Domů Externí HR manažer Ostrava

Externí HR manažer Ostrava

Na tuto naši podstránku jste se pravděpodobně dostali skrze slovní spojení: „Externí HR manažer Ostrava“ nebo zkrátka hledáte někoho, kdo vám zrealizuje tuto službu ve vašem městě.

Ať už se nacházíte ve městě Ostrava nebo okolí, naše služba má působnost v celé České republice. Cílem naší služby externí HR manažer je vám dočasně obsadit roli HR manažera nebo HR ředitele, případně pozice v personálním managementu vaší firmy, a to za účelem řešení urgentní personální situace ve vaší společnosti. HR manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních personálních úkolů a kroků ve vaší organizaci.

Externí HR manažer Ostrava

Interim manažer – náš konzultant a poradce v jedné osobě má vždy vysokou kvalifikaci a také celou řadu pracovních zkušeností. Také má za sebou nejrůznější projektová zadání, než by firma mohla očekávat od svého standardního zaměstnance.

V oblasti managementu může interim manažer být vhodnou volbou při odchodu stávajícího zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo nahradit jinou poradenskou firmu, která tuto pozici sice obsluhuje, ale není její hlavní službou.

Externí HR manažer

Pronájem HR manažera s relevantní zkušeností, je také vhodný tam, kde firma řeší krizové nebo problémové situace, nákup společností a jejich prodej, změna majitele, změny v rodinných firmách, nástupnictví atd. Pokud hledáte vhodného HR interim manažera nebo jen odborníka na tuto problematiku, který vám může dočasně nebo krátkodobě pomoci s vaší firmou, jste tu zcela správně.

Výhody služby externího HR manažera

Hlavní výhodou je především praxe HR manažera a jeho aktuální zkušeností, odpovídající rychlost zapracování a know-how HR manažera. HR manažer z venku není nijak zatížen a ani historicky propojený s organizací, nemá vztahy se zaměstnanci a má zcela nezávislý pohled na vaši organizaci. Ambicí není u klienta setrvávat dlouhodobě, hlavním cílem je pokrýt poptávanou pozici co nejlepším a nejefektivnějším způsobem a pomoci firmě v překlenutí tohoto období.

Proč zvolit službu a outsourcovat HR pozici

Máte nulové náklady spojené s vyhledáváním a náborem zaměstnance na tuto manažerskou pozici. Odpadají vám také náklady na pracovní poměr na dobu neurčitou. Neřešíte odvody, nemocnost, náklady na školení a rozvoj, zaměstnanecké výhody a benefity, včetně náročného vybavení pro manažerskou pozici atd.

Nesporně další výhodou je přínos externího manažera pro vaši firmu, který prokazatelně přináší hodnotu svými zkušenostmi a znalostmi a umožní dosáhnutí stanoveného cíle nebo výsledku rychleji. HR manažer je schopen obvykle nastoupit v řádech dnů nebo týdnů, také je schopen se rychle orientovat, a tedy i zahájit rychlou a efektivní práci v nové firmě a na nové pozici, případně projektu nebo úkolu.

Kvalifikace a kompetence externího manažera v personalistice

Externí manažer je zkušený top manažer a disponuje přesahem kompetencí a zkušeností nad rámec běžné HR manažerské pozice. Přináší nové znalosti, pohledy, postoje, názory a podněty, které neměla firma do této doby k dispozici. Manažer není zatížený politikou a zvyky ve společnosti a přináší svěží a nové pohledy. Interim manažer přebírá zodpovědnost za realizaci v rozsahu dle specifikace projektu.

Další podstatnou stránkou této pozice je přínos autority a důvěryhodnosti manažera. Dosažení podstatných změn ve fungování společnosti a nastavení vysokého profesionální standardu výstupu práce.

Služby pro interim management - Outsourcing HR a managementu

Realizujeme službu externí personálního manažer také v těchto městech: