velkých hrdinů, ale i naopak. Kluci, kteří dobývají svět, epičtí hrdinové, vojáci štěstí, divoké rockové hvězdy atd. Toto vnitřní nastavení je primárně zaměřeno na vlastní úspěch a přežití. Tito jednotlivci jsou pak vysoce motivováni k vítězství.

Charakteristické přesvědčení a jednání této skupiny je, že svět je viděn jako džungle plná hrozeb a predátorů. Podstatný je výkon, okamžité potěšení, neomezenost, respekt a boj se systémem.

Pokud jde o manažerské řízení, zdravá červená se promítá do rozhodného jednání, ale pokud bude nekontrolována, může se přeměnit na zneužití moci a způsobit nejistotu mezi zaměstnanci.

Modrá barva – Heslo: Pravidla

Tato úroveň představuje někoho, kdo hledá pořádek v tomto matoucím světě. Lidé na této úrovni chápou, že existuje základní účel a řád k životu. Cítí potřebu zavést zákony, strukturu, pravidla a pořádek, aby si udrželi svou existenci. Je třeba dodržovat pravidla, která se nesmí porušit. Věří, že vše má strukturu a jasnou hierarchii v životě.

Disciplína nás udržuje na správné cestě k úspěchu. Věří, že existuje jeden pravý vůdce, a to je duchovní vůdce, který dává vedení skrze písmo. Jsou loajální vůči své skupině a obětují svůj čas nebo se vzdají svých radostí, aby mohli následovat svého vůdce.

Modrou lze nalézt v náboženských, vojenských a velkých podnikových organizacích. Kodex rytířství, cti apod. Základní pravidla pro modrou úroveň jsou: „Život má smysl, směr a účel s výsledky určenými všemocným řádem.“

Když narazíme na manažera s velmi přísnými myšlenkovými strukturami, jednáte s někým, kdo sídlí v modré úrovni. Zapojení do příjemných činů je vnímáno jako lehkomyslné, humor je vzácný, činy jsou založeny na úsudku, nikoli soucitu, i když se o soucitu hodně mluví, spíše předstírá.

Modrý systém přináší společnosti mnoho struktur, jako je stát s rozsáhlým systémem zákonů a předpisů, soudní systém, vlastnická práva, infrastruktura. Organizace nemohou přežít bez struktury poskytované modrou barvou, ale v nezdravé formě přináší příliš mnoho byrokracie, takže organizace je rigidní a neschopná přizpůsobit se měnícím se okolnostem.

Oranžová barva – Heslo: Úspěch

Tito lidé jsou ochotni ohnout nebo vyladit pravidlo, aby z něj získali úspěch. Znalosti jsou jejich síla a také znalosti se používají k dosažení úspěchu v životě. Jsou motivováni hmotným bohatstvím a příležitostmi získat větší vliv a moc. Konkurence řídí jejich motivaci a inovace ke zlepšení. Zaměřují se na to, co lze získat dnes a absolutně se nezajímají o rituály.

Lze je nalézt v mnoha inovativních firmách a úspěšných organizacích. Mají horlivou potřebu, aby získali zisk a vytvářeli produkty, za které jsou lidé ochotni zaplatit. Charakteristická je soutěž, úspěch, změna, pokrok.

Ekonomika západního světa má silnou oranžovou povahu. Ambiciózní, zaměřená na růst, inovace a individuální úspěch. Mnoho tréninků na téma osobního vedení a efektivity se snaží tuto aktivitu aktivovat. V organizacích oranžová přináší finanční úspěch a strategické a cílené operace, ale pokud to zachází příliš daleko, může potlačit modrý řád a tím vést ke zhroucení celé organizace, celého systému.

Zelená barva – Heslo: Komunita

Tito lidé mají tendenci hledat pohodlí ve své komunitě. Usilují o harmonii a rovnováhu mezi všemi. Poctivost a sdílení v celé komunitě, kde lze na všechny pohlížet jako na rovnocenné. Důraz je kladen na lidská práva a svobodu. Neustále se snaží porozumět ostatním prostřednictvím propojení, vytváření sítí a budování vztahů. Komunita se může sama řídit bez jakékoli hierarchie nebo struktury.

Vyjádření emocí je důležitým způsobem komunikace. Zelenou lze nalézt v mnoha charitativních a humanitárních organizacích. Všichni usilují o vnitřní mír, všichni jsou si rovni, všechno je relativní. Podstatná je harmonie ve skupině. Zelený systém vzniká z potřeby smyslu, se zaměřením na pohodu lidí a smysl pro vnitřní mír. Hledá život v harmonii s lidmi a přírodou. Zelená pozorně sleduje pocity a emoce a vnáší intuici a spiritualitu do mechanického, hmotného oranžového světa.

Zelená opravuje mnoho důležitých prvků ztracených nebo poškozených v dřívějších částech spirály, jako je rovnost muže a ženy, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a rovnováha mezi člověkem a přírodou.

Zelená má potíže s nezdravými projevy červené, protože není ochotna omezit nežádoucí chování, což je místo toho volně tolerováno. To jsou přesně aspekty, s nimiž se potýká mnoho jednotlivců, organizací a společností jako celku.

Vidíme tedy, že mnoho organizací pociťuje potřebu rozhodných opatření – červená, stejně jako správnou strukturu – modrá a výkonnost zaměřenou na cíle – oranžová a péči o lidi – zelená.

Žlutá barva – Heslo: Integrace

Barva, která je zaměřena na pochopení rozdílů v jiných lidech a na naučení se vypořádat s každou formou. To jsou manažeři, kteří si nejvíce cení svých znalostí. Vidí svět jako složitý organismus, který vyžaduje mnoho různých způsobů myšlení pro každou okolnost.

Pohled této vyšší úrovně je výše než všechny ostatní barvy, ale stále se zaměřují na sebe a na to, jak v tomto světě přežívají. Tito manažeři chápou, že změna je nevyhnutelná, a musí využít své znalosti, aby se dařilo v tomto každodenním chaosu.

V rámci svého výzkumu Clare Graves zjistil, že lidé mohou v určitém okamžiku svého vývoje učinit obrovský krok se ztrátou strachu ze selhání a velkým nárůstem kreativity, což jim umožní řešit mnohem složitější problémy. To se nazývá žlutý systém, ve kterém lidé již nejsou poháněni vnějšími silami, jako je sociální tlak, ale zevnitř autonomně.

Žlutá nemyslí mimo krabici, ale žije mimo krabici, odkud vytváří organizace, které slouží všem zúčastněným, společnosti a vývoji, který svět v současnosti prochází. Žlutá samozřejmě přichází se svými vlastními deformacemi, ale protože se jedná o stále se rozvíjející systém hodnot, nelze o tom v současné době mnoho říci.

Tyrkysová barva – Heslo: Holismus

Tato úroveň se zaměřuje na to, jak všichni žijeme a přežíváme skrze chaos. Aby svět přežil, musíme všichni žít v harmonii mezi sebou a přírodou. Neexistuje žádné osobní a ani skupinové myšlení, jen to, co je nejlepší pro celou přírodu, vše pro harmonii.

Toto je společnost globálního myšlení, která chce, aby technologie spojovala a distribuovala znalosti, aby prospívala vesmíru ne pro sebe nebo pro jejich komunitu a individualitu.
Proto, kromě vzniku žluté, v částech světa jsme také svědky vzniku dalšího systému, konkrétně tyrkysové.

Tento systém má holistický světonázor, kdy lidé prožívají svůj život jako jeden se Zemí a vesmírem a vše, co existuje. Tyrkysová vidí svět jako jediný dynamický organismus s kolektivním vědomím. Tento systém se začíná rozvíjet energičtěji, což se projevuje rostoucím zájmem o integraci vědy a spirituality.

Závěrem

S rostoucím vědomím toho, jak se jednotlivci a organizace vyvíjejí, můžeme lépe porozumět tomu, co řídí myšlenky a chování lidí. Jak můžeme nejlépe komunikovat s ostatními, ale i to, jak můžeme porozumět různým organizačním prostředím.

Spirální dynamika může skvěle posloužit k pochopení vývoje, který vyžadují manažeři a vedoucí, aby vytvořili prostředí, ve kterém zaměstnanci rostou a udržují vysokou produktivitu.

Každá fáze je vhodná pro určité kontexty, ve kterých se firma nachází. Pokud se ocitnete ve válečné zóně, fungování od červené fáze by bylo efektivnější, zatímco v klidném a stabilním prostředí by byla zelená ideální.

Organizace mohou být místem, kde všichni zaměstnanci dosahují svého potenciálu a zároveň smysluplným způsobem prospívají ostatním.

Na závěr si dovolím odkázat na můj předchozí článek, kde Dr. Hawkins pracuje s úrovní vědomí: Těmto manažerům se raději vyhněte!

Úroveň vědomí versus spirální - spirálová dynamika
Úroveň vědomí versus spirální – spirálová dynamika

Zdroj: A Brief History of Spiral Dynamics

Photo by Reid Zura on Unsplash
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Jiřina W.
Paula
Ota Šíd.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Máte unavené, neproduktivní a nemotivované zaměstnance?

No konečně, někdo si toho všiml, že? Inzeráty s bonusy, robustní systémy benefitů, ukázkové kariérní dráhy, nic z toho nefunguje. Před námi je recese, zdražování a...

Pracujete na dálku? Bohužel jste v ohrožení

Ať už jste příznivci práce na dálku, nebo skeptici, existuje spousta nezodpovězených otázek ohledně toho, co bude s prací na dálku dál, zejména s...

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně se stále upínáte na pojetí personalistiky a pracovního místa jako tomu bylo posledních 50 let....

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký druh práce se je vlastně efektivní. Mnohé podniky přijímají flexibilní a hybridní formy práce, ale...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 % levnější než najmutí nového manažera. Podle aktuálního průzkumu mohou podniky ušetřit až 76 % nákladů...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Co hledáte:

Nejnovější články

Posuzujete lidi podle obličeje? Dopouštíte se face-ismu

Prostě vypadáte neschopně a nedůvěryhodně a bohužel s tím nic...

„Možná se mýlím.“ (Odemčeno)

Tato kniha vás mnohému naučí, zvláště pokud jste v situaci,...

Máte unavené, neproduktivní a nemotivované zaměstnance?

No konečně, někdo si toho všiml, že? Inzeráty s bonusy,...

Na krizi vašeho podniku se dá připravit. Učte se war gamingu!

Krize je před branami, u některých podniků již prochází...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Dle studie vědců z Pekingské univerzity z minulého měsíce...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Na základě desetiletí výzkumu začínajícího v roce 1952 vyvinul psycholog Clare Graves teorii lidského vývoje, která předpokládala, že psychologie lidských bytostí se v průběhu času mění na stále se zhoršující soubor složitých životních podmínek. Graves postupně klasifikoval celkem osm úrovní stále složitějších systémů lidských hodnot,...Existuje spirální dynamika firem?