Firemní krize nepotřebuje optimisty nebo pesimisty, ale řešitele/isty

Hledejme ty, kteří nás z krize dostanou nápadem, doporučením, úpravou, inovací, investicí, propagací, změnou, transformací atd.

237

Je lákavé zvolit si strany. Ale i když může být racionální být optimistický nebo pesimistický v jakékoli konkrétní otázce v podnikání, tyto termíny jsou příliš nepřesné na to, aby byly takto přijaty.

„Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní nohy.“ — Zig Ziglar

Ti, kdo se identifikují jako optimisté, mohou být příliš rychlí na to, aby zavrhli nebo bagatelizovali problémy situace ve kterých se firma nachází, zatímco pesimisté se mohou příliš zdráhat věřit v řešení. Jak se těšíme na zotavení po pandemii, návratu trhů do normálu, opět jsme vtaženi mezi optimisty, kteří upozorňují na všechny nemoci, které mohou být brzy překonány novými vakcínami, a pesimisty, kteří varují, že lidstvo tuto válku nikdy nevyhraje. To ale představuje falešnou volbu.

Právě historie nám poskytuje silné příklady lídrů a manažerů, kteří byli brutálně upřímní při identifikaci krize, ale byli stejně aktivní při hledání řešení. Řešení této situace, která je problémem jak státu, tak firem, je oslovení takových profilů lidí, kteří umí problémy nejen skvěle identifkovat, ale také přicházet s jejich řešeními. Než se ale začne hledat onen řešitel, musí na řadu přijít nějaký alarm problému.

TIP:  Konec tlustých podniků? Pouze ty štíhlé zvítězí. Jak na minimalistické řízení firmy?

Alarm/ista

Toho bychom si měli vážit. Je to profil, který se snaží za každou cenu vzbudit v lidech onen alarm. Tady je něco v nepořádku, pojďme s tím něco udělat. Ač nikdo nemá rád změny, alarmista převezme odpovědnost a dá se do práce, alarmuje vše kolem sebe. Jeho role je neméně důležitá, jako role ostatních. Některé firmy „alarmisty“ nemají. Moc se věcmi k řešení nezabývají a mají tendenci je nechat vyhnít. To vše má za následek růstu problému a prorůstání do dalších úrovní firmy, až k samotnému rozpadu a krizi samotné.

Optimista versus pesimista

Rizikem přijetí optimistického nebo pesimistického podnikatelského myšlení je pokušení postavit se na stranu v závislosti na celkové náladě než si utvořit názor na základě skutečností a realitě případu. „Vše dobře dopadne“, říká manažer optimista, „Je to boj, přijmi to“, kontruje manažer pesimista. V zásadě bychom se měli pokusit nebýt ani to a ani ono, ale měli bychom při řešení firemní krize přijít s řešením.

„Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.“ — Winston Churchill

Řešitel/ista

Když se podíváme na dnešní polarizovanou společnost, je to více než jasné. Doporučení střídaná vyhrožováním a sliby, nahrazená nebezpečím a zase podporou. Eskalace debat, a především válka dvou stran. Pesimistů a optimistů. Stojí nám zde ale další skupina a tím jsou řešitelé.

TIP:  Tuhle krizi přežijí jen odolní. Jak vybudovat odolnou firmu?

Pokud zahodíme jakékoli předpoklady o formě, kterou musí řešení mít, můžeme ji získat zpět tak, aby to znamenalo jednoduše víru, že problémy jsou skutečné, ale řešitelné. Řešitelé se mohou zdát jako optimisté, protože řešení je v zásadě pozitivní.

Řešení firemní krize

Řešitel obhajuje svůj energický postup proti problémům, ani ústup, ani vzdání se. Ale je to skutečně daleko od optimismu a stejně tak daleko od pesimismu, který končí soudným dnem a krizí firmy. Je to třetí způsob, který se vyhýbá uspokojení a poraženectví, a měli bychom tento termín nosit s patřičnou hrdostí a propagovat ho.

V této těžké době nehledejme ty, kteří nám nalévají víno a říkají připijme si na konec a udělejme za tím tečku, ale ani se nebojme těch, kteří nás varují před magnetem v ruce a straší 5G sítí. Hledejme raději povahy řešitelů, těch, kteří se snaží z problémů najít východisko. Hledejme ty, kteří nás z krize dostanou nápadem, doporučením, úpravou, inovací, investicí, propagací, změnou, transformací atd.

Ve firmách platí to samé. Nesnažme se hledat plusy a mínusy, ale soustřeďme se na to základní, kterým je propracované řešení a jeho neustálé krystalizování. Při řešení nejen té firemní krize hledejme v našem okolí řešitele/ isty.

Proto: „Nejsou žádné problémy, pouze řešení.“ — John Lennon

- Reklama -