Externí HR manažer Liberec

Na tuto naši podstránku jste se pravděpodobně dostali skrze slovní spojení: „Externí HR manažer Liberec“ nebo zkrátka hledáte někoho, kdo vám zrealizuje tuto službu ve vašem městě.

Ať už se nacházíte ve městě Liberec nebo okolí, naše služba má působnost v celé České republice. Cílem naší služby externí HR manažer je vám dočasně obsadit roli HR manažera nebo HR ředitele, případně pozice v personálním managementu vaší firmy, a to za účelem řešení urgentní personální situace ve vaší společnosti. HR manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních personálních úkolů a kroků ve vaší organizaci.

Externí HR manažer Liberec

Interim manažer – náš konzultant a poradce v jedné osobě má vždy vysokou kvalifikaci a také celou řadu pracovních zkušeností. Také má za sebou nejrůznější projektová zadání, než by firma mohla očekávat od svého standardního zaměstnance.

V oblasti managementu může interim manažer být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu, která tuto pozici sice obsluhuje, ale není její hlavní službou.

Externí HR manažer

Pronájem HR manažera s relevantní zkušeností, je také vhodný tam, kde firma řeší krizové nebo problémové situace, nákup společností a jejich prodej, změna majitele, změny v rodinných firmách, nástupnictví atd. Pokud hledáte vhodného HR interim manažera nebo jen odborníka na tuto problematiku, který vám může dočasně nebo krátkodobě pomoci s vaší firmou, jste tu zcela správně.

Výhody služby externího HR manažera

Hlavní výhodou je především praxe HR manažera a jeho aktuální zkušeností, odpovídající rychlost zapracování a know-how HR manažera. HR manažer z venku není nijak zatížen a ani historicky propojený s organizací, nemá vztahy se zaměstnanci a má zcela nezávislý pohled na vaši organizaci. Ambicí není u klienta setrvávat dlouhodobě, hlavním cílem je pokrýt poptávanou pozici co nejlepším a nejefektivnějším způsobem a pomoci firmě v překlenutí tohoto období.

Proč zvolit službu a outsourcovat HR pozici

Máte nulové náklady spojené s vyhledáváním a náborem zaměstnance na tuto manažerskou pozici. Odpadají vám také náklady na pracovní poměr na dobu neurčitou. Neřešíte odvody, nemocnost, náklady na školení a rozvoj, zaměstnanecké výhody a benefity, včetně náročného vybavení pro manažerskou pozici atd.

Nesporně další výhodou je přínos externího manažera pro vaši firmu, který prokazatelně přináší hodnotu svými zkušenostmi a znalostmi a umožní dosáhnutí stanoveného cíle nebo výsledku rychleji. HR manažer je schopen obvykle nastoupit v řádech dnů nebo týdnů, také je schopen se rychle orientovat, a tedy i zahájit rychlou a efektivní práci v nové firmě a na nové pozici, případně projektu nebo úkolu.

Kvalifikace a kompetence externího manažera v personalistice

Externí manažer je zkušený top manažer a disponuje přesahem kompetencí a zkušeností nad rámec běžné HR manažerské pozice. Přináší nové znalosti, pohledy, postoje, názory a podněty, které neměla firma do této doby k dispozici. Manažer není zatížený politikou a zvyky ve společnosti a přináší svěží a nové pohledy. Interim manažer přebírá zodpovědnost za realizaci v rozsahu dle specifikace projektu.

Další podstatnou stránkou této pozice je přínos autority a důvěryhodnosti manažera. Dosažení podstatných změn ve fungování společnosti a nastavení vysokého profesionální standardu výstupu práce.

Služby pro interim management – Outsourcing HR a managementu

Realizujeme službu externí personálního manažer také v těchto městech:

Externí HR manažer, outsourcing HR

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v manažerském řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.